Traumer i den 7. Tromsøundersøkelsen


Det er publisert fire artikler på data fra prosjektet og flere artikler er under utarbeiding

 Medlemmer:

Jens Thimm (Principal investigator)
Anna Margrete Flåm
Kamilla Rognmo
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Principal investigator)
Eva Therese Næss
Ingunn Berta Gjerdåker Skre


Finansiering:

Internt finansiert ved Institutt for psykologi