Ottar 1954-1959

Utgitte Ottar mellom 1954-1959

1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1984 - 1985-1989 - 1990-1999 - 2000-2003 - 2004-2006 - 2007- 2009 - 2010-2012 - 2013 - 2017

 

1/1954 Simonsen, Povl: KARLEBOTN, EN STEINALDERBY VED VARANGERFJORDEN. (UTSOLGT)


2/1955 Moberg, Arvid: LITET OM HANDEL OCH GRÄNSTRAFIK I GAMMAL TID INOM NORDKALOTTEN (UTSOLGT!)

3/1955 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM I. (UTSOLGT!)
Landmark, Kå re:Tromsø Museum og den vitenskapelige forskning.
Rønning, Olav I.: "Om saakaldede Lø snings-Stene eller Vettenyrer".
Simonsen, Povl: Maria-skjeen fra Gryllefjord.
Simonsen, Povl:Beinredskaper fra Finnmark.
Lund, Hj. Munthe-Kaas:Havbrasen.
Rønning, Olaf I.:Moser på møkk og kadaver.
Vorren, Ørnulv:Sø lvkragen fra Härjedalen.
Landmark, Kå re: En fisk som er nær 50 mill. år gammel.
Landmark, Kå re:Litt om svovelkis.
Simonsen, Povl: Et importstykke fra en fremmed kulturkrets.

4/1955 GLØ TT FRA TROMSØ MUSEUM II. (UTSOLGT!)
Landmark, Kåre: Fra guders spill til naturkrefters verk.
Simonsen, Povl: En vikingegrav i seilleden.
Vorren, Ørnulv:Njalla.
Rønning, Olaf I.: Høstfarger.
Vorren, Ørnulv:Verdens fineste runebom-hammer.
Skifte, Ola: Om den raude flugesoppen.
Simonsen, Povl: De eldste krigsvå pen.
Bakke, Arnt: Skillingsvisene.
Berg, Magnus: Laks- og innlandsfiske i Troms fylke.
Rønning, Olaf I.: Nøtter.

5/1955 Simonsen, Povl: HELLERISTNINGER VED TROMSØ (UTSOLGT!)

6/1955 Landmark, Kåre: ANDØYA SOM GEOLOGISK BILLEDBOK (UTSOLGT!)

7/1955 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM III. (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Gjeterstav og ornamentikk.
Landmark, Kå re: Vi ser på en stein i mikroskopet.
Simonsen, Povl: Helleristninger i Finnmark.
Lund, Hj. Munthe-Kaas: Pingviner nord for polarsirkelen.
Vorren, Ørnulv: Stallosagn og stalloknapp.
Rø nning, Olaf I.: Kalkagler eller rugl.
Vigeland, Imm.: Mosdyrene, noen ufarlige små dyr.
Simonsen, Povl:Nord-norske huleboere.
Berg, Magnus:Litt omkring utbyggingen av laksefisket i Finnmark.

8/1955 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM IV. (UTSOLGT!)
Berg, Magnus:Garnfiske i ei tjønn.
Simonsen, Povl: På sporet av en ukjent steinalderkultur.
Vorren, Ørnulv: Offerplass og villreinfangst.
Rønning, Olaf I.: Insektetende planter.
Vorren, Ørnulv: I sameleiren på Tromsø Museum.
Rønning, Olaf I.: Marekvist eller heksekost.
Simonsen, Povl: Litt om primitiv keramikk.
Christiansen, Bengt O.: Blindpassasjerer.

9/1956 Vorren, Ørnulv: SAMEKULTUREN I SKRIFT OG FORSKNING (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv:Sámi kultura Cállagiid ja dut'kama sis'te.

10/1957 Simonsen, Povl: MENNESKETS INNVANDRING TIL NORD-NORGE (UTSOLGT!)

11/1957 Vorren, Ørnulv: SAMEFOLKET I NORD-NORSK SAMFUNN (UTSOLGT!)

12/1957 Rønning, Olaf I.: FRA FLORAEN I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

13/1957 Bakke, Arnt: FOLKEMUSIKKEN I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

14/1957 Simonsen, Povl: OTTAR FRA HÅ LOGALAND (UTSOLGT!)

15/1958 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM V. (UTSOLGT!)
Christansen, Marit E.: Litt om møll.
Simonsen, Povl: Bygdeborgen på Sø rskott.
Rø nning, Olaf I.: Rødsildre.
Christiansen, Bengt O.: Reker.
Vorren, Ørnulv: Tinntrå dbroderier.
Landmark, Kåre: Om fosser og stryk.
Rø nning, Olav I.: Reinrosen.
Hognestad, Per: Fiskenes sidelinjer.
Vorren, Ørnulv: En stallostein.
Landmark, Kåre: Landet reiser seg av havet.
Simonsen, Povl: Folk og strandlinjer.
Berg, Magnus: Merking av fisk.
Berg, Magnus: Merking av sjøaure og sjørøye i Varneselven.
Christiansen, Bengt O.: Taggelormer.

16/1958 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM VI. (UTSOLGT!)
Christiansen, Bengt O.: Barsel i akvariet.
Simonsen, Povl: Om fortidsfunn på Tromsøya.
Skifte, Ola: Litt kaffiprat.
Vorren, Ørnulv: Nahpi - reinsamenes melkebø tte.
Rø nning, Olaf I.: En plante erobrer landet.
Cristiansen, Bengt O.: Begroing av bå ter.
Christiansen, Marit E.: Litt om bendelorm fra Nord-Norge.
Hognestad, Per: Fiskebå rene.
Rø nning, Olaf I.: Vinterknopper.
Christiansen, Bengt O.: Sommerfugler som trekker.
Simonsen, Povl: En nord-norsk fisker-vå ning.
Landmark, Kå re: Historien om en stein.
Vorren, Ørnulv: Seiden fra Avze.

17/1958 Vorren, Ørnulv: SAMISK VILLREINFANGST I ELDRE TID (UTSOLGT!)

18/1958 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM VII. (UTSOLGT!)
Hognestad, Per: Arktiske torskefiskerier.
Christiansen, Bengt O.: Pelemark.
Rø nning, Olaf I.: Sjørbuksurt.
Simonsen, Povl: Veter av hvalbein.
Christansen, Bengt O.: Menneskeeterhai i Bugøyfjord
Simonsen, Povl: Kirken på Mjø lvik.
Vorren, Ørnulv: Sydde bå ter.
Rønning, Olaf I.: Lapproser.
Christiansen, Bengt O.: Om små og store fisk.

19/1958 Hognestad, Per: NATURGRUNNLAGET FOR DE NORD-NORSKE KYSTFISKERIER (UTSOLGT!)

20/1959 Simonsen, Povl: BØNDER OG VIKINGER I NORD-NORSK
JERNALDER 
(UTSOLGT!)

21/1959 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM VIII. (UTSOLGT)
Landmark, Kåre: Historien om en stein.
Simonsen, Povl: Om norsk og russisk keramikk.
Landmark, Kåre: Om "forsteinete epler og appelsiner" på Spitsbergen.
Simonsen, Povl: Et glimt av nord-norsk herregå rdskultur.
Gotaas, Per: Litt om tysk middelalderkunst i Tromsø Museum.
Vorren, Ørnulv: Gudebilder i Tromsø Museum.
Rønning, Olaf I.: Rosenrot.
Hognestad, Per: Lofothesten.
Skifte, Ola: Blekksopp.
Bakke, Arnt: Kat-Ola-Viso.
Landmark, Kåre: Hva er marleker.

22/1959 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM IX. (UTSOLGT!)
Landmark, Kåre: Barentshavet.
Christiansen, Bengt O.: Hvor kommer stæ ren fra?
Skifte, Ola: Alm.
Gotaas, Per: Omkring et maleri av biskop D.B. Juell.
Berg, Magnus: Ferskvannsfiskens utbredelse og innvandring.
Simonsen, Povl: Nisene fra Kirkely.
Rønning, Olaf I.: Issoleie.
Vorren, Ørnulv: Neidensamenes kapell.
Simonsen, Povl: De dødes øy i Pasvikelva.
Rønning, Olav I.: Rogn eller skav.

TILBAKE