Her er årets prisvinnere på Helsefak!

Mandag 12. juni var det igjen tid for den årlige prisutdelingen ved Det helsevitenskaplige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Totalt fem priser ble delt ut, i klassene «forskning», «utdanning», «formidling», «undervisning» og «yngre forsker». Hele tre av prisene havnet hos Institutt for psykologi.

Prisvinnere på Helsefak 2023
Prisvinnere på Helsefak 2023 Foto: Rune Nordgård Andreassen
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Publisert: 12.06.23 15:02 Oppdatert: 14.06.23 21:51
Helse og velferd Om UiT

Forskningsprisen ble i år tildelt Forskningsgruppen for Translasjonell nevrovitenskap og atferd, som holder til ved Institutt for psykologi. Undervisningsprisen ble tildelt førstelektor Bjørn Helge Handegård ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord, mens Utdanningsprisen ble tildelt bachelorprogrammet i fysioterapi ved Institutt for helse og omsorgsfag. Prisen til årets yngre forsker gikk til førsteamanuensis Audun Hetland ved Institutt for psykologi, mens Formidlingsprisen ble tildelt professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, også hun ved Institutt for psykologi.

Hver prisvinner fikk 50 000 kroner, et kunstverk, samt et diplom. Årets prisutdeling var den åttende i rekken, og skjedde under den tradisjonelle sommerfesten ved Helsefak.

Komiteens begrunnelse for tildeling av forskningsprisen 2023

Årets forskningspris tildeles Forskningsgruppen for Translasjonell nevrovitenskap og atferd ved Institutt for psykologi. Forskerne har gjennom flere år bygd opp et anerkjent nevrovitenskap miljø ved universitetet. Hovedfokuset ligger på spørsmålet om hvordan hjernen regulerer naturlig belønnende atferd. Gruppen har et stort internasjonalt nettverk, noe som har gitt suksess i arbeidet med eksternfinansiering. I tillegg kan de vise til en imponerende publikasjonsliste med solide forskningsresultater.

Gruppen arrangerte i 2022 det første Pint of Science-arrangementet i Tromsø, hvor yngre forskere presenterte arbeidet sitt for et større publikum.

 

Komiteens begrunnelse for tildeling av prisen til årets yngre forsker 2023

Årets vinner er førsteamanuensis Audun Hetland ved Institutt for psykologi. Hetland har ikke den største produksjonen, men han er meget meritert, er en fantastisk god formidler og ikke minst setter han Helsefak i søkelyset. Han frekventerer hyppig i media og belyser farene ved det å ferdes i fjellet vinterstid. Kandidaten er nominert for sin unike kombinasjon av faglighet, veiledningskapasitet, innovasjonsevne, formidlingstalent og nettverksbygging. Han gjør empiriske studier innen snøskredforskning som er genuint nyskapende og som vekker internasjonal oppmerksomhet.

Audun Hetland viser en omsorg og hjelpsomhet overfor de mange studentene han veileder, og han samarbeider med et bredt spekter av forskere og andre fagfolk, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har også skaffet ekstern finansiering til store prosjekter og fortsetter å vinne søknader fra viktige finansieringskilder.

Komiteens begrunnelse for tildeling av årets utdanningspris 2023

Komiteen anbefaler at årets utdanningspris tildeles Bachelorprogrammet i fysioterapi. Programmet har hatt stort fokus på å implementere bærekraft i undervisningen. Resultatet er blant annet innovative og kreative undervisnings- og vurderingsformer, økt internasjonalisering og samarbeid, samt økt kompetanse og bevissthet om feltet bærekraft. Programmet er et forbilde for den typen innovasjon vi trenger for å bidra til å skape en bærekraftig fremtid. Lederskapet og lidenskapen som kollegene på fysioterapeututdanningen viser, kan være en inspirasjon for alle på Helsefak og UiT, og de er en sterk partner for alle i den grønne omstillingen.

Komiteens begrunnelse for tildeling av årets undervisningspris 2023

Undervisningsprisen 2023 tildeles førstelektor Bjørn Helge Handegård ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord. Handegård er en svært dyktig underviser og formidler. Han lykkes derfor i stor grad med å engasjere og motivere både studenter og forskere til å forstå og anvende ulike statistiske metoder. Det er godt kjent ved RKBU Nord at han har en unik evne til å framstille statistiske metoder forståelig med bruk av gode og relevante eksempler.

Komiteen legger vekt på at dette er et arbeid som har pågått over tid – 25 år, og at dette er et resultat av et kontinuerlig arbeid for å engasjere og motivere.  I tillegg til hans veiledning i konkrete prosjekter og på manuskripter, bidrar han på interne forskningsseminarer med statistiske og metodologiske temaer. Han er også forfatter og fagfelle for de to tidsskriftene som RKBU/RBUP drifter (Ungsinn.no og Psyktestbarn.no).

Komiteens begrunnelse for tildeling av formidlingsprisen 2023 
Årets formidlingspris tildeles professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved Institutt for psykologi.

Wang har en omfangsrik formidlingsstatistikk å vise til, inkludert mange formidlingsaktiviteter av ny dato. Hun har også stor bredde i sine formidlingsaktiviteter, og aktiviteten viser at hun ofte stiller opp for media. Wang har jobbet ved UiT i 30 år, og har vært en dyktig og engasjert formidler innen psykisk helse både for barn, unge og voksne i hele perioden. Hun er opptatt av at forskninga skal bidra til endring både på samfunns- og individnivå, og at kunnskapen skal være lett forståelig og anvendelig. Derfor velger hun å bruke tid på å skrive innlegg og kronikker i lokale og nasjonale medier så vel som å bidra til nyhetssaker, informasjonsmateriell, nettsider og andre typer formidling.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Andreassen, Rune Nordgård rune.n.andreassen@uit.no
Vi anbefaler