Personkort bilde
Foto: Christian Halvorsen

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Professor og psykologspesialist, leder av forskningsgruppen for klinisk psykologi (FoU-termin 2021-22) Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg har vært eller er prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Navn:               Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, PhD
Født:                Stockholm, 26. september 1962        
Stilling:            Professor og psykologspesialist, Leder av forskningsgruppe for klinisk psykologi      
Bistilling:         Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune
Privatpraksis:  En begrenset praksis der jeg primært påtar meg oppdrag for Tingretten
Adresse:          Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet
Privatadresse: Gausdalsveien 38, 9020 Tromsdalen, Norge.
Telefon:          +47 974 34 260 (mobil); +47 776 46 446 (jobb)
Epost:              catharina.wang@uit.no (jobb); catharina.wang@tromso.kommune.no (bistilling)
                         catharina.e.a.wang@gmail.com (privat/firma)
Web:                https://uit.no/ansatte/catharina.wang
 
Akademisk og klinisk utdanning
1995:             Cand psychol, UiT
2004:             Autorisert veileder i kognitiv terapi, Norsk Forening for Kognitiv Terapi
2006:             Dr. Psychol i klinisk psykologi, UiT
2007:             Universitetspedagogisk seminar, UiT
2012:             Spesialist i klinisk nevropsykologi, Norsk Psykologforening
2015:             Parent Baby Intervention, RKBU Nord
2016:             Newborn Behavior Observation, RBUP Øst-Sør
2016:             Alarm Distress Baby Scale, RBUP Øst-Sør
2017:             Emotional Availability Scale, Colorado State University, USA
2018:             Barnefaglig sakkyndig, Norsk Psykologforening
 
Klinisk profil
Jeg har omfattende erfaring innen klinisk voksen-, klinisk nevro-, og klinisk barn- og ungdomspsykologi. Jeg har arbeidet med psykologisk og nevropsykologisk utredning, personlighetsvurdering, barnefaglig sakkyndighetsarbeid, kognitivt orientert psykoterapi, tidlig intervensjon og forebygging.
 
Forskningsprosjekter og fagutvikling
Jeg har vært initiativtager, prosjektleder og/eller samarbeidspartner i flere større forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, Stiftelsen Dam, Rådet for Psykisk Helse, Helse Nord, Nasjonalt program for dobbeltkompetanse i psykologi, og UiT Norges Arktiske Universitet.
 
Min forskningskarriere startet med a) depresjonsforskning (kognitive, nevropsykologiske og personlighetsmessige faktorer), og har senere gått i flere retninger inkludert b) psykiske helse hos barn og unge, c) studenter og internettbaserte intervensjoner, d) prokrastinering, e) medisinsk uforklarte fysiske symptomer hos ungdom, f) perinatal psykisk helse og spedbarns utvikling, g) forebygging, lavterskeltilbud og mestringsgrupper, h) hesteassistert psykoterapi, i) visuelle metoder i forskning og behandling, j) psykologiske traumer, og k) evolusjonspsykologi.
 
I perioden fra 1996 til 2009 var mitt forskningsfokus på kognitive sårbarhetsfaktorer for depresjon som jeg selv tok en doktorgrad på i 2006, og jeg var hovedveileder for en PhD-kandidat som disputerte på samme tema i 2009. Vi er nå i gang med den tredje datainnsamling med en PhD-kandidat tilknyttet: https://uit.no/project/depkog
 
I 2003 var jeg var initiativtager til etableringen av en psykologisk rådgivningstjeneste på helsestasjon for ungdom, og i 2015 var jeg initiativtager til en tilsvarende tjeneste for gravide og småbarnsforeldre, og deretter for barn i skolealder. De siste årene har jeg vært faglig leder av Psykhjelpen: https://site.uit.no/psykhjelpen/
 
I 2012 utviklet jeg sammen med to psykologstudenter og daværende leder av Familiens hus i Tromsø kommune en mestringsgruppe for nedstemte barselkvinner, Blues Mothers: http://www.bluesmothers.no   

I 2014 startet jeg sammen med en professor i medisins antropologi, Mette Bech Risør, og en førsteamanuensis i visuelle kulturstudier, Trond Waage, opp forskningsprosjektet «Communicative challenges in the understanding and treatment of MUPS. A qualitative study of the relations between adolescents, their extended social networks and health professionals»: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501523
To PhD-kandidater har vært tilknyttet prosjektet og begge disputerte i 2020.
 
I 2015 startet jeg opp forskningsprosjektet «God start for små i nord» med fokus på psykiske helseplager, samspillsvansker, og barnets utvikling, med utprøving av en samspillsfremmende intervensjon (NBO): https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=628865
To PhD-stipendiater og en Post doc-stipend har vært tilknyttet prosjektet.
 
Sammen med en kollega i forskningsgruppe for klinisk psykologi, førsteamanuensis Jens C. Thimm, er jeg prosjektleder på et delprosjekt i den syvende Tromsøundersøkelsen med fokus på «Forekomsten av potensielt traumatiserende hendelser og kompleks PTSD og sammenhengen med fysisk helse i Tromsø 7».
 
I 2019 startet jeg opp forskningsprosjektet «Tidlig innsats for spedbarn i helsestasjonen» med en PhD-stipendiat tilknyttet. Jeg har også vært involvert i flere andre forskningsprosjekter som biveileder for PhD-kandidater, eller som faglig medarbeider.
 
Flere av prosjektene beskrevet ovenfor er utviklet og driftet i nært samarbeid med Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jeg har samarbeidet nasjonalt med RBUP øst-sør, Modum Bad, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU, og internasjonalt med University of Kansas, USA, Australian National University, Australia, og med Universitetet i København, Danmark.
 
Veiledning av hovedfagstudenter/ PhD-stipendiater/ klinisk veiledning
Jeg har veiledet fire PhD-stipendiater frem til avlagt PhD-grad, og veileder i dag fem PhD-stipendiater enten som hoved- eller som biveileder. Jeg har veiledet om lag seksti studenter på masteroppgaven for Cand. Psychol-graden, og har omfattende erfaring med klinisk veiledning av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, psykologer i spesialisering, og leger og psykologer i videreutdanning i kognitiv terapi.
 
Ledelse og administrasjon
Jeg har vært medlem av styret for Rådet for psykisk helse; medlem av styret for Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Bardu; varamedlem av Regional Etisk Komité Nord; medlem av styringsgruppen for forskerlederutdanning i regi av UiB, UiO, UiT og NTNU; medlem av den vitenskapelige profilen til den syvende Tromsøundersøkelsen; medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening; medlem av forskningsutvalget i Norsk Forening for Kognitiv Terapi; nestleder ved IPS, UiT; medlem av styret for IPS, UiT; medlem av programkomitéen for flere nasjonale konferanser; medlem av komitéer for evaluering av tre doktorgrader; medlem av komité for evaluering av studieprogrammer, IPS, UiT; varamedlem for programkomitéen for IPS, UiT; medlem av flere tilsettings komitéer; faglig leder av Psykhjelpen, medlem av styret for Landsforeningen for 1001 dager; visepresident i Nordisk Marcé, og leder av Forskningsgruppe for klinisk psykologi fra 2013 og frem til dags dato: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=345714
 
Formidling
Jeg har omfattende erfaring fra populærvitenskapelig formidling, og ble tildelt formidlingsprisen ved Det helsefaglige fakultet, UiT i 2017. Se podkast her: https://uit.no/50/50-forskere
Se også: https://uit.no/ansatte/catharina.wang
 
Kandidater som jeg har veiledet frem til avlagt PhD-grad
Marianne Halvorsen 2009; Kent Nordby, 2020; Maria Fredriksen Kvamme, 2020; Silje Vaglie Østbye, 2020

Underviser og veileder i alle emner innen klinisk psykologi og praksis.

Hovedtyngden av min undervisning er på femte og sjette året ved profesjonsstudiet i psykologi.

Veileder PhD-stipendiater, hovedoppgaver og studenter i klinisk praksis.

Kliniske spesialfelt er depresjon, spedbarnspsykologi, kognitiv terapi, nevropsykologi og utredning.

Professor, spesialist i klinisk psykologi

 • Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Lindahl, Åsne; Ulvenes, Pål Gunnar; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Pfuhl, Gerit. Emotional Infant Face Processing in Women With Major Depression and Expecting Parents With Depressive Symptoms. Frontiers in Psychology 2021; Volum 12. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2021.657269.

 • Landsem, Inger Pauline; Vederhus, Bente Johanne; Hagen, Inger Hilde; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Øberg, Gunn Kristin; Handegård, Bjørn Helge. Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?. Sykepleien Forskning 2021. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.85948.

 • Høivik, Magnhild Singstad; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Dørheim, Signe Karen. Perinatal mental health around the world: priorities for research and service development in Norway. BJPsych International 2021. ISSN 2056-4740.s doi: doi:10.1192/bji.2021.2.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Fixing my life’: young people’s everyday efforts towards recovery from persistent bodily complaints.. Anthropology & Medicine 2020; Volum 27 (4). ISSN 1364-8470.s 412 - 427.s doi: 10.1080/13648470.2020.1719456.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Csifcsak, Gabor; Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Rognmo, Kamilla; Braarud, Hanne Cecilie; Goksøyr, Arnold Mikal; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry 2020; Volum 20. ISSN 1471-244X.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12888-020-02669-y.

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress. BMC Psychology 2020; Volum 8. ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-020-00424-2.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Careful expressions of social aspects: How local professionals in high school settings, municipal services, and general practice communicate care to youth presenting persistent bodily complaints. Health and Social Care in the community 2019. ISSN 0966-0410.s doi: 10.1111/hsc.12762.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. BMC Psychology 2019; Volum 7 (23). ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-019-0297-9.

 • Dybvik, Jo Benjamin; Sundsfjord, Silja; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nivison, Mary. Significance of nature in a clinical setting and its perceived therapeutic value from patients’ perspective. (Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13642537.2018.1529690?needAccess=true (Sammendrag: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642537.2018.1529690) European Journal of Psychotherapy & Councelling 2018; Volum 20 (4). ISSN 1364-2537.s 429 - 449.s doi: 10.1080/13642537.2018.1529690.

 • Østbye, Silje Vagli; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Granheim, Ida Pauline Høilo; Kristensen, Kjersti Elisabeth; Risør, Mette Bech. Epistemological and methodological paradoxes: secondary care specialists and their challenges working with adolescents with medically unexplained symptoms. International Journal of Mental Health Systems 2018; Volum 12:52. ISSN 1752-4458.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s13033-018-0232-0.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Waterloo, Knut; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Eisemann, Martin; Figenschau, Yngve Anton; Halvorsen, Marianne. Cortisol levels and cognitive profile in major depression: A comparison of currently and previously depressed patients. Psychoneuroendocrinology 2018; Volum 99. ISSN 0306-4530.s 57 - 65.s doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.08.024.

 • Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods. Health 2018; Volum 24 (1). ISSN 1363-4593.s 38 - 58.s doi: 10.1177/1363459318785696.

 • Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut; Halvorsen, Marianne. Coping, thought suppression, and perceived stress in currently depressed, previously depressed, and never depressed individuals. Clinical Psychology and Psychotherapy 2018; Volum 25 (3). ISSN 1063-3995.s 401 - 407.s doi: 10.1002/cpp.2173.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/11606 BMJ Open 2017; Volum 7 (9). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2017-016005.

 • Maack, Jana Kristin; Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Livsdatter, Lina; Lindahl, Åsne; Øvervoll, Morten; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Pfuhl, Gerit. The Tromso Infant Faces Database (TIF): Development, validation and application to assess parenting experience on clarity and intensity ratings. Frontiers in Psychology 2017; Volum 8. ISSN 1664-1078.s 1 - 13.s doi: 10.3389/fpsyg.2017.00409.

 • Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Emaus, Nina. Ageing and mental health: Changes in self-reported health due to physical illness and mental health status with consecutive cross-sectional analyses. (Fulltekst: http://bmjopen.bmj.com/content/7/1/e013629 (Omtale: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=508906&p_dimension_id=88116) BMJ Open 2017; Volum 7:e013629 (1). ISSN 2044-6055.s 1 - 9.s doi: 10.1136/bmjopen-2016-013629.

 • Nordby, Kent; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Dahl, Tove Irene; Svartdal, Frode. Intervention to reduce procrastination in first-year students: Preliminary results from a Norwegian study. Scandinavian Psychologist 2016. ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.3.e10.

 • Nordby, Kent; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Dahl, Tove Irene; Svartdal, Frode. Intervention to reduce procrastination in first-year students: Preliminary results from a Norwegian study. Scandinavian Psychologist 2016 (3). ISSN 1894-5570.s 15 - .s doi: 10.15714/scandpsychol.3.e10.

 • Johansen, Siv Grethe; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Binder, Per-Einar. Facilitating change in a client's dysfunctional behavioural pattern with horse-aided psychotherapy. A case study. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/capr.12078/full) Counselling and Psychotherapy Research 2016; Volum 16 (3). ISSN 1473-3145.s 222 - 231.s doi: 10.1002/capr.12078.

 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Hjemdal, Odin; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Halvorsen, Marianne. Metacognitions and mindful attention awareness in depression: a comparison of currently depressed, previously depressed and never depressed individuals. Clinical Psychology and Psychotherapy 2015; Volum 24 (1). ISSN 1063-3995.s 94 - 102.s doi: 10.1002/cpp.1983.

 • Kristensen, Kristin Valen; Dalseth, Anette Karlsen; Moldestad, Line; Wallan, Solveig; Lorem, Geir F; Jentoft, Greta; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers : et gruppebasert mestringstilbud ved fødselsdepresjon. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=441555&a=3 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015; Volum 52 (5). ISSN 0332-6470.s 405 - 412.

 • Lorem, Geir F; Frafjord, Jartrud Sofie; Steffensen, Marie; Wang, Catharina E.. Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs. (Fulltekst: http://nej.sagepub.com/content/early/2013/10/03/0969733013498528 Nursing Ethics 2014; Volum 21 (3). ISSN 0969-7330.s 347 - 358.s doi: 10.1177/0969733013498528.

 • Johansen, Siv Grethe; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Binder, Per-Einar; Malt, Ulrik Fredrik. Equine-facilitated body and emotion-oriented psychotherapy designed for adolescents and adults not responding to mainstream treatment: A structured program. Journal of psychotherapy integration 2014; Volum 24 (4). ISSN 1053-0479.s 323 - 335.s doi: 10.1037/a0038139.

 • Halvorsen, Marianne; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Eriksen, Marianne Skogstad; Sørli, Åse Johanne; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Wang, Catharina E.. Metacognitions and Thought Control Strategies in Unipolar Major Depression: A Comparison of Currently Depressed, Previously Depressed, and Never-Depressed Individuals. Cognitive Therapy and Research 2014; Volum 39. ISSN 0147-5916.s 31 - 40.s doi: 10.1007/s10608-014-9638-4.

 • Lorem, Geir F; Steffensen, Marie; Frafjord, Jartrud Sofie; Wang, Catharina E.. Omsorg under tvang. En narrativ studie av pasienters fortellinger om psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2014; Volum 11 (2). ISSN 1503-6707.s 114 - 124.

 • Kjærgaard, Marie; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Jorde, Rolf. A study of the psychometric properties of the Beck Depression Inventory-II, the Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale, and the Hospital Anxiety and Depression Scale in a sample from a healthy population. Scandinavian Journal of Psychology 2014; Volum 55 (1). ISSN 0036-5564.s 83 - 89.s doi: 10.1111/sjop.12090.

 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente; Zachrisson, Henrik Daae. Psychology of Child Well-Being. (http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-90-481-9063-8/page/1#) Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1.s 555 - 631.s doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_13.

 • Lintvedt, Ove K; Griffiths, Kathleen; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas Raae; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Evaluating the effectiveness and efficacy of unguided internet-based self-help intervention for the prevention of depression: a randomized controlled trial. Clinical Psychology and Psychotherapy 2013; Volum 20 (1). ISSN 1063-3995.s 10 - 27.s doi: 10.1002/cpp.770.

 • Thimm, Jens; Holte, Arne; Brennen, Tim; Wang, Catharina E.. Hope and expectancies for future events in depression. (Fulltekst: http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2013.00470/full Frontiers in Psychology 2013; Volum 4. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2013.00470.

 • Skre, Ingunn; Friborg, Oddgeir; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Arnesen, Yngvild; Wang, Catharina E.. A school intervention for mental health literacy in adolescents: effects of a non-randomized cluster controlled trial. (Fulltekst: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/873 BMC Public Health 2013; Volum 13:873. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/1471-2458-13-873.

 • Laeng, Bruno; Sæther, Line; Holmlund, Terje; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Halvorsen, Marianne. Invisible emotional expressions influence social judgments and pupillary responses of both depressed and non-depressed individuals. Frontiers in Psychology 2013; Volum 4. ISSN 1664-1078.s 1 - 7.s doi: 10.3389/fpsyg.2013.00291.

 • Hartmann, Ellen Johanne; Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.. Rorschach Variables and Dysfunctional Attitudes as Measures of Depressive Vulnerability: A 9-Year Follow-Up Study of Individuals With Different Histories of Major Depressive Episodes. Journal of Personality Assessment 2013; Volum 95 (1). ISSN 0022-3891.s 26 - 37.s doi: 10.1080/00223891.2012.713881.

 • Kjærgaard, Marie; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.; Almås, Bjørg; Figenschau, Yngve Anton; Hutchinson, Moira Strand; Svartberg, Johan; Jorde, Rolf. Effect of vitamin D supplement on depression scores in people with low levels of serum 25-hydroxyvitamin D: nested case-control study and randomised clinical trial. British Journal of Psychiatry 2012; Volum 201 (5). ISSN 0007-1250.s 360 - 368.s doi: 10.1192/bjp.bp.111.104349.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Wright, Reni Jasinski; Waage, Trond. Ungdomsblikk: Selvrefleksivt filmkurs som terapeutisk metode. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (9). ISSN 0332-6470.s 861 - 869.

 • Halvorsen, Marianne; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Myrbakk, Ingvild Nordnes; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil Søren; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of currently depressed, previously depressed, and never depressed individuals. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2012; Volum 34 (7). ISSN 1380-3395.s 782 - 790.s doi: 10.1080/13803395.2012.683853.

 • Nordahl, Hans Morten; Martinsen, Egil Wilhelm; Wang, Catharina E.. Psykologiske behandlingsformer for depresjon med vekt på individualiserte tilnærminger. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=162254&a=2&sok=1 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (1). ISSN 0332-6470.s 40 - 48.

 • Wang, Catharina E.. Et evolusjonsperspektiv på depresjon : samfunnspolitiske og psykologfaglige utfordringer. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/ Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (1). ISSN 0332-6470.s 5 - 13.

 • Halvorsen, Marianne; Waterloo, Knut; Sundet, Kjetil Søren; Eisemann, Martin; Wang, Catharina E.. Verbal learning and memory in depression: A 9-year follow-up study. Psychiatry Research 2011; Volum 188 (3). ISSN 0165-1781.s 350 - 354.s doi: 10.1016/j.psychres.2011.02.022.

 • Dørmænen, Annbjørg; Heimdal, Marte Rye; Wang, Catharina E.; Grimsgaard, Sameline. Depression in postmenopause: a study on a subsample of the Acupuncture on Hot Flushes Among Menopausal Women (ACUFLASH) study. Menopause 2011; Volum 18 (5). ISSN 1072-3714.s 525 - 530.s doi: 10.1097/gme.0b013e3181f9f89f.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional Attitudes and Early Maladaptive Schemas as Predictors of Depression: A 9-Year Follow-Up Study. Cognitive Therapy and Research 2010; Volum 34 (4). ISSN 0147-5916.s 368 - 379.s doi: 10.1007/s10608-009-9259-5.

 • Heimdal, Marte Rye; Dørmænen, Annbjørg; Wang, Catharina E.; Grimsgaard, Sameline. A Comparison of the WHQ and the BDI-II in a Sample of Postmenopausal Women. (Fulltekst: http://www.pro-newsletter.com/images/PDF/pron43-v15b.pdf Patient Reported Outcomes Newsletter 2010 (43).s 13 - 15.

 • Wang, Catharina E.; Halvorsen, Marianne; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2010; Volum 41 (4). ISSN 0005-7916.s 389 - 396.s doi: 10.1016/j.jbtep.2010.04.002.

 • Andersson, Helle Wessel; Bjørngaard, Johan Håkon; Kaspersen, Silje; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Dahl, Thomas. The effects of individual factors and school environment on mental health and prejudiced attitudes among Norwegian adolescents. (Fulltekst: http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s00127-009-0099-0<http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s00127-009-0099-0&sa_campaign=Email/ACE/OF> Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2010; Volum 45 (5). ISSN 0933-7954.s 569 - 577.s doi: 10.1007/s00127-009-0099-0.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas Raae; Verplanken, Bas; Wang, Catharina E.. The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students. Routledge 2009 ISBN 9780415548885.s 239 - .

 • Bjørkum, Torunn; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut. Pasienterfaringer med ulike tiltak ved kronisk utmattelsessyndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 12 (129). ISSN 0029-2001.s 1214 - 1216.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Richter, Jörg; Myrland, Ine; Pedersen, Siv Kjersti; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Early maladaptive schemas, temperament and character traits in clinically depressed and previously depressed subjects. Clinical Psychology and Psychotherapy 2009; Volum 16 (5). ISSN 1063-3995.s 394 - 407.s doi: 10.1002/cpp.618.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Verplanken, Bas; Wang, Catharina E.. The Need for Web-Based Cognitive Behavior Therapy Among University Students. Journal of technology in human services 2008; Volum 26 (2). ISSN 1522-8835.s 239 - 258.s doi: 10.1080/15228830802096705.

 • Skre, Ingunn; Arnesen, Yngvild; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Verplanken, Bas; Wang, Catharina E.. Mestring hos ungdom: Validering av en norsk oversettelse avAdolescent Coping Orientation for Problem Experiences. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=9865&a=Kapittel Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007; Volum 44 (3). ISSN 0332-6470.s 236 - 247.

