Internasjonalisering ved Det kunstfaglige fakultet

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved Universitetet i Tromsø og angår både studenter, forskere og andre ansatte. Internasjonalisering betyr å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrenser.


Utveksling


Music


Internasjonalisering har som en sentral målsetning å få studenter, kunstneriske, vitenskapelige og andre ansatte til å dra til utlandet for en periode ved hjelp av internasjonale samarbeidsavtaler. Men internasjonalisering handler også om kunstnerisk, vitenskapelig og pedagogisk samarbeid i felles prosjekter.

Det kunstfaglige fakultet har en rekke avtaler med europeiske land gjennom programmet Erasmus+ og det nordiske programmet Nordplus (se fagnettverkene Nordplusmusic og KUNO nedenfor). I tillegg har fakultetet bilaterale avtaler med institusjoner i Russland, Sør-Afrika, Kina og Guatemala.

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner. 


Internasjonalisering hjemme


Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø. Ansvarlig for siden: Michael Strobelt
Sist oppdatert: 08.03.2017 10:43

 

Kontakt:

Michael Strobelt
Internasjonal koordinator
Det kunstfaglige fakultet
Tel: 776 60543

michael.strobelt@uit.no

Kontor: 

Musikkonservatoriet
Krognessveien 33