Ferdighetstrening i kognitiv atferdsterapi for sosial angst


Samarbeidsprosjekt med Norsk Forening for Kognitiv Terapi og professor David Clark ved University of Oxford Medlemmer:

Veronica Lorentzen (Principal investigator)
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang
Kjersti Lillevoll
Jane Katrine Kjøterøe
Toril Sørheim Nilsen


Finansiering:

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Internt ved Institutt for psykologi, UiT