 • Wang, Catharina E.; Berge, Kjersti; Arnesen, Yngvild; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Bruun-Hansen, Trond; Jentoft, Greta; Skre, Ingunn. Psykhjelpen på Tvibit: En psykologisk rådgivningstjeneste på ungdommens kulturhus midt i Tromsø sentrum. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=12046&a=Kapittel Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007; Volum 44 (3). ISSN 0332-6470.s 247 - 253.

 • Verplanken, Bas; Friborg, Oddgeir; Wang, Catharina E.; Trafimow, David; Woolf, Kristin. Mental habits: Metacognitive reflection on negative self-thinking. Journal of Personality and Social Psychology 2007; Volum 92 (3). ISSN 0022-3514.s 526 - 541.s doi: 10.1037/0022-3514.92.3.526.

 • Træen, Bente; Wang, Catharina E.. Perceived gender attribution, self-esteem, and general self-efficacy female horseback riders. Journal of Equine Veterinary Science 2006; Volum 26 (10). ISSN 0737-0806.s 439 - 444.

 • Wang, Catharina E.; Brennen, Tim; Holte, Arne. Decreased approach motivation in depression. Scandinavian Journal of Psychology 2006; Volum 47 (6). ISSN 0036-5564.s 505 - 511.

 • Wang, Catharina; Brennen, Tim; Holte, Arne. Automatic and effortful processing of self-statements in depression. Cognitive Behaviour Therapy 2006; Volum 35 (2). ISSN 1650-6073.s 117 - 124.s doi: 10.1080/16506070500466865.

 • Wang, Catharina E.; Halvorsen, Marianne; Sundet, K; Steffensen, Anne Lise; Holte, Arne; Waterloo, Knut. Verbal memory performance of mildly to moderately depressed outpatient younger adults. Journal of Affective Disorders 2006; Volum 92. ISSN 0165-0327.s 283 - 286.

 • Wang, Catharina E.; Brennen, Tim; Holte, Arne. Mechanisms of recurrent depression: A cognitive battle model and some preliminary results. Clinical Psychology and Psychotherapy 2005; Volum 12. ISSN 1063-3995.s 427 - 442.

 • Hoffart, Asle; Sexton, Harold; Hedley, Liv Margaret; Wang, Catharina E.; Holthe, Harald; Haugum, Jon A; Nordahl, Hans Morten; Hovland, Ole Johan; Holte, Arne. The structure of maladaptive schemas: A confirmatory factor analysis and a psychometric evaluation of factor-derived scales. Cognitive Therapy and Research 2005; Volum 29 (6). ISSN 0147-5916.s 627 - 644.s doi: 10.1007/s10608-005-9630-0.

 • Hartmann, Ellen; Wang, Catharina E.; Berg, Marit; Sæther, Line. Depression and vulnerability as assessed by the Rorschach method. Journal of Personality Assessment 2003; Volum 3 (81). ISSN 0022-3891.s 242 - 255.

 • Wang, Catharina E.. Depressive lidelser - uttrykksformer og utbredelse. I: Mestring av depresjon. Veileder i forståelse og behandling av stemningslidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2002. ISSN 0332-6470.

 • Wang, Catharina E.; Holte, Arne. Kognitiv bearbeidng av positive og negative budskap blant tidligere deprimerte og ikke tidligere deprimerte personer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1997 (34). ISSN 0332-6470.s 309 - 319.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Sola tilbake i nord: - Etter det året vi har bak oss, trenger vi et lite lysglimt. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. 10 grep som gjør vinteren mindre tung. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Føles vinteren tyngre jo eldre du blir?. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Den falske babylykken. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Derfor faller kvinner for "bad guys". 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak. Tidsskrift for kognitiv terapi 2021. ISSN 1504-3142.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Finnes det en vei ut av håpløsheten?. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. – Man gjør seg selv syk, og det blir en slags selvoppfyllende profeti. 2021.

 • Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Dørheim, Signe Karen. Perinatal mental health around the world: priorities for research and service development in Norway. BJPsych International 2021. ISSN 2056-4740.s doi: 10.1192/bji.2021.2.

 • Engelsen, Lena Yri; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjon: https://www.hverdagspsyken.no/. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ser du disse tegnene hos noen du kjenner, så bør du strekke ut en hånd.. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.

 • Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Et svik mot de minste barna og foreldrene deres. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/et-svik-mot-de-minste-barna-og-foreldrene-deres/o/5-124-109295 Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Valentinsdag: Biologi og fornuft. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva jakter kvinner og menn hos en partner?. 2021.

 • Sundby, Jørgen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik velger vi oss kjæreste - og bevarer forholdet. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Mennesket treng lys - Toril spenner på seg skøytene i lunsjen. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. – Enkelte har for lav terskel til å påberope seg ekspertise - Tar formidling på alvor. 2020.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond. Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/18056/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Sammendrag: Communicative challenges in the understanding and treatment of MUPS. A qualitative study of the relations between adolescents, their extended social networks and health professionals) (Prosjekt: COCHA https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501523) 2020 ISBN 978-82-7589-706-8.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Jeg mistet troen på at det kom til å gå over. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tidelige tegn på depresjon. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Prøver å gi barn svar om døden. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Barrett, Elisabeth Ovanger. Hvorfor implementere ADBB i helsestasjonen?. Fagdag 2020-08-28 - 2020-08-28 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Flere fødselsdepresjoner i år enn tidligere. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ni psykologer og en parterapeut avslører: Slik får du en god psykisk helse. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Stor pågang fra gravide og nybakte foreldre: -Det er veldig mange som er i nød, og som har det vanskelig nå. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ba om turvenn på Facebook - fikk enorm respons. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Reedtz, Charlotte. Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå. 2020.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Bohne, Agnes; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation. Best Practice Nordic 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen. Frokostseminar om sosial ulikhet i helse 2020-02-26 - 2020.

 • Landsem, Inger Pauline; Engelsen, Lena Yri; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Vil sikre småbarn bedre søvn. 2019.

 • Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lorem, Geir F; Moe, Vibeke; Laholt, Hilde; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Simonsen, Britt Margareth. Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality. Nordic Marce 2019 - Working toghether for 1001 days - improving perimental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Bjorvatn, Bjørn. Vinterdepresjon: Slik gjør du mørketiden lysere. 2019.

 • Moldestad, Line; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers og Familiens hus. Regional nettverkssamling for kommunepsykologer i Nord-Norge 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Ødegård, Bente. Psykhjelpen: Tiltak, praksisplasser, fagutvikling og forskning. Regional nettverkssamling for kommunepsykologer i Nord-Norge 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik gjenkjenner du tidlige tegn på depresjon. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Barett, Elisabeth Ovanger. Lavterskel, samarbeid og muligheter.. Verdensdagen for mødres mentale helse - fra kunnskap til handling 2019-05-02 - 2019-05-03 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ti ekspertråd for påsken: Slik takler du alt fra skismurning til svigermor. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. - Ingen kunne se på dette bildet hvor dårlig jeg var. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik takler du skismurning og svigermor – 10 ekspertråd for påsken. 2019.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. For Lene ble mammalivet et mareritt. Hva gjør du hvis du får fødselsdepresjon?. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haugsdal, Lene; Vittersø, Joar. Når den lykkeligste tiden blir et svart helvete. Kan man forklare hvorfor noen blir deprimerte og noen ikke? Og hvorfor er det tilsynelatende flere som sliter nå enn før.. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Må advare mot mobilbruk rundt barn. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blir du høst- og vinterdeppa?. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvordan takle høststormene og lavtrykket som har vært på Søre Sunnmøre?. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. "Small is Beautiful" eller "Bigger is Better"?. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. "Small is beautiful" eller "Bigger is Better"?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Gjengedal, Julie Utler; Simonsen, Britt Margareth. Psykhjelpen - lavterskeltilbud på høyt nivå. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nyhetsbrev God start for Små i Nord - september 2018. 2018.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kommunepsykolog - dobbeltkompetansestipend i Nord-Norge. KS Rådmannssamling Troms og Finnmark 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Moldestad, Line; Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Å bygge opp for å rive ned. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Vambheim, Sara Magelssen; Gjengedal, Julie Utler. Psykhjelpen - et lavterskeltilbud. (https://site.uit.no/psykhjelpen/) 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Sykdommen vi ikke kan snakke om. 2018.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik. Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.. World Association of Infant Mental Health 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Landsem, Inger Pauline; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Myrvang, Maja; Fundingsrud, Siri Høylo; Pfuhl, Gerit; Lorem, Geir F; Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO). Celebrating Berry brazerlton and the work he inspires 2018-05-25 - 2018-05-25 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Ødegård, Bente; Bugge, Thea; Sandvik, Rikke; Høegh, Eirin; Wara, Sandra Eriksen. Studentpraksis avdekket stort behov for psykologer. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers & Psykhjelpen for de minste. Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Forskningsformidling: Hvorfor, hva og hvordan?. PhD-kurs i forskningsformidling ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 2018-05-09 - 2018-05-09 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Helsekontrollen. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Simonsen, Britt Margareth. De får ikke nødvendig oppfølging etter fødsel. Økning i forekomsten av fødselsdepresjon. 2018.

 • Engelsen, Lena Yri; Brean, Gro Vatne; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Dette er årets paroler i 8. mars toget. 2018.

 • Eberhard-Gran, Malin Marie Cecilia; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen - Nyhetsbrev januar 2018. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Galaaen, Kari; Simonsen, Britt Margareth. Alle har en psykisk helse - også de minste barna. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haugsdal, Lene. De første 1001 dagers betydning for psykisk helse. Januarmøtet - Fylkesmannen og kommunenes møte 9. - 11. januar 2018 i Tromsø 2018-01-11 - 2018-01-11 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Studie(u)vaner: Stressmestring, kognitive modeller og metoder.. Folkehelseuke med tema Psykisk helse og stressmestring 2017-02-27 - 2017-02-27 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev desember 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev desember 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen på Tvibit: 14 års samarbeid mellom Tromsø kommune og Institutt for psykologi. Besøk fra helsestasjon for ungdom i Trondheim 2017-12-01 - 2017-12-01 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Premierer ikke lokalt samarbeid. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen, Blues Mothers & God start for små i nord: 14 års samarbeid mellom Institutt for psykologi og Tromsø kommune. Nettverksseminar 2017 2017-11-15 - 2017-11-16 2017.

 • Bohne, Agnes; Galaaen, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen - et lavterskeltilbud. Tidsskrift for helsesøstre 2017; Volum 03.s 50 - 52.

 • Bohne, Agnes; Lindahl, Åsne; Nordahl, Dag; Ulvenes, Pål; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Pfuhl, Gerit. Kognitive forvrengninger i prosessering av spedbarns emosjonsuttrykk hos kvinner med alvorlig depresjon. Nordic Marcé konferens: För bättre perinatal psykisk helse 2017-10-12 - 2017-10-13 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tipsene for å komme seg gjennom mørketiden. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Lene Haugsdal (39) var verdens lykkeligste under svangerskapet. Da hun ble mamma, ble alt mørkt.. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. 2017.

 • Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva prøver babyen å fortelle deg?. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Brukerperspektivet på depresjon etter fødsel. Regionalt jordmorsymposium i Tromsø 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Moldestad, Line; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nye lavterskeltilbud: Psykhjelpen for de minste og Blues Mothers. Nettverkssamling: Sped- og småbarn. Nordnorsk fagnettverk. 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ung og utenfor. 2017.

 • Bohne, Agnes; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fra praksis: Psykhjelpen for de minste. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017; Volum 54 (8). ISSN 0332-6470.s 745 - 752.

 • Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nedlatende av FHI. Dagens medisin 2017; Volum 12. ISSN 1501-4290.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. God start for Små i Nord (SiN). Styremøte for det Helsevitenskapelige fakultet 2017-06-19 - 2017-06-19 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste: Fagdag - pedagogiske ledere av kommunale barnehager i Tromsø kommune. Fagdag for ledere av kommunale barnehager i Tromsø kommune 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev mai 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev januar 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev mai 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev januar 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Parents mental health, challenges in the perinatal period. Samarbeidsmøte med Arkhangelsk 2017-05-31 - 2017-05-31 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste. Faglig møte ved Kvinneklinikken UNN 2017-06-01 - 2017-06-01 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste. Fagdag - pedagogiske ledere av private barnehager i Tromsø kommune 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.

 • Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Uansvarlig av FHI. Dagens medisin 2017; Volum 08. ISSN 1501-4290.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers har lansert nettside. 2017.

 • Moldestad, Line; Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nytt nettsted på plass for å hjelpe mødre med fødselsdepresjon. 2017.

 • Moldestad, Line; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers. For fagfolk som hjelper nedstemte spedbarnsmødre.. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Pårørende: Når man har det tungt kan det være vanskelig å innse at man er syk og trenger hjelp. Det er viktig å stille opp for nære som sliter psykisk.. 2017.

 • Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. God start for Små i Nord - og deres foreldre. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Angst og depresjon. Kvinner opplever et høyt press med mange uforenlige krav. Ekspertene tror kravene i samfunnet og sosiale medier er blant årsakene som gjør at stadig flere unge kvinner rammes.. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Er du en av dem som utsetter arbeidsoppgavene? Slik setter du en stopper for det.. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Familien må kunne gå på tur uten at det skal være trening eller mentalt styrkende for barna. Ikke gjør hele familielivet til et pedagogisk prosjekt, advarer psykolog.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev september 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev mai 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev januar 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbev september 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev mai 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev februar 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Studie(u)vaner: Stressmestring, kognitive modeller og metoder... Internseminar Studentrådgivningen ved UiT Norges arktiske universitet 2016-04-24 - 2016-04-24 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haugsdal, Lene; Rørvik, Aud. Psykhjelpen for de minste. Fagmøte VOP, UNN 2016-09-14 - 2016-09-14 2016.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik vil de skape en bedre start for babyer og foreldre. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fant ikke pappalykken. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Moldestad, Line. Blues Mothers. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjon. Når babylykken uteblir.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Frykter barnedødsfall på grunn av jordmormangelen i Tromsø. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Jordmormangel kan sette babyers helse i fare. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blir deprimerte av kjærlighetssorg. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvilke etiske overtramp forekommer i ditt fagfelt?. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste som en tidsriktig og fremtidsrettet praksisarena for studenter.. Felles styreseminar for Universitetet i Nord-Norge og Helsefakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet 2016-04-28 - 2016-04-28 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva virker i psykoterapi?. Tidsskrift for kognitiv terapi 2016. ISSN 1504-3142.s 20 - 25.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kan bli syke av å bli voksne. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Wang-Iversen, Henrik August Stadt. Tre generasjoner psykologer i Nord-Norge. 25-års jubileum profesjonsstudiet i psykologi 2016-04-08 - 2016-04-08 2016.

 • Skre, Ingunn; Bjerkan, Bertil; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. 25 år med dette studiet har gitt landsdelen 450 nye psykologer. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Intervju i NRK ettermiddagssendingen Troms om TV-serien "Jeg mot meg".. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tegnene på at du er deprimert. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Når den lykkeligste tiden blir vond og vanskelig.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Friluftsgeneral: – Ikke stress i påska.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Symptomer på angst og depresjon er normalt å ha. Professor: - Psykisk sykdom er like vanlig som fysisk sykdom.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kritisk for barn av deprimerte mødre: Må få hjelp straks. 2015.

 • Galaaen, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik takler du hevnlysten. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Avliver baby-myter. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Manglende støtte kan gi fødselsdepresjon. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik unngår du høstdepresjonen. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. God start for små i nord og Psykhjelpen for de minste. Arbeidsseminar 2015-10-02 - 2015-10-02 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykisk helse i spedbarnsalderen - et forskningsprosjekt, et samhandlingsprosjekt og en ny fremtidsrettet praksisarena. Internseminar 2015-10-09 - 2015-10-09 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste og god start for små i nord. Hvis oktober 2015-10-23 - 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste og god start for små i nord. Hvit oktober 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Babybonding - psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Fredagsmøte 2015-08-28 - 2015-08-28 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste og god start for små i nord. Fredagsmøte 2015-08-28 - 2015-08-28 2015.

 • Pfuhl, Gerit; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Lindahl, Åsne; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Tromsø Infant faces (TIF) database. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.

 • Pfuhl, Gerit; Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Livsdatter, Lina; Lindahl, Åsne; Øvervoll, Morten; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Tromsø infant faces (TIF) database. Neurobiology of Parenting 2015-08-19 - 2015-08-21 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Jeg levde det perfekte "Facebooklivet". 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjon: Stine Marie skjulte for alle hvordan hun egentlig hadde det. 2015.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Østbye, Silje Vagli. Vil ha ungdommenes historier. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Behandlingstilnærming ved CFS/ME med vekt på kognitiv terapi. Internundervisning for fysioterapeuter ved UNN 2015-02-10 - 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Foredrag om delprosjekt for ansatte i Tromsøundersøkelsen 2015-03-10 - 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Babybonding - psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Lørdagsuniversitetet 2015-03-21 - 2015-03-21 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline. Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tør å ta opp tabuer. 2015.

 • Halvorsen, Marianne; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kognitiv funksjon ved unipolar depresjon. Norges forskningsråd 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Fredriksen, Trine; Gurandsrud, Elise; Siebler, Frank; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Når massemedia slår DSM-V: Lekfolks beslutninger omkring kliniske lidelser. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/6511 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS): En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014 - 2017). Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-12 - 2014-11-13 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Biopsykososialt konsultasjonsteam: Mulige forskningsprosjekter?. Møte i arbeidsgruppe for biopsykososialt konsultasjonsteam 2014-12-18 - 2014-12-18 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel: Et forskningsprosjekt, et samhandlingsprosjekt og en fremtidsrettet læringsarena. Onsdagsmøte - Universitetssykehuset i Nord-Norge 2014-12-03 - 2014-12-03 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel. Hvordan ivareta foreldre og fremme god tilknytning til barnet?. Nasjonalt nettverksseminar for Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi 2014-11-20 - 2014-11-21 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjoner kan skade babyens utvikling. 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Barn spør forskere. 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjoner kan være uheldig for babyens utvikling. 2014.

 • Wang, Catharina E.. En innføring i kognitiv terapi. Seminar for ambulant rehabiliteringstjeneste i Nord-Norge 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • Wang, Catharina E.. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Møte i styringsgruppen for Tromsøundersøkelsen 7 2014-09-30 - 2014-09-30 2014.

 • Wang, Catharina E.. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Forskningsdagene - jubileumsforedrag i anledning Tromsøundersøkeslen 40 år 2014-09-26 - 2014-09-26 2014.

 • Wang, Catharina E.. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Onsdagsseminar ved Institutt for samfunnsmedisin 2014-09-24 - 2014-09-24 2014.

 • Halvorsen, Marianne; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Wang, Catharina E.. Metacognitions and Thought Control Strategies in Unipolar Major Depression: A Comparison of Currently Depressed, Previously Depressed, and Never-Depressed Individuals. Congress of the European Association for Behavioural & Cognitive Therapies 2014-09-10 - 2014-09-13 2014.

 • Moldestad, Line; Wallan, Solveig; Wang, Catharina E.. Blues Mothers - En mestringsgruppe for nedstemte mødre. Fokus på psykisk helsehjelp i kommunehelsetjenesten til gravide og barselfamilier. Forskning, erfaringer og gode eksempler. 2014-08-29 - 2014-08-29 2014.

 • Wang, Catharina E.. Det vi kaller normalt, er blitt veldig smalt. 2014.

 • Wang, Catharina E.. Forventninger og krav blir for mye. 2014.

 • Wang, Catharina E.. Fra hestejente til professor i klinisk psykologi. Normood samling 3-4 februar 2014 2014-02-03 - 2014-02-04 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemer. 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemene. 2014.

 • Wang, Catharina E.. Nybakt mamma og deppa. 2014.

 • Svartdal, Frode; Dahl, Tove Irene; Wang, Catharina E.. Du blir syk av å utsette. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/debatt/article6963009.ece Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Hope, Siren; Wang, Catharina E.; Wright, Reni Jasinski; Waage, Trond. Meg. Ungdom skaper seg selv ved å filme seg selv for å finne seg selv. I Kamerun, Afghanistan og Norge. 2013.

 • Wang, Catharina E.. Væsjuk. Livet blir ikke bedre av godt vær. VG : Verdens gang 2013. ISSN 0805-5203.s 70 - 71.

 • Svartdal, Frode; Wang, Catharina E.; Dahl, Tove Irene. Derfor blir vi syke når vi utsetter ting. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/debatt/article6963009.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0&fb_action_ids=10151698341206761&fb_action_types=og.rec 2013.

 • Wang, Catharina E.. Én av tre tenåringer er kronisk stressa. 2013.

 • Wang, Catharina E.; Nordahl, Hans Morten. Nye utfordringer for psykologer i arbeid med depresjon?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (1). ISSN 0332-6470.s 2 - 3.

 • Wang, Catharina E.. CBT: Agenda. Struktur. Kognitive diamant. NAT. Skjemaer/ Leveregler. Internseminar ved Fysikalsk medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.

 • Wang, Catharina E.. CBT: Overordnende prinsipper/ grunnfilosofi. Indikasjon. Egnede diagnosegrupper. Internseminar ved Fysikalsk medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 2012-10-10 - 2012-10-10 2012.

 • Wang, Catharina E.. Psykologer må inn i samfunnsdebatten. 2012.

 • Wang, Catharina E.. Har samfunnet skylda?. 2012.

 • Nordahl, Hans Morten; Martinsen, Egil Wilhelm; Wang, Catharina E.. Hva er fakta om psykodynamisk terapi?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (4). ISSN 0332-6470.s 396 - 398.

 • Wang, Catharina E.. Psykisk helse og depresjon. Internundervisning Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2012-01-20 - 2012-01-20 2012.

 • Wang, Catharina E.. Behandlingstilnærming ved CFS/ME - med vekt på kognitiv terapi. Internundervisning ved Terapeutavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2011-12-07 - 2011-12-07 2011.

 • Halvorsen, Marianne; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Myrbakk, Ingvild Nordnes; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil Søren; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of clinically depressed, previously depressed and never depressed individuals. 41st Annual EABCT 2011-08-31 - 2011-09-03 2011.

 • Wang, Catharina E.. Nevropsykologisk utredning. Internseminar ved Arbeid- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2011-05-19 - 2011-05-19 2011.

 • Wang, Catharina E.. Nevropsykologisk utredning. Internundervisning ved Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2011-05-24 - 2011-05-24 2011.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil S.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Verbal learning and memory in depression: A 9-year follow-up study. Congress of European Associoation for Behavioural & Cognitive Therapies 2010-10-07 - 2010-10-10 2010.

 • Wang, Catharina E.. Regional konferanse i Nord-Norge om CFS/ME. 2010.

 • Wang, Catharina E.. Avslutningsforedrag. Regional konferanse i Nord-Norge om CFS/ME 2010-10-04 - 2010-10-05 2010.

 • Wang, Catharina E.. ”Mål og prosesser i arbeidet med nasjonale retningslinjer for depresjonsbehandling”. Psykiatri i Nord 2010: ”Nedførr og utaførr” 2010-06-02 - 2010-06-04 2010.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Arnesen, Yngvild; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. “Can mental health literacy in adolescents be improved by a school intervention?”. Helse Nord forskningskonferanse 2009. (Sammendrag: http://www.helse-nord.no/getfile.php/Helse%20Nord%20RHFs%20bilde-%20og%20filarkiv/Fagutvikling/Forskning/Forskningskonferansen%202009/Samledokument%20alle%20abstrakter.pdf) 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Sluttrapport til Helse og rehabilitering:”Psykhjelpen”Forebyggingsprosjekt 2004/1/0621. 2009.

 • Berge, Torkil; Berge, Magnhild; Gudim, Hilde Beate; Hortemo, Sigurd; Malt, Ulrik Fredrik; Nordahl, Hans M; Smeby, Nina Aarhus; Stubben, Knut; Wang, Catharina E.; Aarre, Trond F. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. 2009 ISBN 978-82-8081-184-4.

 • Wang, Catharina E.. ”Føringer og utfordringer i arbeidsprosessen med Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten”. Litteraturmøte for legegruppen ved psykiatrisk avdeling, Åsgård, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2009-10-06 - 2009-10-06 2009.

 • Wang, Catharina E.. ”Depresjon og kognitiv sårbarhet: dysfunksjonelle holdninger og tidlige mistilpasningsskjema”. Videreutdanning i Jobbmestrende oppfølging 2009-09-02 - 2009-09-02 2009.

 • Wang, Catharina E.. Depresjonsmålinger. Fagdag ved Klinisk forskningssenter/Forskningsposten 2009-06-05 - 2009-06-05 2009.

 • Wang, Catharina E.; Halvorsen, Marianne; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional Attitudes and Early Maladaptive Schemas: A 9-year follow-up study. The 11th European Congress of Psychology 2009-07-07 - 2009-07-10 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. Prejudice towards mental illness in adolescents. Effect of a school intervention. The 11th European Congress of Psychology, 2009 2009-07-07 - 2009-07-10 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. MENTAL HEALTH LITERACY IN ADOLESCENTS: EFFECT OF A SCHOOL INTERVENTION. XII International congress of IFPE, 2009 2009-04-16 - 2009-04-19 2009.

 • Lindekleiv, Ragnhild E Magnus; Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Gender differences in how adolescents benefit from a mental health promotion program. OSSD 2nd annual conference 2008-06-04 - 2008-06-06 2008.

 • Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. Alle har en psykisk helse: Oppsummering etter en treårig effektevaluering gjennomført av Institutt for psykologi ved Universitet i Tromsø. 2008.

 • Wang, Catharina E.. Samler krefter om ME. 2008.

 • Wang, Catharina E.; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus; Skre, Ingunn. ”Prosjektarbeid i 8., 9. og 10. klasse. Effektevaluering over tre år”. Intern undervisning 2008-05-05 - 2008-05-05 2008.

 • Hartmann, Ellen; Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.. Depresjon og sårbarhet: En oppfølging etter 8-9 år. NNPF Jubileumsseminar, Helse Nord 2008-11-05 - 2008.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study. University of Edinburgh, Clinical & Health Psychology Research Seminar 2008-11-25 - 2008.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Depression and vulnerability. University of Edinburgh, Clinical & Health Psychology Research Seminar 2008-02-26 - 2008.

 • Wang, Catharina E.. ”Hvordan kan negative holdninger, tanker og følelser overføres fra foreldre til barn? Forståelse og behandling av depresjon hos mor”. Erfaringskonferanse i Tromsø med fokus på psykisk helse i svangerskap og fødsel 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.

 • Lintvedt, Ove K; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Forebygging og behandling av depresjon via Internett. PSYKIATRIVEKA 2008 2008-01-14 - 2008-01-18 2008.

 • Wang, Catharina E.; Halvorsen, Marianne; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Stability and associations between dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: Results from a cross-sectional and a nine-year longitudinal study. NNPF Jubileumsseminar 2008-11-05 - 2008.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas as predictors of depression severity: A cross-sectional and a nine-year longitudinal study. NNPF Jubileumsseminar, Helse Nord 2008-11-05 - 2008.

 • Lintvedt, Ove Kåre Kumetz; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. BlueMood - Forebygging og behandling av depresjon på Internett. Telemedisinsk konferanse for Helse-Sør 2007-02-12 - 2007-02-14 2007.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Hjelp der nøden er størst: Nye arenaer for tidlig intervensjon og psykologisk rådgivning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007; Volum 44 (3). ISSN 0332-6470.s 234 - 235.

 • Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas Raae; Lintvedt, Ove K; Gammon, Deede; Wang, Catharina E.. PS-portalen: Forebygging av psykisk helse blant studenter ved hjelp av et lavterskeltilbud på Internett. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=12888&a=2 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 (44). ISSN 0332-6470.s 265 - 268.

 • Wang, Catharina E.; Holte, Arne. Søvnløshet kan hjelpe deprimerte. 2007.

 • Wang, Catharina E.; Jentoft, Greta; Hveem, Kari. Tvibit tar ungdom på alvor. 2007.

 • Wang, Catharina E.. La lykken gro. 2007.

 • Wang, Catharina E.. Kritiserer seg selv og ødelegger selvbildet. 2007.

 • Wang, Catharina E.. Depression and cognitive vulnerability. Conference on Psychiatric Research in the North 2007-09-05 - 2007-09-07 2007.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Depression and cognitive vulnerability. 7th Conference on psychiatric research in the North 2007-09-05 - 2007-09-07 2007.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE": Challenges in prevention of mental health problems in adolescents. Introduction to work shop. ESCAP, "Bridging the gaps". Firenze august 2007 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Wang, Catharina E.. Depresjon og kognitiv sårbarhet. Åsgårdforelesning 2007-05-24 - 2007-05-24 2007.

 • Magnus, Ragnhild Elise; Tobiassen, Anne Grete; Gundersen, Lena; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. "Mental health concerns everyone", part 2: Self-efficacy in adolescents after a school intervention. ESCAP XIII Internasjonale konferanse 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Johnsen, Lars Inge; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE", PART 1: KNOWLEDGE AND COPING IN ADOLESCENTS AFTER A SCHOOL INTERVENTION. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) XIII international conference 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Wang, Catharina E.. Alle har en psykisk helse: Effektevaluering av en tredelt undervisningspakke for ungdomskoletrinnet. Første del. Sosial- og helsedirektoratet, arbeidsgruppe for Psykisk helse i skolen. 2006-01-25 - 2006-01-25 2006.

 • Wang, Catharina E.. Risikabelt å fortrenge depresjon. Psykiskhelse1502-9204 2006 (5).s 5 - 5.

 • Wang, Catharina E.. Evaluering av psykisk helse i skolen. Psykisk - Nyhetsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet 2006 (2).s 6 - 6.

 • Wang, Catharina E.. Depression and cognitive vulnerability. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Slik smittes du av humøret. Et smil betyr mye mer enn du tror. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Pasientens beste venn. Unikt samspill og terapi. 2006.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut. Forsker på tilbakevendende depresjon. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Doktoren svarer. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Bruk av hest i psykiatrien. 2006.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut. The Norwegian version of MoodGYM - Validating the effect of an Internet based intervention program preventing depression. Tromsø Telemedicine and e-health conference 2006 2006-06-12 - 2006-06-12 2006.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil S.; Steffensen, Anne Lise; Holte, Arne; Waterloo, Knut. Verbal memory performance of mild to moderate depressed outpatient younger adults. 36th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 2006-09-20 - 2006-09-23 2006.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Laeng, Bruno; Verplanken, Bas. Depresjon og sårbarhets-prosjektet: Kognitiv unngåelse som sårbarhetsfaktor for tilbakevendende depresjon. Øyerkonferansen 2006-02-13 - 2006-02-15 2006.

 • Wang, Catharina E.; Brennen, Tim; Holte, Arne. Decreased approach motivation in depression. 36th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 2006-09-20 - 2006-09-23 2006.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Christensen, Helen; Griffiths, Kathleen; Verplanken, Bas; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. The Norwegian version of MoodGYM: Assessing need for and validating the effect of an Internet based intervention program preventing depression. 36th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 2006-09-20 - 2006-09-23 2006.

 • Wang, Catharina E.; Jentoft, Greta; Breivik, Camilla. Psykhjelpen på Tvibit: Psykologisk rådgivning på helsestasjon for ungdom. Forebyggingskonferanse 2005-01-24 - 2005-01-25 2005.

 • Wang, Catharina E.. Martin Seligman kommer til Oslo. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2005; Volum 42. ISSN 0332-6470.s 646 - 647.

 • Wang, Catharina E.. Puls: Psykhjelpen på Tvibit. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Trenger lykkepillen. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Sliter med depresjon. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Åpner PsykoSosial portal. 2005.

 • Wang, Catharina E.; Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas. Luft vettet i eksamensmaset. Gir hjelp på nettet. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Ung og psyk. 2005.

 • Arnesen, Yngvild; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Psykisk suksess. 2005.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. Lanserer nettportal for psykisk helse. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Én av fire skolejenter deprimerte. 2005.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. Internettbasert Psykologisk Rådgivning for studenter. Studenthelsekonferansen 2005 2005-09-23 - 2005-09-23 2005.

 • Wang, Catharina E.; Jentoft, Greta; Johnsen, Lars Inge. Psykhjelpen på Tvibit. Regionkonferanse RBUP Nord 2005-10-06 - 2005-10-07 2005.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Skarsvåg, Hedvig; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. Students with an unmet need for help. Tromsø Telemedicine and e-health conference 2004 2004-06-21 - 2004-06-21 2004.

 • Wang, Catharina E.. Spiser minst lykkepiller. 2004.

 • Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Jentoft, Greta; Bruun-Hanssen, Trond; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Olsen, Randi Elisabeth. Åpen dør til psykologen. Unikt tilbud til ungdom på Tvibit i Tromsø. 2004.

 • Wang, Catharina E.; Larsen, Cecilie; Knut, Schreuder; Anita, Dijkhuizen; Ellen, Sverdrup. Hjerterom i stallen. 2004.

 • Nivison, Mary; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Martinussen, Monica. Mer åpenhet om psykiske lidelser. Hjerterom på universitetet. 2004.

 • Wang, Catharina E.. Depresjon - den nye folkesykdommen. 2004.

 • Wang, Catharina E.. Den nye folkesykdommen. 2004.

 • Wang, Catharina E.. Redusert bruk av antidepressiva i Finnmark. 2004.

 • Skarsvåg, Hedvig; Wang, Catharina E.. Mange studenter søker ikke hjelp. 2004.

 • Wang, Catharina E.; Brennen, Tim; Holte, Arne. Positivity bias or avoidant coping strategies in previously depressed individuals?. 18th World Congress of Psychotherapy 2002-08-14 - 2002-08-18 2002.

 • Hartmann, Ellen; Wang, Catharina E.. Cognition, vulnerability and depression as assessed by the Rorschach and Beck Depression Inventory. 18th World Congress of Psychotherapy 2002-08-14 - 2002-08-18 2002.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Sola tilbake i nord: - Etter det året vi har bak oss, trenger vi et lite lysglimt. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. 10 grep som gjør vinteren mindre tung. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Føles vinteren tyngre jo eldre du blir?. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Den falske babylykken. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Derfor faller kvinner for "bad guys". 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak. Tidsskrift for kognitiv terapi 2021. ISSN 1504-3142.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Finnes det en vei ut av håpløsheten?. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. – Man gjør seg selv syk, og det blir en slags selvoppfyllende profeti. 2021.

 • Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Dørheim, Signe Karen. Perinatal mental health around the world: priorities for research and service development in Norway. BJPsych International 2021. ISSN 2056-4740.s doi: 10.1192/bji.2021.2.

 • Engelsen, Lena Yri; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjon: https://www.hverdagspsyken.no/. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ser du disse tegnene hos noen du kjenner, så bør du strekke ut en hånd.. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.

 • Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Et svik mot de minste barna og foreldrene deres. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/et-svik-mot-de-minste-barna-og-foreldrene-deres/o/5-124-109295 Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Valentinsdag: Biologi og fornuft. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva jakter kvinner og menn hos en partner?. 2021.

 • Sundby, Jørgen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik velger vi oss kjæreste - og bevarer forholdet. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Mennesket treng lys - Toril spenner på seg skøytene i lunsjen. 2021.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. – Enkelte har for lav terskel til å påberope seg ekspertise - Tar formidling på alvor. 2020.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond. Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/18056/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Sammendrag: Communicative challenges in the understanding and treatment of MUPS. A qualitative study of the relations between adolescents, their extended social networks and health professionals) (Prosjekt: COCHA https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501523) 2020 ISBN 978-82-7589-706-8.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Jeg mistet troen på at det kom til å gå over. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tidelige tegn på depresjon. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Prøver å gi barn svar om døden. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Barrett, Elisabeth Ovanger. Hvorfor implementere ADBB i helsestasjonen?. Fagdag 2020-08-28 - 2020-08-28 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Flere fødselsdepresjoner i år enn tidligere. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ni psykologer og en parterapeut avslører: Slik får du en god psykisk helse. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Stor pågang fra gravide og nybakte foreldre: -Det er veldig mange som er i nød, og som har det vanskelig nå. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ba om turvenn på Facebook - fikk enorm respons. 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Reedtz, Charlotte. Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå. 2020.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Bohne, Agnes; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation. Best Practice Nordic 2020.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen. Frokostseminar om sosial ulikhet i helse 2020-02-26 - 2020.

 • Landsem, Inger Pauline; Engelsen, Lena Yri; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Vil sikre småbarn bedre søvn. 2019.

 • Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lorem, Geir F; Moe, Vibeke; Laholt, Hilde; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Simonsen, Britt Margareth. Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality. Nordic Marce 2019 - Working toghether for 1001 days - improving perimental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Bjorvatn, Bjørn. Vinterdepresjon: Slik gjør du mørketiden lysere. 2019.

 • Moldestad, Line; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers og Familiens hus. Regional nettverkssamling for kommunepsykologer i Nord-Norge 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Ødegård, Bente. Psykhjelpen: Tiltak, praksisplasser, fagutvikling og forskning. Regional nettverkssamling for kommunepsykologer i Nord-Norge 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik gjenkjenner du tidlige tegn på depresjon. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Barett, Elisabeth Ovanger. Lavterskel, samarbeid og muligheter.. Verdensdagen for mødres mentale helse - fra kunnskap til handling 2019-05-02 - 2019-05-03 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ti ekspertråd for påsken: Slik takler du alt fra skismurning til svigermor. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. - Ingen kunne se på dette bildet hvor dårlig jeg var. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik takler du skismurning og svigermor – 10 ekspertråd for påsken. 2019.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. For Lene ble mammalivet et mareritt. Hva gjør du hvis du får fødselsdepresjon?. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haugsdal, Lene; Vittersø, Joar. Når den lykkeligste tiden blir et svart helvete. Kan man forklare hvorfor noen blir deprimerte og noen ikke? Og hvorfor er det tilsynelatende flere som sliter nå enn før.. 2019.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Må advare mot mobilbruk rundt barn. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blir du høst- og vinterdeppa?. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvordan takle høststormene og lavtrykket som har vært på Søre Sunnmøre?. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. "Small is Beautiful" eller "Bigger is Better"?. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. "Small is beautiful" eller "Bigger is Better"?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Gjengedal, Julie Utler; Simonsen, Britt Margareth. Psykhjelpen - lavterskeltilbud på høyt nivå. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nyhetsbrev God start for Små i Nord - september 2018. 2018.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kommunepsykolog - dobbeltkompetansestipend i Nord-Norge. KS Rådmannssamling Troms og Finnmark 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Moldestad, Line; Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Å bygge opp for å rive ned. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Vambheim, Sara Magelssen; Gjengedal, Julie Utler. Psykhjelpen - et lavterskeltilbud. (https://site.uit.no/psykhjelpen/) 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Sykdommen vi ikke kan snakke om. 2018.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik. Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.. World Association of Infant Mental Health 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Landsem, Inger Pauline; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Myrvang, Maja; Fundingsrud, Siri Høylo; Pfuhl, Gerit; Lorem, Geir F; Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO). Celebrating Berry brazerlton and the work he inspires 2018-05-25 - 2018-05-25 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Ødegård, Bente; Bugge, Thea; Sandvik, Rikke; Høegh, Eirin; Wara, Sandra Eriksen. Studentpraksis avdekket stort behov for psykologer. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers & Psykhjelpen for de minste. Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Forskningsformidling: Hvorfor, hva og hvordan?. PhD-kurs i forskningsformidling ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 2018-05-09 - 2018-05-09 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Helsekontrollen. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Simonsen, Britt Margareth. De får ikke nødvendig oppfølging etter fødsel. Økning i forekomsten av fødselsdepresjon. 2018.

 • Engelsen, Lena Yri; Brean, Gro Vatne; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Dette er årets paroler i 8. mars toget. 2018.

 • Eberhard-Gran, Malin Marie Cecilia; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen - Nyhetsbrev januar 2018. 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Galaaen, Kari; Simonsen, Britt Margareth. Alle har en psykisk helse - også de minste barna. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haugsdal, Lene. De første 1001 dagers betydning for psykisk helse. Januarmøtet - Fylkesmannen og kommunenes møte 9. - 11. januar 2018 i Tromsø 2018-01-11 - 2018-01-11 2018.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Studie(u)vaner: Stressmestring, kognitive modeller og metoder.. Folkehelseuke med tema Psykisk helse og stressmestring 2017-02-27 - 2017-02-27 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev desember 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev desember 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen på Tvibit: 14 års samarbeid mellom Tromsø kommune og Institutt for psykologi. Besøk fra helsestasjon for ungdom i Trondheim 2017-12-01 - 2017-12-01 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Premierer ikke lokalt samarbeid. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen, Blues Mothers & God start for små i nord: 14 års samarbeid mellom Institutt for psykologi og Tromsø kommune. Nettverksseminar 2017 2017-11-15 - 2017-11-16 2017.

 • Bohne, Agnes; Galaaen, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen - et lavterskeltilbud. Tidsskrift for helsesøstre 2017; Volum 03.s 50 - 52.

 • Bohne, Agnes; Lindahl, Åsne; Nordahl, Dag; Ulvenes, Pål; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Pfuhl, Gerit. Kognitive forvrengninger i prosessering av spedbarns emosjonsuttrykk hos kvinner med alvorlig depresjon. Nordic Marcé konferens: För bättre perinatal psykisk helse 2017-10-12 - 2017-10-13 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tipsene for å komme seg gjennom mørketiden. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Lene Haugsdal (39) var verdens lykkeligste under svangerskapet. Da hun ble mamma, ble alt mørkt.. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. 2017.

 • Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva prøver babyen å fortelle deg?. 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Brukerperspektivet på depresjon etter fødsel. Regionalt jordmorsymposium i Tromsø 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Moldestad, Line; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nye lavterskeltilbud: Psykhjelpen for de minste og Blues Mothers. Nettverkssamling: Sped- og småbarn. Nordnorsk fagnettverk. 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Ung og utenfor. 2017.

 • Bohne, Agnes; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fra praksis: Psykhjelpen for de minste. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017; Volum 54 (8). ISSN 0332-6470.s 745 - 752.

 • Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nedlatende av FHI. Dagens medisin 2017; Volum 12. ISSN 1501-4290.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. God start for Små i Nord (SiN). Styremøte for det Helsevitenskapelige fakultet 2017-06-19 - 2017-06-19 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste: Fagdag - pedagogiske ledere av kommunale barnehager i Tromsø kommune. Fagdag for ledere av kommunale barnehager i Tromsø kommune 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev mai 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev januar 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev mai 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev januar 2017. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Parents mental health, challenges in the perinatal period. Samarbeidsmøte med Arkhangelsk 2017-05-31 - 2017-05-31 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste. Faglig møte ved Kvinneklinikken UNN 2017-06-01 - 2017-06-01 2017.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste. Fagdag - pedagogiske ledere av private barnehager i Tromsø kommune 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.

 • Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Uansvarlig av FHI. Dagens medisin 2017; Volum 08. ISSN 1501-4290.

 • Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers har lansert nettside. 2017.

 • Moldestad, Line; Haugsdal, Lene; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Nytt nettsted på plass for å hjelpe mødre med fødselsdepresjon. 2017.

 • Moldestad, Line; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blues Mothers. For fagfolk som hjelper nedstemte spedbarnsmødre.. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Pårørende: Når man har det tungt kan det være vanskelig å innse at man er syk og trenger hjelp. Det er viktig å stille opp for nære som sliter psykisk.. 2017.

 • Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. God start for Små i Nord - og deres foreldre. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Angst og depresjon. Kvinner opplever et høyt press med mange uforenlige krav. Ekspertene tror kravene i samfunnet og sosiale medier er blant årsakene som gjør at stadig flere unge kvinner rammes.. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Er du en av dem som utsetter arbeidsoppgavene? Slik setter du en stopper for det.. 2017.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Familien må kunne gå på tur uten at det skal være trening eller mentalt styrkende for barna. Ikke gjør hele familielivet til et pedagogisk prosjekt, advarer psykolog.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev september 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev mai 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. SiN - Nyhetsbrev januar 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbev september 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev mai 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste - Nyhetsbrev februar 2016. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Studie(u)vaner: Stressmestring, kognitive modeller og metoder... Internseminar Studentrådgivningen ved UiT Norges arktiske universitet 2016-04-24 - 2016-04-24 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haugsdal, Lene; Rørvik, Aud. Psykhjelpen for de minste. Fagmøte VOP, UNN 2016-09-14 - 2016-09-14 2016.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik vil de skape en bedre start for babyer og foreldre. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fant ikke pappalykken. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Moldestad, Line. Blues Mothers. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjon. Når babylykken uteblir.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Frykter barnedødsfall på grunn av jordmormangelen i Tromsø. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Jordmormangel kan sette babyers helse i fare. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Blir deprimerte av kjærlighetssorg. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hvilke etiske overtramp forekommer i ditt fagfelt?. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste som en tidsriktig og fremtidsrettet praksisarena for studenter.. Felles styreseminar for Universitetet i Nord-Norge og Helsefakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet 2016-04-28 - 2016-04-28 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva virker i psykoterapi?. Tidsskrift for kognitiv terapi 2016. ISSN 1504-3142.s 20 - 25.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kan bli syke av å bli voksne. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Wang-Iversen, Henrik August Stadt. Tre generasjoner psykologer i Nord-Norge. 25-års jubileum profesjonsstudiet i psykologi 2016-04-08 - 2016-04-08 2016.

 • Skre, Ingunn; Bjerkan, Bertil; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. 25 år med dette studiet har gitt landsdelen 450 nye psykologer. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Intervju i NRK ettermiddagssendingen Troms om TV-serien "Jeg mot meg".. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tegnene på at du er deprimert. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Når den lykkeligste tiden blir vond og vanskelig.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Friluftsgeneral: – Ikke stress i påska.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Symptomer på angst og depresjon er normalt å ha. Professor: - Psykisk sykdom er like vanlig som fysisk sykdom.. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kritisk for barn av deprimerte mødre: Må få hjelp straks. 2015.

 • Galaaen, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik takler du hevnlysten. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Avliver baby-myter. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Manglende støtte kan gi fødselsdepresjon. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Slik unngår du høstdepresjonen. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. God start for små i nord og Psykhjelpen for de minste. Arbeidsseminar 2015-10-02 - 2015-10-02 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykisk helse i spedbarnsalderen - et forskningsprosjekt, et samhandlingsprosjekt og en ny fremtidsrettet praksisarena. Internseminar 2015-10-09 - 2015-10-09 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste og god start for små i nord. Hvis oktober 2015-10-23 - 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste og god start for små i nord. Hvit oktober 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Babybonding - psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Fredagsmøte 2015-08-28 - 2015-08-28 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykhjelpen for de minste og god start for små i nord. Fredagsmøte 2015-08-28 - 2015-08-28 2015.

 • Pfuhl, Gerit; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Lindahl, Åsne; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Tromsø Infant faces (TIF) database. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.

 • Pfuhl, Gerit; Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Livsdatter, Lina; Lindahl, Åsne; Øvervoll, Morten; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Tromsø infant faces (TIF) database. Neurobiology of Parenting 2015-08-19 - 2015-08-21 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Jeg levde det perfekte "Facebooklivet". 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjon: Stine Marie skjulte for alle hvordan hun egentlig hadde det. 2015.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Østbye, Silje Vagli. Vil ha ungdommenes historier. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Behandlingstilnærming ved CFS/ME med vekt på kognitiv terapi. Internundervisning for fysioterapeuter ved UNN 2015-02-10 - 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Foredrag om delprosjekt for ansatte i Tromsøundersøkelsen 2015-03-10 - 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Babybonding - psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Lørdagsuniversitetet 2015-03-21 - 2015-03-21 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline. Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon. 2015.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Tør å ta opp tabuer. 2015.

 • Halvorsen, Marianne; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kognitiv funksjon ved unipolar depresjon. Norges forskningsråd 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Fredriksen, Trine; Gurandsrud, Elise; Siebler, Frank; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Når massemedia slår DSM-V: Lekfolks beslutninger omkring kliniske lidelser. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/6511 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS): En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014 - 2017). Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-12 - 2014-11-13 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Biopsykososialt konsultasjonsteam: Mulige forskningsprosjekter?. Møte i arbeidsgruppe for biopsykososialt konsultasjonsteam 2014-12-18 - 2014-12-18 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel: Et forskningsprosjekt, et samhandlingsprosjekt og en fremtidsrettet læringsarena. Onsdagsmøte - Universitetssykehuset i Nord-Norge 2014-12-03 - 2014-12-03 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel. Hvordan ivareta foreldre og fremme god tilknytning til barnet?. Nasjonalt nettverksseminar for Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi 2014-11-20 - 2014-11-21 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjoner kan skade babyens utvikling. 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Barn spør forskere. 2014.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Fødselsdepresjoner kan være uheldig for babyens utvikling. 2014.

 • Wang, Catharina E.. En innføring i kognitiv terapi. Seminar for ambulant rehabiliteringstjeneste i Nord-Norge 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • Wang, Catharina E.. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Møte i styringsgruppen for Tromsøundersøkelsen 7 2014-09-30 - 2014-09-30 2014.

 • Wang, Catharina E.. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Forskningsdagene - jubileumsforedrag i anledning Tromsøundersøkeslen 40 år 2014-09-26 - 2014-09-26 2014.

 • Wang, Catharina E.. Traumeerfaringer og somatiske og psykiske helseplager. Onsdagsseminar ved Institutt for samfunnsmedisin 2014-09-24 - 2014-09-24 2014.

 • Halvorsen, Marianne; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Wang, Catharina E.. Metacognitions and Thought Control Strategies in Unipolar Major Depression: A Comparison of Currently Depressed, Previously Depressed, and Never-Depressed Individuals. Congress of the European Association for Behavioural & Cognitive Therapies 2014-09-10 - 2014-09-13 2014.

 • Moldestad, Line; Wallan, Solveig; Wang, Catharina E.. Blues Mothers - En mestringsgruppe for nedstemte mødre. Fokus på psykisk helsehjelp i kommunehelsetjenesten til gravide og barselfamilier. Forskning, erfaringer og gode eksempler. 2014-08-29 - 2014-08-29 2014.

 • Wang, Catharina E.. Det vi kaller normalt, er blitt veldig smalt. 2014.

 • Wang, Catharina E.. Forventninger og krav blir for mye. 2014.

 • Wang, Catharina E.. Fra hestejente til professor i klinisk psykologi. Normood samling 3-4 februar 2014 2014-02-03 - 2014-02-04 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemer. 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemene. 2014.

 • Wang, Catharina E.. Nybakt mamma og deppa. 2014.

 • Svartdal, Frode; Dahl, Tove Irene; Wang, Catharina E.. Du blir syk av å utsette. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/debatt/article6963009.ece Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Hope, Siren; Wang, Catharina E.; Wright, Reni Jasinski; Waage, Trond. Meg. Ungdom skaper seg selv ved å filme seg selv for å finne seg selv. I Kamerun, Afghanistan og Norge. 2013.

 • Wang, Catharina E.. Væsjuk. Livet blir ikke bedre av godt vær. VG : Verdens gang 2013. ISSN 0805-5203.s 70 - 71.

 • Svartdal, Frode; Wang, Catharina E.; Dahl, Tove Irene. Derfor blir vi syke når vi utsetter ting. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/debatt/article6963009.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0&fb_action_ids=10151698341206761&fb_action_types=og.rec 2013.

 • Wang, Catharina E.. Én av tre tenåringer er kronisk stressa. 2013.

 • Wang, Catharina E.; Nordahl, Hans Morten. Nye utfordringer for psykologer i arbeid med depresjon?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (1). ISSN 0332-6470.s 2 - 3.

 • Wang, Catharina E.. CBT: Agenda. Struktur. Kognitive diamant. NAT. Skjemaer/ Leveregler. Internseminar ved Fysikalsk medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.

 • Wang, Catharina E.. CBT: Overordnende prinsipper/ grunnfilosofi. Indikasjon. Egnede diagnosegrupper. Internseminar ved Fysikalsk medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 2012-10-10 - 2012-10-10 2012.

 • Wang, Catharina E.. Psykologer må inn i samfunnsdebatten. 2012.

 • Wang, Catharina E.. Har samfunnet skylda?. 2012.

 • Nordahl, Hans Morten; Martinsen, Egil Wilhelm; Wang, Catharina E.. Hva er fakta om psykodynamisk terapi?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (4). ISSN 0332-6470.s 396 - 398.

 • Wang, Catharina E.. Psykisk helse og depresjon. Internundervisning Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2012-01-20 - 2012-01-20 2012.

 • Wang, Catharina E.. Behandlingstilnærming ved CFS/ME - med vekt på kognitiv terapi. Internundervisning ved Terapeutavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2011-12-07 - 2011-12-07 2011.

 • Halvorsen, Marianne; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Myrbakk, Ingvild Nordnes; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil Søren; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Cognitive function in unipolar major depression: A comparison of clinically depressed, previously depressed and never depressed individuals. 41st Annual EABCT 2011-08-31 - 2011-09-03 2011.

 • Wang, Catharina E.. Nevropsykologisk utredning. Internseminar ved Arbeid- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2011-05-19 - 2011-05-19 2011.

 • Wang, Catharina E.. Nevropsykologisk utredning. Internundervisning ved Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2011-05-24 - 2011-05-24 2011.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil S.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Verbal learning and memory in depression: A 9-year follow-up study. Congress of European Associoation for Behavioural & Cognitive Therapies 2010-10-07 - 2010-10-10 2010.

 • Wang, Catharina E.. Regional konferanse i Nord-Norge om CFS/ME. 2010.

 • Wang, Catharina E.. Avslutningsforedrag. Regional konferanse i Nord-Norge om CFS/ME 2010-10-04 - 2010-10-05 2010.

 • Wang, Catharina E.. ”Mål og prosesser i arbeidet med nasjonale retningslinjer for depresjonsbehandling”. Psykiatri i Nord 2010: ”Nedførr og utaførr” 2010-06-02 - 2010-06-04 2010.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Arnesen, Yngvild; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. “Can mental health literacy in adolescents be improved by a school intervention?”. Helse Nord forskningskonferanse 2009. (Sammendrag: http://www.helse-nord.no/getfile.php/Helse%20Nord%20RHFs%20bilde-%20og%20filarkiv/Fagutvikling/Forskning/Forskningskonferansen%202009/Samledokument%20alle%20abstrakter.pdf) 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Sluttrapport til Helse og rehabilitering:”Psykhjelpen”Forebyggingsprosjekt 2004/1/0621. 2009.

 • Berge, Torkil; Berge, Magnhild; Gudim, Hilde Beate; Hortemo, Sigurd; Malt, Ulrik Fredrik; Nordahl, Hans M; Smeby, Nina Aarhus; Stubben, Knut; Wang, Catharina E.; Aarre, Trond F. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. 2009 ISBN 978-82-8081-184-4.

 • Wang, Catharina E.. ”Føringer og utfordringer i arbeidsprosessen med Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten”. Litteraturmøte for legegruppen ved psykiatrisk avdeling, Åsgård, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2009-10-06 - 2009-10-06 2009.

 • Wang, Catharina E.. ”Depresjon og kognitiv sårbarhet: dysfunksjonelle holdninger og tidlige mistilpasningsskjema”. Videreutdanning i Jobbmestrende oppfølging 2009-09-02 - 2009-09-02 2009.

 • Wang, Catharina E.. Depresjonsmålinger. Fagdag ved Klinisk forskningssenter/Forskningsposten 2009-06-05 - 2009-06-05 2009.

 • Wang, Catharina E.; Halvorsen, Marianne; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional Attitudes and Early Maladaptive Schemas: A 9-year follow-up study. The 11th European Congress of Psychology 2009-07-07 - 2009-07-10 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. Prejudice towards mental illness in adolescents. Effect of a school intervention. The 11th European Congress of Psychology, 2009 2009-07-07 - 2009-07-10 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. MENTAL HEALTH LITERACY IN ADOLESCENTS: EFFECT OF A SCHOOL INTERVENTION. XII International congress of IFPE, 2009 2009-04-16 - 2009-04-19 2009.

 • Lindekleiv, Ragnhild E Magnus; Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Gender differences in how adolescents benefit from a mental health promotion program. OSSD 2nd annual conference 2008-06-04 - 2008-06-06 2008.

 • Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. Alle har en psykisk helse: Oppsummering etter en treårig effektevaluering gjennomført av Institutt for psykologi ved Universitet i Tromsø. 2008.

 • Wang, Catharina E.. Samler krefter om ME. 2008.

 • Wang, Catharina E.; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus; Skre, Ingunn. ”Prosjektarbeid i 8., 9. og 10. klasse. Effektevaluering over tre år”. Intern undervisning 2008-05-05 - 2008-05-05 2008.

 • Hartmann, Ellen; Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.. Depresjon og sårbarhet: En oppfølging etter 8-9 år. NNPF Jubileumsseminar, Helse Nord 2008-11-05 - 2008.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study. University of Edinburgh, Clinical & Health Psychology Research Seminar 2008-11-25 - 2008.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Depression and vulnerability. University of Edinburgh, Clinical & Health Psychology Research Seminar 2008-02-26 - 2008.

 • Wang, Catharina E.. ”Hvordan kan negative holdninger, tanker og følelser overføres fra foreldre til barn? Forståelse og behandling av depresjon hos mor”. Erfaringskonferanse i Tromsø med fokus på psykisk helse i svangerskap og fødsel 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.

 • Lintvedt, Ove K; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Forebygging og behandling av depresjon via Internett. PSYKIATRIVEKA 2008 2008-01-14 - 2008-01-18 2008.

 • Wang, Catharina E.; Halvorsen, Marianne; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Stability and associations between dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: Results from a cross-sectional and a nine-year longitudinal study. NNPF Jubileumsseminar 2008-11-05 - 2008.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas as predictors of depression severity: A cross-sectional and a nine-year longitudinal study. NNPF Jubileumsseminar, Helse Nord 2008-11-05 - 2008.

 • Lintvedt, Ove Kåre Kumetz; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. BlueMood - Forebygging og behandling av depresjon på Internett. Telemedisinsk konferanse for Helse-Sør 2007-02-12 - 2007-02-14 2007.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Hjelp der nøden er størst: Nye arenaer for tidlig intervensjon og psykologisk rådgivning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007; Volum 44 (3). ISSN 0332-6470.s 234 - 235.

 • Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas Raae; Lintvedt, Ove K; Gammon, Deede; Wang, Catharina E.. PS-portalen: Forebygging av psykisk helse blant studenter ved hjelp av et lavterskeltilbud på Internett. (Fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=12888&a=2 Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 (44). ISSN 0332-6470.s 265 - 268.

 • Wang, Catharina E.; Holte, Arne. Søvnløshet kan hjelpe deprimerte. 2007.

 • Wang, Catharina E.; Jentoft, Greta; Hveem, Kari. Tvibit tar ungdom på alvor. 2007.

 • Wang, Catharina E.. La lykken gro. 2007.

 • Wang, Catharina E.. Kritiserer seg selv og ødelegger selvbildet. 2007.

 • Wang, Catharina E.. Depression and cognitive vulnerability. Conference on Psychiatric Research in the North 2007-09-05 - 2007-09-07 2007.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Depression and cognitive vulnerability. 7th Conference on psychiatric research in the North 2007-09-05 - 2007-09-07 2007.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE": Challenges in prevention of mental health problems in adolescents. Introduction to work shop. ESCAP, "Bridging the gaps". Firenze august 2007 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Wang, Catharina E.. Depresjon og kognitiv sårbarhet. Åsgårdforelesning 2007-05-24 - 2007-05-24 2007.

 • Magnus, Ragnhild Elise; Tobiassen, Anne Grete; Gundersen, Lena; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. "Mental health concerns everyone", part 2: Self-efficacy in adolescents after a school intervention. ESCAP XIII Internasjonale konferanse 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Johnsen, Lars Inge; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE", PART 1: KNOWLEDGE AND COPING IN ADOLESCENTS AFTER A SCHOOL INTERVENTION. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) XIII international conference 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Wang, Catharina E.. Alle har en psykisk helse: Effektevaluering av en tredelt undervisningspakke for ungdomskoletrinnet. Første del. Sosial- og helsedirektoratet, arbeidsgruppe for Psykisk helse i skolen. 2006-01-25 - 2006-01-25 2006.

 • Wang, Catharina E.. Risikabelt å fortrenge depresjon. Psykiskhelse1502-9204 2006 (5).s 5 - 5.

 • Wang, Catharina E.. Evaluering av psykisk helse i skolen. Psykisk - Nyhetsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet 2006 (2).s 6 - 6.

 • Wang, Catharina E.. Depression and cognitive vulnerability. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Slik smittes du av humøret. Et smil betyr mye mer enn du tror. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Pasientens beste venn. Unikt samspill og terapi. 2006.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut. Forsker på tilbakevendende depresjon. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Doktoren svarer. 2006.

 • Wang, Catharina E.. Bruk av hest i psykiatrien. 2006.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut. The Norwegian version of MoodGYM - Validating the effect of an Internet based intervention program preventing depression. Tromsø Telemedicine and e-health conference 2006 2006-06-12 - 2006-06-12 2006.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Sundet, Kjetil S.; Steffensen, Anne Lise; Holte, Arne; Waterloo, Knut. Verbal memory performance of mild to moderate depressed outpatient younger adults. 36th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 2006-09-20 - 2006-09-23 2006.

 • Halvorsen, Marianne; Wang, Catharina E.; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Laeng, Bruno; Verplanken, Bas. Depresjon og sårbarhets-prosjektet: Kognitiv unngåelse som sårbarhetsfaktor for tilbakevendende depresjon. Øyerkonferansen 2006-02-13 - 2006-02-15 2006.

 • Wang, Catharina E.; Brennen, Tim; Holte, Arne. Decreased approach motivation in depression. 36th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 2006-09-20 - 2006-09-23 2006.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Christensen, Helen; Griffiths, Kathleen; Verplanken, Bas; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. The Norwegian version of MoodGYM: Assessing need for and validating the effect of an Internet based intervention program preventing depression. 36th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 2006-09-20 - 2006-09-23 2006.

 • Wang, Catharina E.; Jentoft, Greta; Breivik, Camilla. Psykhjelpen på Tvibit: Psykologisk rådgivning på helsestasjon for ungdom. Forebyggingskonferanse 2005-01-24 - 2005-01-25 2005.

 • Wang, Catharina E.. Martin Seligman kommer til Oslo. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2005; Volum 42. ISSN 0332-6470.s 646 - 647.

 • Wang, Catharina E.. Puls: Psykhjelpen på Tvibit. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Trenger lykkepillen. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Sliter med depresjon. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Åpner PsykoSosial portal. 2005.

 • Wang, Catharina E.; Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas. Luft vettet i eksamensmaset. Gir hjelp på nettet. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Ung og psyk. 2005.

 • Arnesen, Yngvild; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.. Psykisk suksess. 2005.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. Lanserer nettportal for psykisk helse. 2005.

 • Wang, Catharina E.. Én av fire skolejenter deprimerte. 2005.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Waterloo, Knut; Wang, Catharina E.. Internettbasert Psykologisk Rådgivning for studenter. Studenthelsekonferansen 2005 2005-09-23 - 2005-09-23 2005.

 • Wang, Catharina E.; Jentoft, Greta; Johnsen, Lars Inge. Psykhjelpen på Tvibit. Regionkonferanse RBUP Nord 2005-10-06 - 2005-10-07 2005.

 • Lintvedt, Ove K; Sørensen, Kristian; Østvik, Andreas; Skarsvåg, Hedvig; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. Students with an unmet need for help. Tromsø Telemedicine and e-health conference 2004 2004-06-21 - 2004-06-21 2004.

 • Wang, Catharina E.. Spiser minst lykkepiller. 2004.

 • Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Jentoft, Greta; Bruun-Hanssen, Trond; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Olsen, Randi Elisabeth. Åpen dør til psykologen. Unikt tilbud til ungdom på Tvibit i Tromsø. 2004.

 • Wang, Catharina E.; Larsen, Cecilie; Knut, Schreuder; Anita, Dijkhuizen; Ellen, Sverdrup. Hjerterom i stallen. 2004.

 • Nivison, Mary; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn; Martinussen, Monica. Mer åpenhet om psykiske lidelser. Hjerterom på universitetet. 2004.

 • Wang, Catharina E.. Depresjon - den nye folkesykdommen. 2004.

 • Wang, Catharina E.. Den nye folkesykdommen. 2004.

 • Wang, Catharina E.. Redusert bruk av antidepressiva i Finnmark. 2004.

 • Skarsvåg, Hedvig; Wang, Catharina E.. Mange studenter søker ikke hjelp. 2004.

 • Wang, Catharina E.; Brennen, Tim; Holte, Arne. Positivity bias or avoidant coping strategies in previously depressed individuals?. 18th World Congress of Psychotherapy 2002-08-14 - 2002-08-18 2002.

 • Hartmann, Ellen; Wang, Catharina E.. Cognition, vulnerability and depression as assessed by the Rorschach and Beck Depression Inventory. 18th World Congress of Psychotherapy 2002-08-14 - 2002-08-18 2002.

 • Depresjon og kognitiv sårbarhet (nettside): https://uit.no/project/depkog

  God start for små i nord (nettside): https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=628865   

  Psykhjelpen – et lavterskeltilbud (nettside): https://site.uit.no/psykhjelpen/

  Blues Mothers - for fagfolk som hjelper nedstemte spedbarnsmødre (nettside): http://www.bluesmothers.no

  Forskningspodkast fra UiT 2018 - om egen forskning: https://podtail.com/no/podcast/forskningspodcast-fra-uit-norges-arktiske-universi/catharina-wang/

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe