Filip Maric


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Filip Maric (PhD) er førsteamanuensis i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet. Filips forskningsinteresser og aktiviteter spenner over feltene kritisk fysioterapi, helseetikk, Én helse, bærekraftig helse, miljøfysioterapi og relaterte tilnærminger, så vel som miljø(post)humaniora.

Filip er grunnlegger og leder av Environmental Physiotherapy Association (EPA) og prosjektleder for EPT Agenda 2023 – et internasjonalt prosjekt som tar sikte på integrering av miljø- og bærekraftsperspektiver i fysioterapiutdanning. Andre aktiviteter inkluderer ledelse til den tysktalende delen av Critical Physiotherapy Network og UiT miljøhumaniora nettverket, samt havkajakk, fotturer og skiturer.

Filip er også en del av UiT TenkeTank for bærekraft ledet av Viserektor Rikke Gürgens Gjærum og er representant til UiT Helsefak i et nasjonalt samarbeid om implementering av bærekraft i undervisning, ledet av UiO SHE Center for Sustainable Healthcare Education.


 • Giuliana Panieri, Zeynep Sancak Sert, Filip Maric, Margherita Paola Poto, Emily Margaret Murray :
  The Ocean Senses Activity Book: Enriching Ocean Literacy through a multisensory approach
  Palgrave Macmillan 2024 ARKIV / DOI
 • Asgeir Andreassen Bergli, Sara Pedersen, Filip Maric :
  Tilrettelegging for aktiv transport i Tromsø – en urban design studie
  Fysioterapeuten 2023 ARKIV
 • D.A. Nicholls, Birgitte Ahlsen, Wenche Bjorbækmo, Tone Dahl-Michelsen, Heidi Hoppner, Anna Ilona Rajala m.fl.:
  Critical physiotherapy: a ten-year retrospective
  Physiotherapy Theory and Practice 2023 ARKIV / DOI
 • Lisa Katrin Losleben, Filip Maric, Rikke Gürgens Gjærum :
  Learning for sustainable transformation
  Routledge 2023 DATA
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Ocean floor diorama. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Under pressure. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Arctic Ocean temperatures. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Sculpting micro-, meio-, and macrofauna. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Sculpting foraminifera. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Sedimentation. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Human impact: Plastic pollution. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Human impact: Ecological footprints. In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  How deep is the ocean? In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Mohammad Abniki, Fereshteh Hemmateenejad :
  Where is the (ancient) ocean floor? In G. Panieri, M. Stiller-Reeve, M. Abniki and F. Hemmateenejad (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Persian version)
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Filip Maric :
  Environmental Physiotherapy: An Introduction with guest speaker Dr Filip Maric
  2023
 • Filip Maric :
  Environmental Physiotherapy & Planetary Health (Keynote)
 • Solmaz Mohadjer, Giuliana Panieri, Mathew Alexander Stiller-Reeve, Vibeke Aune, Monica Clerici, Villads Dyrved Holm m.fl.:
  OceanSenses 2022: Using Our Primary Senses to Connect with the Arctic Ocean
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Giuliano Bertolotto Bianc :
  Under pressure. In G. Panieri, M. Poto and G. Bertolotto Bianc (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Chinese version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric :
  Mot løsninger på vår fantasikrise
  Fysioterapeuten 2023
 • Filip Maric, Åse Bårdsen, Liv Johanne Nikolaisen :
  Rød tråd om grønn fremtid: Slik satser vi på bærekraft
  Fysioterapeuten 2023
 • Filip Maric :
  Environmental physiotherapy – recent developments and the way forward (Invited Panel Presentation)
  2023
 • Filip Maric :
  Implementering av bærekraft i global fysioterapeututdanning [Implementing sustainability in global physiotherapy education]. Invited Keynote
  2023
 • Filip Maric :
  Environmental Physiotherapy - Nuances in the implementation of sustainable healthcare (Invited Parallel Session)
  2023
 • Filip Maric, Lucy Inyang Edet, Augustine Appah Acquah :
  Advancing environmental physiotherapy in West Africa (Invited Focussed Symposium)
  2023
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Under pressure. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Where is the (ancient) ocean floor? In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Ocean floor diorama. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  How deep is the ocean? In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Human impact: Plastic pollution. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Arctic Ocean temperatures. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Human impact: Ecological footprints. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Sculpting micro-, meio-, and macrofauna. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri, Olena Peftieva :
  Sedimentation. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book (Ukrainian version)
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri :
  Sculpting micro-, meio-, and macrofauna. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  Human impact: ecological footprints. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  Sedimentation. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  Human impact: plastic pollution. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  How deep is the ocean? In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  Where is the (ancient) ocean floor? In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri :
  Ocean floor diorama. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  Arctic ocean temperatures. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Giuliana Panieri :
  Under pressure. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric, Margherita Paola Poto, Jane Zimmermann, Giuliana Panieri :
  Sculpting foraminifera. In G. Panieri & M. Stiller-Reeve (Eds.), The Ocean Senses Activity Book
  Septentrio Educational 2023 DOI
 • Filip Maric (PhD) :
  Using critical game-design to explore alternative futures to contemporary physiotherapy
  2022
 • Filip Maric (PhD), Steinunn A. Olafsdottir, Eva Mengel, Volcmar Visser :
  A workshop to help you integrate planetary health, environmental and sustainability education as a transversal topic in physiotherapy training.
  2022
 • Filip Maric :
  Environmental Physiotherapy Roundtable 4 - The potential of student research pt1
  22. november 2022
 • Filip Maric :
  Environmental Physiotherapy Roundtable 4 EPT Agenda 2023 Student Research pt2
  22. november 2022
 • Margit Nikoline Langballe, Filip Maric :
  Ein fysioterapeutstudents erfaring med å leda ein «grøn» faglunsj
  Fysioterapeuten 2022 FULLTEKST
 • Filip Maric, Todd Davenport :
  Environmental Influences on Health
  2022
 • Filip Maric (PhD), Sean Griech, Todd Davenport :
  Advancing Environmental Stewardship in Physical Therapy: Connect, Learn, Act
  Cardiopulmonary Physical Therapy Journal 2022 FULLTEKST / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Planetary Health Alliance (2021). The Planetary Health Education Framework. Guzman-Faerron, C.A. & Potter, T. (Eds.). Harvard: Planetary Health Alliance.  

  Planetary Health Alliance (2021). The São Paulo Declaration on Planetary Health. https://www.planetaryhealthalliance.org/sao-paulo-declaration. Accompanying The Lancet publication: Myers SS, Pivor JI, Saraiva AM. The São Paulo Declaration on Planetary Health. Lancet 2021; published online Oct 5. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02181-4 

  Maric, F., El-Seoud, N., Becker, M. Czernik, C., Halm, E., Moers, S., Richter, R., Rogan, S., Vogel, B., Zuber, S., Höppner, H. (2021). Kritische Physiotherapie: die deutschsprachige Sektion des Critical Physiotherapy Network (DCPN) stellt sich vor. physioscience, 17:34-38. doi:10.1055/a-1335-3997

  Maric, F., Nicholls, D., Mostert, K., Culpan, J., Stone, O., van Wijchen, J., Kennedy, M., Long, I., Bundtzen, T. (2020). The Environmental Physiotherapy Agenda 2023. Oslo: Environmental Physiotherapy Association (EPA). ISBN: 978-82-303-4491-0. 

  Maric, F. (2019). Ruf nach einer oekologischen Physiotherapie. PT – Zeitschrift für Physiotherapeuten (Tyskland), November 2019 Issue.  

  Maric, F. (2017). Physiotherapy and Fundamental Ethics - Questioning Self and Other in Theory and Practice (PhD Thesis). New Zealand: AUT University Auckland. 

  Maric, F. (2011). Researching the Self, the Other and their relationship in physiotherapy: a theoretical and methodological exploration of autoethnography (Master Dissertation). New Zealand: AUT University Auckland.


