Ansatte – Institutt for psykologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for psykologi

Svartdal, Frode

Professor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Hopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Opplæring / Undervisning

Rørvik, Aud Reidun

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Molund, Else-Marie

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Malm, Linda

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Lindberg, Amanda Mariell Øvergård

Vit. assistent
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Snoeren, Eelke

Professor / Gruppeleder
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Martiny, Sarah

Professor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Sørheim Nilsen, Toril

Førsteamanuensis/Psykologspesialist Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Ellila, John Øystein Nordengen

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 122 | Neste 10 Siste 2