Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor

Varighet: 3 år

Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Teknologien raser av gårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi husker ikke lengre tiden før Google, Instagram og Teams, og mobilen klarer vi oss nesten ikke uten. Informatikk handler om utvikling og bruk av programmer til datamaskiner og benyttes overalt i samfunnet.

Spørsmål om studiet

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Informasjon om studiestart

Gode IT-systemer er utrolig viktig i dagens samfunn, både for bedrifter og personer som skal bruke dem. Studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage apper og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk og kreativt og du får jobbe mye programmering, men det kreves ingen erfaring med det fra før av.

Du lærer hvordan datamaskiner er bygd opp og virker, og om bruk av maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du vil få kunnskap om utvikling av dataprogrammer etter å ha jobbet både alene og sammen med andre. Du lærer om datasikkerhet og hva som kan gjøres for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer

Du vil lære hvordan man forteller og programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver som trengs i industri eller i det daglige. Du vil kunne utvikle algoritmer og arkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv.

Studiet i informatikk viser deg hvordan faget har utviklet seg og brukes i dag innenfor teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, som ytringsfrihet, personvern, og åpenhet. Du vil kunne samarbeide i team med kolleger og jobbe alene med oppgaver.

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Dualog, Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se her eller under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (S1 + S2)

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2024: 60

Tidligere poenggrenser

  • Hovedopptak 2023: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: 38,0. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: 44,2. Førstegangsvitnemål: Alle

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Du kan ta Realfagskurset i Tromsø for å få denne kompetansen. Realfagskurset i Tromsø er på vårsemesteret og er et fulltidsstudium.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Du likevel dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av gjeldende studieprogram. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Andre studier du kanskje vil like

Computer Science - master
Computer Science - master ( Bodø )

Master in Computer science is highly practical and experimental, where the students learn to design,...

Computer Science - master
Computer Science - master ( Tromsø )

Master in Computer science is highly practical and experimental, where the students learn to design,...

Informatikk, sivilingeniør - master
Informatikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Interessert i koding og problemløsing? Bli sivilingeniør i informatikk med studieretning cybersikker...

Informatikk, datafag - bachelor
Informatikk, datafag - bachelor ( Mo i Rana )

Lær deg koding og programmering med en bachelor i informatikk. Vær med på å utvikle ny teknologi for...

Kunstig intelligens, sivilingeniør - master
Kunstig intelligens, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lær hvordan datamaskiner kan løse teknologiske utfordringer på egen hånd! Ved UiT kan du bli sivilin...