Partnerinstitusjon:
Metropolia University of Applied Sciences

Finland

Metropolia University of Applied Sciences

Finland

Om Metropolia University of Applied Sciences

Metropolia University of Applied Sciences (METROPOLIA) ble opprettet i 2007 gjennom fusjonering og er den største og mest internasjonale høgskolen (AUS) i Finland. Universitetet har 16 500 studenter og 1 000 ansatte og har campuser i Helsinki, Vantaa og Espoo.

Antall utvekslingsplasser

- Institutt for reiseliv og nordlige studier har 2 utvekslingsplasser for studenter, 1 for faglig ansatte og 1 for administrativt ansatte.
- Musikkonservatoriet og

- Institutt for medisinsk biologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer