Frafall og fravær i skolen

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Engstelige og triste barn.
  • Bekymringsfullt skolefravær.
  • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Unn-Doris K. Bæck

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

utdanning og sosial ulikhet

utdanningspolitikk

hjem-skole samarbeid

geografiske utdanningsforskjeller

ungdom

ung i nord

Portrettbilde

Henriette Kyrrestad

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Mobbing og nettmobbing

Alkohol- og rusforebyggende tiltak

Evaluering og utvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder

 

Portrettbilde

Camilla Lauritzen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse, barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, barn som pårørende, barnevern, tjenesteforskning: kunnskapsbaserte tjenester for barn og unge. 

 

Portrettbilde

Toril Sørheim Nilsen

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Problematisk skolefravær - Hva er virksom hjelp?

Depresjon hos barn og ungdom 

Sosial angst hos barn og ungdom  

Hva er virksom behandling for hvem? Virksomme mekanismer i psykologisk behandling for barn og ungdom, og deres foreldre. 

Portrettbilde

Marte Rye

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

marte.rye@uit.no +4777625187
Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Evaluering av forebyggende og helsefremmede tiltak for barn og unge

Evidensbasert psykologisk praksis

Bruk av systematiske tilbakemeldinger /feedback i behandling

Implementering

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no