Program

Kunnskap, fiksjon og fakta – utfordringer for antropologien

Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2018

Tromsø, 4.-6. mai

Hele konferansen finner sted på Scandic Ishavshotel (Fredrik Langes gate 2) med unntak av arrangementet på Verdensteateret (Storgata 93B) fredag kveld.

 

Fredag 4. mai

11.00-13.00 Registrering

11.30-13.00 Lunsj

13.00-13.15 Åpning ved Hans Martin Thomassen, styreleder i NAF

13.15-14.15 Æresforelesning ved Sidsel Saugestad, UiT. Tittel: Sannhetskommisjoner –  om institusjonalisert kunnskap, kritisk distanse og andre utfordringer for antropologien

14.15-14.30 Pause

14.30-16.00 Årsmøte i Norsk antropologisk forening

16.00-16.15 Pause

16.15.17.30 Presentasjon av Journal of Anthropological Films (JAF) ved Trond Waage, UiT og Hans Frode Storaas, UiB. Visning av filmen The Fish That Disappeared (39 min.) av Bjørn Arntsen, UiT

19.30-22.00 Verdensteateret (Storgata 93B). Visning av filmen Wives (87 min.) av Lisbet Holtedahl, UiT:

http://www.verdensteatret.no/arrangement/arskonferanse-i-norsk-antropologisk-forening-2018-film-wives

 

Lørdag 5. mai

08.45-09.00 Registrering

09.00-09.15 Åpning av hovedsesjonen ved Jon Schackt, leder av arrangementskomiteen.

09.15-10.15 Hovedforedrag 1 ved Anne Krogstad, UiO: Å være - eller å virke? Fakta, fiksjon og politisk autentisitet

10.15-10.30 Pause

10.30-11.30 Hovedforedrag 2 ved Rune Flikke, UiO: Atmosfærer: Luft og stemning som antropologisk forskningsfelt

11.30-11.45 Pause

11.45-12.45 Hovedforedrag 3 ved Ole Bjørn Rekdal, HVL. Tittel: Akademiske vandrehistorier

12.45-14.00 Lunsj

13.20-13.50 Visning av filmen Fortia i Nutia (30 min.) av Siv Øvernes, UiT

14.00-17.30 Arbeidsgrupper 1-3

Arbeidsgruppe 1: Kunnskap, fiksjon og fakta – utfordringer for antropologien

Arbeidsgruppe 2: Indigeneity Inc.? Perspektiver på autensitet, ‘agency’ og rettigheter i en verden i endring

Arbeidsgruppe 3: Sannheter (og løgn) i bevegelse: Etnografiske refleksjoner

19.30- Festmiddag. Scandic Ishavshotel.

 

Søndag 6. mai

08.45-09.00 Registrering

09.00-12.00 Arbeidsgrupper 4-6

Arbeidsgruppe 4: Dyr i menneskelige kulturer

Arbeidsgruppe 5: Etiske retningslinjer og utforsking av "det ufortalte"

Arbeidsgruppe 6: Mobility, Borders and Fluid Social Realities: Dynamics in the encounters between migrants and host communities

12.00-13.00 Plenumspanel: Kunnskap, fiksjon og fakta – utfordringer for antropologien. Avslutning.

13.00-14.30 Lunsj