Ottar 1954-1959

Utgitte Ottar mellom 1954-1959

1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1984 1985-1989 - 1990-1999 - 2000-2003 - 2004-2006 - 2007- 2009 - 2010-2012 - 2013 - 2017

 

1/1954 Simonsen, Povl: KARLEBOTN, EN STEINALDERBY VED VARANGERFJORDEN. (UTSOLGT)


2/1955 Moberg, Arvid: LITET OM HANDEL OCH GRÄNSTRAFIK I GAMMAL TID INOM NORDKALOTTEN (UTSOLGT!)

3/1955 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM I. (UTSOLGT!)
Landmark, Kå re:Tromsø Museum og den vitenskapelige forskning.
Rønning, Olav I.: "Om saakaldede Lø snings-Stene eller Vettenyrer".
Simonsen, Povl: Maria-skjeen fra Gryllefjord.
Simonsen, Povl:Beinredskaper fra Finnmark.
Lund, Hj. Munthe-Kaas:Havbrasen.
Rønning, Olaf I.:Moser på møkk og kadaver.
Vorren, Ørnulv:Sø lvkragen fra Härjedalen.
Landmark, Kå re: En fisk som er nær 50 mill. år gammel.
Landmark, Kå re:Litt om svovelkis.
Simonsen, Povl: Et importstykke fra en fremmed kulturkrets.

4/1955 GLØ TT FRA TROMSØ MUSEUM II. (UTSOLGT!)
Landmark, Kåre: Fra guders spill til naturkrefters verk.
Simonsen, Povl: En vikingegrav i seilleden.
Vorren, Ørnulv:Njalla.
Rønning, Olaf I.: Høstfarger.
Vorren, Ørnulv:Verdens fineste runebom-hammer.
Skifte, Ola: Om den raude flugesoppen.
Simonsen, Povl: De eldste krigsvå pen.
Bakke, Arnt: Skillingsvisene.
Berg, Magnus: Laks- og innlandsfiske i Troms fylke.
Rønning, Olaf I.: Nøtter.

5/1955 Simonsen, Povl: HELLERISTNINGER VED TROMSØ (UTSOLGT!)

6/1955 Landmark, Kåre: ANDØYA SOM GEOLOGISK BILLEDBOK (UTSOLGT!)

7/1955 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM III. (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Gjeterstav og ornamentikk.
Landmark, Kå re: Vi ser på en stein i mikroskopet.
Simonsen, Povl: Helleristninger i Finnmark.
Lund, Hj. Munthe-Kaas: Pingviner nord for polarsirkelen.
Vorren, Ørnulv: Stallosagn og stalloknapp.
Rø nning, Olaf I.: Kalkagler eller rugl.
Vigeland, Imm.: Mosdyrene, noen ufarlige små dyr.
Simonsen, Povl:Nord-norske huleboere.
Berg, Magnus:Litt omkring utbyggingen av laksefisket i Finnmark.

8/1955 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM IV. (UTSOLGT!)
Berg, Magnus:Garnfiske i ei tjønn.
Simonsen, Povl: På sporet av en ukjent steinalderkultur.
Vorren, Ørnulv: Offerplass og villreinfangst.
Rønning, Olaf I.: Insektetende planter.
Vorren, Ørnulv: I sameleiren på Tromsø Museum.
Rønning, Olaf I.: Marekvist eller heksekost.
Simonsen, Povl: Litt om primitiv keramikk.
Christiansen, Bengt O.: Blindpassasjerer.

9/1956 Vorren, Ørnulv: SAMEKULTUREN I SKRIFT OG FORSKNING (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv:Sámi kultura Cállagiid ja dut'kama sis'te.

10/1957 Simonsen, Povl: MENNESKETS INNVANDRING TIL NORD-NORGE (UTSOLGT!)

11/1957 Vorren, Ørnulv: SAMEFOLKET I NORD-NORSK SAMFUNN (UTSOLGT!)

12/1957 Rønning, Olaf I.: FRA FLORAEN I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

13/1957 Bakke, Arnt: FOLKEMUSIKKEN I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

14/1957 Simonsen, Povl: OTTAR FRA HÅ LOGALAND (UTSOLGT!)

15/1958 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM V. (UTSOLGT!)
Christansen, Marit E.: Litt om møll.
Simonsen, Povl: Bygdeborgen på Sø rskott.
Rø nning, Olaf I.: Rødsildre.
Christiansen, Bengt O.: Reker.
Vorren, Ørnulv: Tinntrå dbroderier.
Landmark, Kåre: Om fosser og stryk.
Rø nning, Olav I.: Reinrosen.
Hognestad, Per: Fiskenes sidelinjer.
Vorren, Ørnulv: En stallostein.
Landmark, Kåre: Landet reiser seg av havet.
Simonsen, Povl: Folk og strandlinjer.
Berg, Magnus: Merking av fisk.
Berg, Magnus: Merking av sjøaure og sjørøye i Varneselven.
Christiansen, Bengt O.: Taggelormer.

16/1958 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM VI. (UTSOLGT!)
Christiansen, Bengt O.: Barsel i akvariet.
Simonsen, Povl: Om fortidsfunn på Tromsøya.
Skifte, Ola: Litt kaffiprat.
Vorren, Ørnulv: Nahpi - reinsamenes melkebø tte.
Rø nning, Olaf I.: En plante erobrer landet.
Cristiansen, Bengt O.: Begroing av bå ter.
Christiansen, Marit E.: Litt om bendelorm fra Nord-Norge.
Hognestad, Per: Fiskebå rene.
Rø nning, Olaf I.: Vinterknopper.
Christiansen, Bengt O.: Sommerfugler som trekker.
Simonsen, Povl: En nord-norsk fisker-vå ning.
Landmark, Kå re: Historien om en stein.
Vorren, Ørnulv: Seiden fra Avze.

17/1958 Vorren, Ørnulv: SAMISK VILLREINFANGST I ELDRE TID (UTSOLGT!)

18/1958 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM VII. (UTSOLGT!)
Hognestad, Per: Arktiske torskefiskerier.
Christiansen, Bengt O.: Pelemark.
Rø nning, Olaf I.: Sjørbuksurt.
Simonsen, Povl: Veter av hvalbein.
Christansen, Bengt O.: Menneskeeterhai i Bugøyfjord
Simonsen, Povl: Kirken på Mjø lvik.
Vorren, Ørnulv: Sydde bå ter.
Rønning, Olaf I.: Lapproser.
Christiansen, Bengt O.: Om små og store fisk.

19/1958 Hognestad, Per: NATURGRUNNLAGET FOR DE NORD-NORSKE KYSTFISKERIER (UTSOLGT!)

20/1959 Simonsen, Povl: BØNDER OG VIKINGER I NORD-NORSK
JERNALDER 
(UTSOLGT!)

21/1959 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM VIII. (UTSOLGT)
Landmark, Kåre: Historien om en stein.
Simonsen, Povl: Om norsk og russisk keramikk.
Landmark, Kåre: Om "forsteinete epler og appelsiner" på Spitsbergen.
Simonsen, Povl: Et glimt av nord-norsk herregå rdskultur.
Gotaas, Per: Litt om tysk middelalderkunst i Tromsø Museum.
Vorren, Ørnulv: Gudebilder i Tromsø Museum.
Rønning, Olaf I.: Rosenrot.
Hognestad, Per: Lofothesten.
Skifte, Ola: Blekksopp.
Bakke, Arnt: Kat-Ola-Viso.
Landmark, Kåre: Hva er marleker.

22/1959 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM IX. (UTSOLGT!)
Landmark, Kåre: Barentshavet.
Christiansen, Bengt O.: Hvor kommer stæ ren fra?
Skifte, Ola: Alm.
Gotaas, Per: Omkring et maleri av biskop D.B. Juell.
Berg, Magnus: Ferskvannsfiskens utbredelse og innvandring.
Simonsen, Povl: Nisene fra Kirkely.
Rønning, Olaf I.: Issoleie.
Vorren, Ørnulv: Neidensamenes kapell.
Simonsen, Povl: De dødes øy i Pasvikelva.
Rønning, Olav I.: Rogn eller skav.

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00
Adresse: 
Ottar, Norges arktiske universitetsmuseum
Postboks 6050, Langnes, 9037 Tromsø

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart