Informatikk - bachelor

Varighet: 3 År

Informatikk - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vær med å påvirke framtida - studer informatikk! Datateknologien raser avgårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi kan knapt huske tiden før Facebook, Google og Skype, og mobilen klarer vi oss nesten ikke uten. Informatikk er læren om både utvikling og bruk av datasystemer og inngår i de fleste fagfelt.

Spørsmål om studiet
Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Marianne Iversen

Rådgiver


Hvorfor skal du studere informatikk og lære å programmere?

 

 

Gode IT systemer er utrolig viktig i dagens samfunn, både for bedrifter og personer som skal bruke dem. Informatikkstudiet gir praktiske ferdigheter i programmering og bruk av datamaskiner. Studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage applikasjoner og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Studiet krever ingen erfaring med programmering fra før av.

Studiet er et tre-årig bachelorløp med en blanding av ulike fag innen realfag og teknologi. Etter endt studie kan man velge å ta 2-årig master eller gå ut i arbeidslivet. Siste året på studiet er det mulighet for å reise på utveksling, enten et eller to semester.

Kunnskap, kompetanse og ferdigheter

Etter å ha studert informatikk på UiT vil du ha solid teknologisk kunnskap om datamaskinsystemers oppbygging, virkemåte, bruk av maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du vil ha kunnskap om programutvikling etter å ha jobbet både alene og sammen med andre. Du vil ha sterk kunnskap om datasikkerhetsutfordringer og om tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse.

Du vil kunne utvikle algoritmer og arkitekturer for en datamaskins system som er fleksibel, pålitelig og effektiv. Du lærer å programmere, samt tilegne deg industriens utvikling. På studiet vil du bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer, og anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer.

Et studie i informatikk gir deg forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og transparens (åpenhet) mm, og evner å samarbeide effektivt i team både med kolleger.

Jobbmuligheter

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt og ofte med god lønn.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter.

Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2.

Antall studieplasser
60 studieplasser per år

Poenggrenser Høst 2019
47,0 poeng ordinær kvote
36,3 førstegangsvitnemål

Realkompetanse
Det kan søkes opptak basert på realkompetanse, men det spesielle opptakskravet (R1 eller S1+S2) kan ikke realkompetansevurderes. Spesielle opptakskrav som gjelder ordinære søkere gjelder også realkompetansesøkere. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Har du generell studiekompentanse, men mangler spesialisering?
For søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk tilbys det ved campus Tromsø Forkurs realfag (varighet 1 semester, vår), mens det ved campus Narvik, Alta og Bodø tilbys Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanninga (2 semester, oppstart høst). Matematikkdelen i 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og i Tromsø dekker også matematikk R1 / S1+S2.

Innpassing av emner fra andre læresteder
Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning

Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg samtidig som de fleste emnene er intensive og prosjektorienterte. I forelesninger gjennomgås mest teori og noe praksis.


Gruppearbeid og lab

Studiet er veldig praktisk og består av mye gruppe- og labarbeid. I gruppearbeid forventes studentene å være aktive i diskusjoner av problemstillinger i fagstoffet. På lab jobber studentene med å designe, bygge og vedlikeholde datasystemer, individuelt eller i team med andre studenter.

Språk på studiet

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

For å gi et studietilbud i informatikk til internasjonale studenter på bachelornivå, vil enkelte emner senerer i studiet være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

Utenlandsopphold

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

 

UiT har flere utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet.

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.

Andre studier du kanskje vil like

...
Computer Science - master

The program is taught in English and highly practical and experimental, where the students learn to ...

...
Informatikk, sivilingeniør - master

Sivilingeniør i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet, helseteknologi og ...