Partnerinstitusjon:
University of Greenland

Grønland

University of Greenland

Grønland

Om University of Greenland

University of Greenland ble grunnlagt i 1987 og er Grønlands eneste universitet. Universitetet har 650 studenter og 35 ansatte og holder til i Ilimmarfik universitetscampus i Nuuk.

Institutt for språk og kultur og

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi har utvekslingsplasser for studenter gjennom Nordplus-utvekslingsavtaler.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 studieprogrammer