Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2018

Årskonferansen i 2018 vil bli arrangert i Tromsø den 4. – 6. mai. Med denne konferansen ønsker vi å sette søkelyset på forholdet mellom antropologisk kunnskap og de mange skarpe kontrasteringer av fiksjon og fakta – sant og usant – som vi nå ser i mange sammenhenger.

Paradoksalt synes nye kommunikasjonsformer (særlig Internett og sosiale medier) å ha innsnevret horisontene for menneskers verdi- og virkelighetsoppfatninger og gitt opphav til såkalte «ekkokamre», det vil si kommunikasjonsrom hvor de mest villfarne sjeler kan få sine verdensbilder bekreftet. Antropologer har sjelden hatt enkle og entydige svar på kompliserte spørsmål, men må forholde seg til at nettopp slike svar har blitt svært tilgjengelige. Konferansen vil fokusere på hvordan antropologer takler dette på mange ulike felter.

Konferansen er nå åpen for påmelding. Vel møtt!

 

Viktige frister:

 

Frist for innsending av abstracts: 26. mars  

https://uit.no/tavla/artikkel/sub?p_document_id=548952&sub_id=549649

 

Påmeldingsfrist: 30. mars (med rabatt) / 13. april (uten rabatt)

https://uit.no/tavla/artikkel/sub?p_document_id=548952&sub_id=549652

 

Frist for reservasjon av rom på konferansehotell: 4. april

https://uit.no/tavla/artikkel/sub?p_document_id=548952&sub_id=549651

 

 

NAFs konferansestipend

Er du medlem i NAF og ønsker å holde innlegg på konferansen i Tromsø, men har ikke fast vitenskapelig stilling? Da kan du søke om stipend til reise og opphold. NAF gir ut 3 stipender på maks kr 5000. Søknad med ansettelsesforhold, tittel på innlegg og arbeidsgruppe samt budsjett sendes til Martin.thomassen@ntnu.no innen 30. mars.

  

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
04.05.18 kl. 13:00
Slutter:
06.05.18 kl. 13:00
Hvor:
Tromsø sentrum
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Skip to main content