Arbeidsgrupper

 

2nd Call for arbeidsgrupper

 

Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse

Tromsø, 4.-6. mai 2018

 

Tema for konferansen:

Kunnskap, fiksjon og fakta – utfordringer for antropologien

 

Vi ber om forslag til arbeidsgrupper

 

Forslaget skal ha med:

Tittel

Tekst (maksimum 250 ord)

Organisator (navn, tilknytning, mailadresse)

Kommentator/Discussant (valgfritt)

 

Forslag til arbeidsgrupper sendes til arrangementskomiteen ved Jon Schackt

 

jon.schackt@uit.no

 

Frist: 1. februar 2018

 

Forslagstillere vil få beskjed om hvorvidt tema er akseptert innen 9. februar

 

Arrangementskomité: Jon Schackt, Jorun Bræck Ramstad, Jennifer Hays, Marcela Douglas, Kjell Ole Kjærland Olsen, Peter Ian Crawford

 

Administrativ koordinator: Bjarge Schwenke Fors

 

Nærmere opplysninger om konferansen finnes på konferansens websider: https://uit.no/tavla/artikkel/548952/arskonferanse_i_norsk_antropologisk_forening_2018

Følg med!

 

 

 

 

 

Skip to main content