Partnerinstitusjon:
University Claude Bernard (Lyon I)

Frankrike

University Claude Bernard (Lyon I)

Frankrike

Om University Claude Bernard (Lyon I)

University Claude Bernard Lyon ble grunnlagt i 1970 og er rangert som nummer 87 i Reuters rangering av de mest innovative universitetene. Universitetet har 40000 studenter spredt på 12 læresteder, og det er en del av Université de Lyon.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University Claude Bernard (Lyons 1), med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for geovitenskap: 2 studentplasser

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 studentplasser

Institutt for arktisk og marin biologi: 1 studentplass

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 studieprogrammer