Bilde av Sundset, Monica Alterskjær
Bilde av Sundset, Monica Alterskjær
Institutt for arktisk og marin biologi monica.a.sundset@uit.no +4777644790 97190722

Monica Alterskjær Sundset


Professor i dyrefysiologi

Stillingsbeskrivelse

Merittert underviser

Nestleder ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi


 • Kia Krarup Hansen, Issat Turi, Monica Alterskjær Sundset, Svein Disch Mathiesen :
  Bridging traditional and scientific knowledge on reindeer meat smoking - a pilot study
  International Journal of Circumpolar Health 2022 ARKIV / DOI
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sandvoll :
  Academic development through a collective approach – introducing peer observation of teaching in a multidisciplinary faculty
  Nordic Journal of STEM Education 09. juni 2022 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Edel O. Elvevoll, Monica Alterskjær Sundset, Karl-Erik Eilertsen, Mathilde Morel, Ida-Johanne Jensen :
  Suggestions for a systematic regulatory approach to ocean plastics
  Foods 16. september 2021 ARKIV / DOI
 • Mario Acquarone, Alejandro Salgado Flores, Monica Alterskjær Sundset :
  The Bacterial Microbiome in the Small Intestine of Hooded Seals (Cystophora cristata)
  Microorganisms 27. oktober 2020 ARKIV / DOI
 • Alejandro Salgado Flores, Alexander Tøsdal Tveit, Andre-Denis Wright, Phillip Pope, Monica Alterskjær Sundset :
  Characterization of the cecum microbiome from wild and captive rock ptarmigans indigenous to Arctic Norway
  PLOS ONE 2019 ARKIV / DOI
 • Michał Hubert Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Agnieszka Galanty, Beata Cykowska-Marzencka, Monica Alterskjær Sundset :
  Incomplete degradation of lichen usnic acid and atranorin in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)
  Polar Research 2019 ARKIV / DOI
 • Emilie Andersen-Ranberg, Christopher J Barnes, Linett Rasmussen, Alejandro Salgado Flores, Carsten Grøndahl, Jesper Bruun Mosbacher m.fl.:
  A Comparative Study on the Faecal Bacterial Community and Potential Zoonotic Bacteria of Muskoxen (Ovibos moschatus) in Northeast Greenland, Northwest Greenland and Norway
  Microorganisms 25. juli 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Kia Krarup Hansen, Monica Alterskjær Sundset, Lars Folkow, Marte Nilsen, Svein Disch Mathiesen :
  Methane emissions are lower from reindeer fed lichens compared to a concentrate feed
  Polar Research 19. oktober 2018 ARKIV / DOI
 • Alejandro Flores Salgado, Live Heldal Hagen, Suzanne L. Ishaq, Mirzaman Zamanzadeh, Andre-Denis G. Wright, Phillip Pope m.fl.:
  Rumen and Cecum Microbiomes in Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) Are Changed in Response to a Lichen Diet and May Affect Enteric Methane Emissions
  PLOS ONE 2016 ARKIV / DOI
 • A Salgado-Flores, Mathias Bockwoldt, Live Heldal Hagen, Phillip Pope, Monica Alterskjær Sundset :
  First insight into the faecal microbiota of the high Arctic muskoxen (Ovibos moschatus)
  Microbial Genomics 29. juli 2016 DOI
 • Alejandro Flores Salgado, Mathias Bockwoldt, Live Heldal Hagen, Phillip Pope, Monica Alterskjær Sundset :
  A first insight into the fecal microbiota of the high Arctic muskoxen (Ovibos moschatus)
  Microbial Genomics 29. april 2016 ARKIV / DOI
 • Suzanne L. Ishaq, Monica Alterskjær Sundset, John Crouse, Andre-Denis G. Wright :
  High-throughput DNA sequencing of the moose rumen from different geographical locations reveals a core ruminal methanogenic archaeal diversity and a differential ciliate protozoal diversity
  Microbial Genomics 2015 ARKIV / DOI
 • Terje D. Josefsen, Monica Alterskjær Sundset :
  Foring og foringsbetingede sjukdommer hos rein
  Norsk Veterinærtidsskrift 2014
 • Monica Alterskjær Sundset, Alejandro Flores Salgado, Andre-Denis G. Wright, Phillip Pope :
  The Reindeer Rumen Microbiome
  Springer 2014 DOI
 • Trine Glad, Perry Barboza, Roderick Mackie, Andre-Denis G. Wright, Lorenzo Brusetti, Svein Dish Mathiesen m.fl.:
  Dietary Supplementation of Usnic Acid, an Antimicrobial Compound in Lichens, Does Not Affect Rumen Bacterial Diversity or Density in Reindeer
  Current Microbiology 2014 DOI
 • Monica Alterskjær Sundset, trine Glad, Kåre Magne Nielsen :
  Terrestrial Vertebrate Animal Metagenomics, Non-domesticated Ursidae, Bears
  Springer 2014 DOI
 • Kirsti Præsteng, Phil Pope, Isaac KO Cann, Roderick Mackie, Svein Dish Mathiesen , Lars Folkow m.fl.:
  Probiotic dosing of ruminococcus flavefaciens affects rumen microbiome structure and function in reindeer
  Microbial Ecology 2013 ARKIV / DOI
 • Phil Pope, Alasdair Mackenzie, Ivan Gregor, Wendy Smith, Monica Alterskjær Sundset, Alice McHardy m.fl.:
  Metagenomics of the Svalbard Reindeer Rumen Microbiome Reveals Abundance of Polysaccharide Utilization Loci
  PLOS ONE 2012 ARKIV / DOI
 • Kirsti Præsteng, Roderick I Mackie, Isaac K.O. Cann, Svein Dish Mathiesen , Monica Alterskjær Sundset :
  Variations in the 16S-23S rRNA internal transcribed spacer of fibrolytic Butyrivibrio isolates from the reindeer rumen
  Canadian Journal of Microbiology (print) 2011 DOI
 • Kirsti Præsteng, Roderick Mackie, Isaac KO Cann, Svein Dish Mathiesen , Monica Alterskjær Sundset :
  Development of a signature probe targeting the 16S-23S rRNA internal transcribed spacer of a ruminal Ruminococcus flavefaciens isolate from reindeer
  Beneficial Microbes 2011 DOI
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Kollegafellesskap som grunnlag for utvikling av undervisning og pedagogisk kompetanse
  2023 OMTALE
 • Ragnhild Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Monica Alterskjær Sundset :
  Praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede utdanninger- hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring?
 • Monica Alterskjær Sundset, Ellen Kathrine Bludd, Lars Folkow, Silje Kristine Helgesson :
  Hundene i Finnmarks­løpet slår syklistene i Tour de France
  17. mars 2023 FULLTEKST
 • Monica Alterskjær Sundset, Lars Folkow, Ellen Kathrine Bludd, Silje Kristine Sælen-Helgesson :
  Finnmarksløpet slår Tour de France
  16. mars 2023 FULLTEKST
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Læringspunkter fra tilsynsprosessen ved Bachelorprogrammet i Biologi. Dokumentasjon og sporbare prosesser.
  2023 OMTALE
 • Nora Qi Baskår Norli, Monica Alterskjær Sundset, Camilla Svensen, Cato R. P. Bjørndal :
  Flervalgsoppgaver som verktøy for læring og utvikling av tilbakemeldingskompetanse i fysiologiundervisning på bachelor nivå
  2022
 • Camilla Svensen, Monica Alterskjær Sundset :
  Hvordan gi tilbakemelding underveis i undervisning slik at den fremmer læring?
  2022
 • Melanie Furrer, Sara Meier, Maxime Jan, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber, Steven Brown m.fl.:
  Changes in reindeer sleep regulation across the year: A central role for rumination?
  2022 DATA
 • Melanie Furrer, Sara Meier, Maxime Jan, Paul Franken, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber m.fl.:
  Changes in reindeer sleep regulation across the year: A central role for rumination?
  2022 DATA
 • Melanie Furrer, Sara Meier, Reto Huber, Steve Brown, Monica Alterskjær Sundset, Gabriela Wagner :
  Reindeer sleep and metabolism
  2022
 • Sara Meier, Melanie Furrer, Nora Nowak, Renato Zenobi, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber m.fl.:
  Arctic strategies for sleep and metabolism
  2022 DATA
 • Sara Meier, Melanie Furrer, Nora Nowak, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber, Renato Zenobi m.fl.:
  Uncoupling of behavioural and metabolic rhythms in an arctic ruminant
  2022 DATA
 • Sara Meier, Melanie Furrer, Nora Nowak, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber, Renato Zenobi m.fl.:
  Uncoupling of behavioural and metabolic rhythms in an arctic ruminant
  2022 DATA
 • Sara Meier, Melanie Furrer, Nora Nowak, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber, Renato Zenobi m.fl.:
  Uncoupling of behavioural and metabolic rhythms in an arctic ruminant
  2022 DATA
 • Sara Meier, Melanie Furrer, Nora Nowak, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber, Renato Zenobi m.fl.:
  Uncoupling of behavioural and metabolic rhythms in an arctic ruminant
  2022 DATA
 • Melanie Furrer, Sara Meier, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber, Steven Brown, Gabriela Wagner :
  Rumination may substitute for sleep in reindeer
  2022 DATA
 • Melanie Furrer, Sara Meier, Maxime Jan, Paul Franken, Monica Alterskjær Sundset, Reto Huber m.fl.:
  Changes in reindeer sleep regulation across the year: A central role for rumination?
  2022 DATA
 • Melanie Furrer, Sara Meier, Maxime Jan, Paul Franken, Monica Alterskjær Sundset, Gabriela Wagner m.fl.:
  Reindeer sleep regulation across the arctic year: Substitution of sleep time by rumination
  2022 DATA
 • Kazunuari Ushida, Richard Kock, Monica Alterskjær Sundset :
  Special Issue: Wildlife Microbiology
  Microorganisms 2021 DOI
 • Monica Alterskjær Sundset, Marit Allern, Ragnhild Sandvoll :
  Utvikling av undervisningskvalitet gjennom styrket fagfellesskap
  2019 FULLTEKST
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sandvoll, Marit Allern :
  Enhancing a collective approach to teaching in the spirit of SoTL
  2019 FULLTEKST
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Kollegaveiledningsprosjektet ved BFE – Et felles løft for kvalitetskultur
  2018
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Kollegaveiledningsprosjektet ved BFE: Erfaringer og resultater fra en pilot – hvor går veien videre?
  2018
 • Annfrid Sivertsen, Camilla Brekke, Ragnhild Johanne Rensaa, Monica Alterskjær Sundset, Michaela Aschan, Kathrine Tveiterås :
  Trodde du at naturvitenskap og teknologi ikke var for deg?
  Nordlys 09. april 2018 DATA
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Fra kollegaveiledning til fagfellevurdering – Et utviklingsprosjekt ved BFE
  2018
 • Monica Alterskjær Sundset, Marit Allern, Ragnhild Sandvoll :
  Peer observation of Teaching as motivation for educational development. From teaching as private enterprise to a collective approach
  2017
 • Mario Acquarone, Alejandro Flores Salgado, Monica Alterskjær Sundset :
  Characterization of the gut microbiome of hooded seals (Cystophora cristata)
  2016 ARKIV
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Satsning på utdanningskvalitet – hvordan få utdanning frem fra forskningsskyggen?
  2016
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Fremragende forskning og «god nok» utdanning? Excellent research and "good enough" education?
  2016
 • Monica Alterskjær Sundset :
  Merittering av undervisning
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Pågående prosjekt

  Veiledning PhD

  1. Sara Meier  (to be completed Nov 2023), Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Zurich, Switzerland. Seasonality of diurnal metabolomics and sleep in an Arctic ruminant. Supervisors: Prof. Reto Huber, Prof. Gabriela Schaepmann-Strub, Prof. Monica A Sundset, Dr. Gabriela Wagner, Prof. Dr. Steven Brown (deceased).
  2. Hedvig Elisabeth Mjøen (2022-2026), The Arctic University Museum of Norway, AMB, BFE. Genomic basis of eco-evolutionary responses to chaning environments in Arctic plant-herbivoee systems. Supervisors: Galina Gusarova, Monica A Sundset, Inger G Alsos, Gabriela Wagner.
  3. Jayalal K. Jayanthan (2021-2025), NFH. The effect of Novel Marine Foods on the Gut Microbiome and its role in atherosclerosis. Supervisors: MA Sundset, Karl-Erik Eilertsen, Kim Præbel. 
  4. Hanne Bjerknes (2021-2025), NFH. Effects of novel low-trophic arctic marine raw materials on the development of atherosclerosis. Supervisors: Karl- Erik Eilertsen, Maria Johannessen Walquist, MA Sundset, Edel Elvevoll.
  5. PhD Melanie Furrer (completed Nov 2022), University of Zürich, Switzerland (Neuroscience program). Circadian and homeostatic aspects of sleep regulation: From naturalistic models to clinical settings. Supervisors: Reto Huber, Gabriela Wagner, Steven Brown, Monica A Sundset.
  6. PhD Alejandro Salgado-Flores (completed 2017) Gut metagenomics in relation to diet and methanogenesis in Arctic herbivores, ISBN 978-82-8266-140-9. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Phillip B Pope (Norwegian University of Life Sciences, Oslo), Andre-Denis G Wright (The University of Arizona, USA).
  7. PhD Kirsti E Præsteng (completed 2012) Genetic identification and ruminal dosing of cellulolytic bacteria to reindeer in search of a future probiotic, ISBN 978-82-8266-040-2. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Svein D Mathiesen, Isaac KO Cann (University of Illinois, USA), Roderick I Mackie (University of Illinois, USA).
  8. PhD Trine Glad (completed 2010) Antimicrobial resistance and bacterial diversity in Arctic Environments, ISBN 978-82-7589-313-8. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Kaare M Nielsen. 
  9. PhD Pål Vegar Storeheier (completed 2003) Food intake and forage utilization in reindeer during winter, ISBN 82-7589-139-6. UiT. Supervisors: Monica A Sundset, Svein D Mathiesen.

  MSc Thesis Advisor

  1. Nora Qi Badkår Norli (2022-2023, 40 stp). Formativ tilbakemelding gjennom digitale flervalgsoppgaver i CANVAS. En kvalitativ studie av studentenes læringserfaring gjennom arbeid med flervalgsoppgaver i et fysiologi-emne på bachelor nivå. Veiledere: MA Sundset, Camilla Svensen, Cato Bjørndal.
  2. Silje Hælen-Helgesson (2022-2023, 60 stp). The effect of endurance training on mitochondrial function in Siberian huskies and Alaskan huskies. Supervisors: MA Sundset, Chiara Ciccone, Ingebjørg Helena Nymo, Shona Wood, Lars Folkow.
  3. MSc Irina Alexopoulou (2019-2020, 60 stp). Regulation of urokinase receptor (uPAR) cleavage by cancer associated fibroblasts (CAFs) in oral cancer. Veiledere: Synnøve Magnussen (IMB), MA Sundset. 
  4. MSc Pernille Meyer (2019) Validation of DNA metabarcoding as a tool for diet analysis in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) Supervisors: Galina Gusarova, Stefaniya Kamenova, Anne K. Brysting, Monica A. Sundset, Lars Folkow). Pernille was a MSc student at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Department of Biosciences, University of Oslo - doing parts of her project with us in Tromsø.
  5. MSc Marte Nilsen (2013) Ernæringsbasert metanproduksjon hos sau (Methane emissions from sheep).
  6. MSc Kia Krarup Hansen (2012) Methane emissions from reindeer. Do reindeer fed lichens emit less methane than reindeer on a pelleted feed diet?
  7. MSc Anders J Hamnes (2007) Evaluering av lokalprodusert gresspellet som fôr til rein og effekt av melassetilsetning.
  8. MSc Vibeke F Kristiansen (2007) Ampicillin resistance and bacterial diversity in colon content from grey seals (Halichoerus grypus) and harbour seals (Phoca vitulina) at the coast of northern Norway.
  9. MSc Pål Bernhardsen (2007) Bacterial diversity and ampicillin resistance in faecal content from polar bears (Ursus maritimus).

  German Diploma Thesis Advisor

  1. Alexandra Kohn (2008) Antibiotic usnic acid in lichens. Review and screening for usnic acid-resistant rumen bacterial strains from reindeer. Visiting Scholar.

