Partnerinstitusjon:
Karelia University of Applied Sciences

Finland

Karelia University of Applied Sciences

Finland

Om Karelia University of Applied Sciences

North Karelia University of Appled Sciences (PKAMK) ble grunnlagt i 1992. Universitetet har 3700 studenter og 255 ansatte fordelt på de to campusene Wärtsilä og Tikkarinne i sentrum av Joensuu.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier har 4 (økonomi og administrasjon) + 4 (medievitenskap) + 4 (reiseliv) utvekslingsplasser for studenter og 1 (økadm) + 1 (medievitenskap) + 1 (reiseliv) plasser for faglig ansatte.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

Musikkonservatoriet og

Institutt for medisinsk biologi.

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer