Ansatte – Institutt for arktisk og marin biologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for arktisk og marin biologi

Vorren, Karl Dag


Institutt for arktisk og marin biologi

Bråthen, Kari Anne

Professor
Institutt for arktisk og marin biologi
Forskningsinteresser:

Jeg er plante økolog med erfaring fra tundraen i alpine og arktiske økosystemer slik som i Nord-Norge, Canadisk Arktisk, Svalbard og Alpene. Mine forskningsinteresser er interaksjoner mellom arter eller funksjonelle grupper, med spesielt fokus på plante-beitedyr, plante-plante og plante-endofytt interaksjoner, og jeg har forskningsinteresse i biodiversitet og artsutbredelse. Sentralt i min forskningstilnærming er studier av metode og studiedesign i plante økologi.


Halttunen, Elina

Instituttleder
Institutt for arktisk og marin biologi

Amargant Arumí, Martí

Stipendiat
Institutt for arktisk og marin biologi

Gradinger, Rolf

Professor
Institutt for arktisk og marin biologi

Hsieh, Yin-Chen

Stipendiat
Institutt for arktisk og marin biologi

Didriksen, Alena

Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi

Lian, Hans

Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi

Godfroid, Jacques

Professor
Institutt for arktisk og marin biologi

1-10 av 191 | Neste 10 Siste 1