  Veterinary Medicine Thesis Advisor

  1. Larsen AK & Marhaug T (2004) Digestion in polar bear - An anatomical study of the digestive system in Polar bear related to its ability to adapt to future climatic changes in the Arctic.

  Undervisning

  Underviser i følgende kurs:

  • Bio-1105 Innføring i Biologi (emneansvarlig) (2019)
  • Bio-1006 Dyre- og Plantefysiologi (-2022)
  • Bio-2310 Arctic Biology (-2022)
  • Kompetanseutviklingsprogram for studieprogramledere ved UiT (Nov 2021)
  • Kurs - Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse (Result) (2020)
  • UNIPED-100-1 19H Basismodul i pedagogisk kompetanse (Result) (2020)
  • BFE Pedagogisk Seminar - Utvikling Pedagogisk Mapper (2020)  CV

  UTDANNING / FORMELL KOMPETANSE

  • Cand mag (1990) i biologi, UiT
  • Cand Scient (MSc) i Zoofysiologi (1992), UiT
  • Dr philos (PhD) i Zoofysiologi (2000), UiT
  • Pedagogisk Basiskompetanse (2004, Universitetspedagogisk seminar)
  • UHR Dekanskolen (2012-2013)
  • Kvalifisert som evaluator av pedagogisk mapper gjennom kurset "Pedagogisk sakkyndige for vurdering av pedagogiske mapper", Result, UiT - Norges Arktiske Universitet (2017-2018)
  • Merittert underviser ved UiT (siden 2019)
  • UNIPED-600 Kurs i forskningsveiledning, Result, UiT (2021-2022)

  STILLINGER

  • Førsteamanuensis i dyrefysiologi (1997-2001)
  • Post doc ved UiT (2001-2004)
  • Forskningsopphold ved University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (2001-2002)
  • Professor i Dyrefysiologi (siden 2004)
  • Prodekan Utdanning ved Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi (2010-2018)
  • Fungerende Dekan BFE/UiT (4 mnd: 2015, 2016)
  • Nestleder ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi med ansvar for utdanningskvalitet (siden 2019)

  LEDELSE / VERV / SAKKYNDIGOPPDRAG

  • Internasjonalt reindriftssenter (Styremedlem 2006-2010, 2010-2014)
  • Leder sakkyndig komité oppnevnt av NOKUT (2010). Tilsyn / søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i økologi ved Høgskolen i Telemark. Se rapport
  • Medlem LMU (læringsmiljøutvalget) ved UiT (2011-2013)
  • Medlem Strategisk Utdanningsutvalg (SUV) (2013-2018)
  • Gjennomgang av studieprogramporteføljen del 1: Bachelor og 5-årige masterprogram (2016). Se rapport fra SUV 20.10.16.
  • Gjennomgang av studieprogramporteføljen del 2: Erfaringsbaserte og 2-årige mastergradsprogram (2016-2017). Se rapport fra SUV 24.04.17.
  • Medlem Fokusgruppe for innovasjon og entreprenørskap i utdanning, UiT (2016-2017) Link til rapport.
  • Medlem utvalg for utdanningssamarbeid mellom arbeidsliv og universitet (2018-2019), se rapport "Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid - Råd og anbefalinger for framtidens utdanningssamarbeid ved UiT Norges arktiske universitet".
  • Medlem Programkomiteen for MNT konferansen 2019 (2017-2019)
  • Medlem Programstyret for BSc og MSc programmene i bioteknologi og akvamedisin, NFH, UiT (2018-2021)
  • Leder Programstyret for BSc i Biologi og MSc i Biologi (2019-2021)
  • Medlem Programstyret for Universitetspedagogikk (siden 2019) 
  • Redaktør, Special issue on Wildlife Microbiology 1.0 in Microorganisms (MDPI open access journals) (2018-2019)
  • Redaktør, Special issue on Wildlife Microbiology 2.0 in Microorganisms (2020-2021)
  • Sakkyndig for NOKUT periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid ved Handelshøyskolen BI (2021)
  • Sakkyndig komitémedlem / fagfellevurdering av søknader til Program for Fleksible utdanningstilbud DIKU - Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse (2021)