Partnerinstitusjon:
Augsburg University

USA

Augsburg University

USA

Om Augsburg University

Augsburg University ble grunnlagt i 1869 i Marshall, Wisconsin, av norske lutheranere i Amerika, og flyttet til Minneapolis i 1872. Universitetet er navngitt etter Augsburg-bekjennelsen, et sentralt luthersk bekjennelsesskrift som ble framlagt under riksdagen i Augsburg, Tyskland, i 1530. Universitetet har ca. 3 800 studenter fra ca. 40 stater og mer enn 40 ulike land. I tillegg til campus i Minneapolis, Minnesota, har universitetet lokaliteter i Rochester, MN, og også i Mellom-Amerika, Mexico og Det sørlige Afrika.

Utvekslingsplasser

 

Følgende har utvekslingsplasser for studenter:

- Institutt for helse- og omsorgsfag,

- Handelshøgskolen i Tromsø,

- Institutt for barnevern og sosialt arbeid og

- Institutt for vernepleie.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 9 studieprogrammer