Bårdsen, Åse

Universitetslektor
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Eriksen, Hanne Karin

Høgsk-/øvingslærer
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Göthner, Anniken Elisabet Bjørndalen

Universitetslektor
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Hoel, Anne Kristin

Universitetslektor
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

+4777645255

Leeder, Lincoln Trent

Universitetslektor
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Maric, Filip

Førsteamanuensis
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Nikolaisen, Liv Johanne

Studieleder ved bachelorprogrammet i fysioterapi
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Sørvoll, Marit

Førsteamanuensis
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Wilsgård, Hanne Kristin

Universitetslektor
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Ytreberg, Beate

Førstelektor
Fysioterapi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet