Forelesere

Æresforeleser:

Benedicte Ingstad

Kunnskap, fiksjon og fakta. Refleksjoner fra en medisinsk antropolog med anvendte ambisjoner

Benedicte Ingstad er professor emerita ved Institutt for helse og samfunn (tidligere, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin), Universitetet i Oslo. Hun har også hatt engasjement ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI, fra 2018 en del av Folkehelseinstituttet) og ved SINTEF helse. Hun har også hatt en rekke evaluerings- og utredningsoppdrag i ulike afrikanske land, samt i Nicaragua, Kambodsja og Jemen.

Faglig har Benedicte Ingstad vært en pioner innen medisinsk antropologi i Norge. Hennes forskning har i særlig grad vært knyttet til Grønland, Botswana og Norge. Foruten mange forskningsbaserte publikasjoner har hun skrevet ei innføringsbok til feltet (Medisinsk antropologi: en innføring, Fagbokforlaget 2007). Hun har dessuten skrevet en to binds biografi om sine foreldre, Helge og Anne Stine Ingstad, kjente blant annet for sine arkeologiske utgravninger av norrøne boplasser (historiens «Vinland») i Canada (Eventyret og Oppdagelsen, Gyldendal 2009 og 2010).

 

Keynoteforelesere:

 

Rune Flikke

Førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Flikkes forskning har fokusert på medisinsk antropologi og natur. Han har i lang tid fokusert på hvordan religiøse bevegelser i det sørlige Afrika har vokst fram som en respons mot sykdom (epidemier) og undertrykkelse. I den senere tid har han fokusert på luft som en sentral materie som formet den sosiale dynamikken i den koloniale kontaktsonen, hvor luften ble manipulert av både kolonialister og de koloniserte i forsøk på å tilpasse seg den nye virkeligheten som vokste fra i Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet. Dette legger et nytt fundament for å analysere helbredelsesritualene i de afrikanske uavhengighets kirkene.


Anne Krogstad
 

Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Tidligere forsker ved Institutt for samfunnsvitenskap.

Krogstad har særlig forsket på politisk lederskap i ulike land, politisk kommunikasjon og valgkamper. Hun har dessuten gjennomført studier av høyreekstremisme i Frankrike og av ungdomskulturer (pønkere) og bruken av sosiale medier i Norge. Hun har forfattet en lang rekke publikasjoner om disse og andre emner.

 

Ole Bjørn Rekdal

Professor ved Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen på Vestlandet.

Rekdal underviser i sosialantropologi, kultur og helse, akademisk kildebruk og siteringspraksis. Hans forskning har de siste årene i særlig grad vært knyttet til de to sistnevnte temaene og til integritet i forskning. Han har publisert en rekke artikler knyttet til disse temaene, blant annet «Academic Urban Legends» som vakte betydelig oppmerksomhet da den ble publisert i Social Studies of Science i 2014: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312714535679

Skip to main content