Forelesere

Æresforeleser:

Sidsel Saugestad

Professor emerita ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Sidsel Saugestad er professor emerita ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Hun har forsket på etniske relasjoner i Nord-Irland, regional utvikling og samisk-norske relasjoner i Norge og på forholdet mellom framvoksende urfolksorganisasjoner blant san-folk og ulike stater i det sørlige Afrika (Botswana, Namibia og Sør-Afrika).

Saugestad var NORAD ekspert i Botswana i 1992-3 og har etter den tid samarbeidet nært med University of Botswana, først gjennom et NUFU finansiert samarbeidsprogram og senere som ekstern rådgiver til et San Research Centre som hun var med og etablerte i 2010. Hun var av de første som tok fatt i FNs urfolksbegrep og diskuterte dets relevans for å forstå urfolk i Afrika, og har arbeidet aktivt både som forsker og som engasjert antropolog i debatter om urfolks rettigheter. I dette arbeidet ligger et komparativt perspektiv hvor erfaringer fra samisk nasjonsbygging og norsk-samisk kunnskapsutvikling har vært en viktig impuls.  

Hun har skrevet boken The inconvenient indigenous: Remote area development, donor assistance and the First People of the Kalahari (Nordic Africa Institute, 2001) og en rekke artikler relatert til de nevnte forskningsområdene og om urfolksspørsmål generelt.

Forelesning: Sannhetskommisjoner –  om institusjonalisert kunnskap, kritisk distanse og andre utfordringer for antropologien

 

Keynoteforelesere:

 

Rune Flikke

Førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Flikkes forskning har fokusert på medisinsk antropologi og natur. Han har i lang tid fokusert på hvordan religiøse bevegelser i det sørlige Afrika har vokst fram som en respons mot sykdom (epidemier) og undertrykkelse. I den senere tid har han fokusert på luft som en sentral materie som formet den sosiale dynamikken i den koloniale kontaktsonen, hvor luften ble manipulert av både kolonialister og de koloniserte i forsøk på å tilpasse seg den nye virkeligheten som vokste fra i Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet. Dette legger et nytt fundament for å analysere helbredelsesritualene i de afrikanske uavhengighets kirkene.

Forelesning: Atmosfærer: Luft og stemning som antropologisk forskningsfelt


Anne Krogstad

Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Tidligere forsker ved Institutt for samfunnsvitenskap.

Krogstad har særlig forsket på politisk lederskap i ulike land, politisk kommunikasjon og valgkamper. Hun har dessuten gjennomført studier av høyreekstremisme i Frankrike og av ungdomskulturer (pønkere) og bruken av sosiale medier i Norge. Hun har forfattet en lang rekke publikasjoner om disse og andre emner.

Forelesning: Å være - eller å virke? Fakta, fiksjon og politisk autentisitet

 

Ole Bjørn Rekdal

Professor ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet.

Rekdal underviser i sosialantropologi, kultur og helse, akademisk kildebruk og siteringspraksis. Hans forskning har de siste årene i særlig grad vært knyttet til de to sistnevnte temaene og til integritet i forskning. Han har publisert en rekke artikler knyttet til disse temaene, blant annet «Academic Urban Legends» som vakte betydelig oppmerksomhet da den ble publisert i Social Studies of Science i 2014: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312714535679

Forelesning: Akademiske vandrehistorier