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser:

  • Planetary Health, EcoHealth, One Health, sustainable healthcare, environmental physiotherapy
  • Critical theory, ethics, environmental post/humanities
  • Post/qualitative research

  Pågående forskningsprosjekter:

   Past projects

  Pågående veiledning: 

  • Ntinga, M.N. (PhD study, ongoing). “Izandla Ze-wele ziyaphilisah” A decolonial co-autoethnography of professional identity formation in South African physiotherapy. University of Cape Town, South Africa (Role: Co-supervisor).
  • Struthers, N. (PhD study, ongoing). Nature-based prescriptions to reduce the personal, social, environmental, and global burdens of rehabilitation. Western University, Ontario, Canada (Role: Advisory committee member). 
  • Food access and food systems mapping with people with disabilities in Nellmapius (Physiotherapy and Occupational Therapy Students combined Bachelor thesis, University of Pretoria, South Africa) 

  Tidligere veiledning:

  • Faartoft, C., Bach-Svendsen, N. S., Juul, B., & Mikkelsen, A. L. (2024). Physical and perceived barriers to nature experiences for people with mobility impairments (Bachelor Thesis). VIA University College Denmark. Winner of the VIA Aarhus University College Professional Innovation Award. 
  • Gevers, T. (2023). Who is the patient? Re-envisioning the patient based on Bruno Latour’s Actor-Network-Theory (Bachelor Thesis). Hogeschool voor Toegepaste Filosofie / HTF University of Applied Philosophy, Netherlands.
  • Ingilæ, E.J., & Eikrem, S. (2023) Physiotherapists' experiences with the use of nature in treatment: A qualitative interview study (Bachelor Thesis, UiT The Arctic University of Norway).
  • Plaisant, M. (2022). A discourse analysis of sustainability in physiotherapy (Bachelor thesis, University of Furtwangen, Germany) 
  • Andreassen, A. & Pedersen, S. (2022). How well is Tromsø designed to support active transportation? (Bachelor thesis, UiT The Arctic University of Norway).
  • Grønvold, H. (2022). Measures for improving the environmental sustainability of Norwegian physiotherapy practice (Bachelor thesis, UiT The Arctic University of Norway).
  • Lund, K. & Klæboe Enevoldsen, A. (2022). How (much) is 'the social' of the biopsychosocial model represented in Norwegian physiotherapy education (Bachelor thesis, UiT The Arctic University of Norway)
  • Indgjerdingen, S. & Henriksen, S. (2022). Does outdoor walking have better physical and physiological effects than indoor walking on a treadmill? (Bachelor thesis, Oslo Metropolitan University)
  • The knowledge, attitudes and practices of health professionals regarding environmental sustainability - (Physiotherapy and Occupational Therapy Students combined Bachelor thesis, University of Pretoria, South Africa)
  • Spencer, J. (2021). The UN Agenda 2030 SDGs and physiotherapy clinics (BHSc excellence track project, Saxion University, Netherlands)
  • Ytreberg, E. & Bøen Grave, N.M. (2021). Klinisk håndtering av overvektige artosepasienter i fysioterapipraksis. Bachelor thesis. NFF studentprisen 2021  
  • Schüssler, R. (2021). Embodied and experiential planetary health education (Bachelor thesis, University of Osnabrück, Germany)

  Undervisning

  Filip Maric (PhD) underviser rundt følgende temaer ved UiT bachelor i fysioterapi ved Institutt for helse- og omsorgsfag:

  • Samfunn og folkehelse
  • Bærekraftig helse, miljømessig fysioterapi og planetary health
  • Kritisk teori, posthumanisme og miljøhumaniora i fysioterapi og helsefag
  • Post/kvalitative forskningsmetoder
  • Vitenskapelig arbeid og veiledning av bachelorprosjekter
  • Terapeutisk berøring og muskuloskeletal fysioterapi
  • Relasjonale anatomi og undersøkelse

  I tillegg til Bachelorstudiet i fysioterapi underviser Filip også i ulike kurs på tvers av fakultetene ved UiT: 

  Filip Maric er også prosjektleder for Environmental Physiotherapy Content Development Project på Physiopedia, den største tilgjengelige gratis og kontinuerlig oppdaterte fysioterapi kunnskapsressursen som brukes av fysioterapeuter i hvert hjørne av verden. Han er også koordinator for Environmental Physiotherapy Programme på Physioplus, den fagututdanningsplattformen til Physiopedia.


  Medlem i forskningsgruppe