Partnerinstitusjon:
Blekinge Institute of Technology

Sverige

Blekinge Institute of Technology

Sverige

Om Blekinge Institute of Technology

Blekinge Institute of Technology (BTH) ble grunnlagt i 1989 og fikk universitetsstatus i teknologi i 1999. BTH har 7 200 studenter og 440 ansatte fordelt på to campus lokalisert i Karlskrona og Karlshamn, Blekinge.

Utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 studieprogrammer