Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2018

 

Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2018

Årskonferansen i 2018 vil bli arrangert i Tromsø den 4. – 6. mai. Med denne konferansen ønsker vi å sette søkelyset på forholdet mellom antropologisk kunnskap og de mange skarpe kontrasteringer av fiksjon og fakta – sant og usant – som vi nå ser i mange sammenhenger.

Paradoksalt synes nye kommunikasjonsformer (særlig Internett og sosiale medier) å ha innsnevret horisontene for menneskers verdi- og virkelighetsoppfatninger og gitt opphav til såkalte «ekkokamre», det vil si kommunikasjonsrom hvor de mest villfarne sjeler kan få sine verdensbilder bekreftet. Antropologer har sjelden hatt enkle og entydige svar på kompliserte spørsmål, men må forholde seg til at nettopp slike svar har blitt svært tilgjengelige. Konferansen vil fokusere på hvordan antropologer takler dette på mange ulike felter.

Vel møtt!

 

 

  

 

Starter: 04.05.18 kl 13.00
Slutter: 06.05.18 kl 13.00
Hvor: Tromsø sentrum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Bjarge Schwenke Fors
Legg i kalender