Ansatte – Institutt for psykologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for psykologi

Aagesen, Berit Olaug Sellæg

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Aasen, Steffen Rygg

Vit. assistent
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Abels, Monika

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Ahlquist, Elisabeth

Vit. assistent
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Andresen, Marit Svarstad

Vit. assistent
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Arnesen, Yngvild

PhD-student
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Aslaksen, Per M.

Professor
Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet

Assadi, Geed

Avdelingsingeniør
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Aunevik, Erlend

Vit. assistent
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Babiker, Samy


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 170 | Neste 10 Siste 10