Velkommen til Peter F. Hjort-seminaret ved UiT i Tromsø torsdag 19. mars 2020

For sjette gang inviterer UiT Norges arktiske universitet til dagsseminar der nordnorsk arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT møtes for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

Peter F. Hjort-seminaret handler om å se muligheter for samarbeid, og hvordan vi i fellesskap kan bidra til verdiskaping og innovasjon i landsdelen. Seminaret fortsetter med kunnskapsutveksling og dialog om sentrale utfordringer der næringslivet, offentlig sektor og universitetet bør jobbe tettere sammen i årene fremover.  

 

Overordnet tema i 2020 er: For en nordvendt framtid

Kompetansebehovene i Nord-Norge er i konstant endring, og demografi, teknologi, klima og miljø er med på å prege landsdelens videre utvikling. Gjennom et innholdsrikt program fordelt på Alta, Narvik og Tromsø setter årets Peter F. Hjort-seminaret fokus på et bredt spekter av temaer – der vi spør: Hvordan kan arbeids- og næringslivet og UiTs fagmiljøer i samarbeid bidra til en nordvendt framtid som kombinerer verdiskaping med bærekraftmålene?

Seminaret delt inn i en plenumsdel og parallelle arbeidsøkter. Du kan velge mellom følgende arbeidsøkter:

A: Arktisk mat
B: Nye risikobilder i nord
C: Geovitenskap 
D: Livslang læring
E: Bioressurser

Vi håper du vil bidra i erfaringsutvekslingen og diskusjonene, og slik være med på å være en drivkraft i nord på tvers av sektorer, bransjer og fagområder.

 

Program - plenumsdel

Kl 10:00 Velkommen ved Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet

 Innlegg - vi møter: 

  • Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Nordland fylkeskommune: "For en nordvendt framtid"
  • Mari Sundli Tveit, direktør område politikk, NHO: "Verdiskapning, innovasjon og kompetanse i Nord-Norge"
  • Per K. Brekke, fungerende leder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): "Samfunnssikkerhet og samfunnsutvikling, et felles ansvar?"
  • "Ungt blikk på framtida i nord"
Speedinnlegg - vi møter:
  • Christer H. Pursiainen, professor,  institutt for teknologi og sikkerhet, UiT: "The resilience triangle – what is your organisation’s strategy?"
  • Flere speedinnlegg kommer

Kl 12:00-13:00 Lunsj
Kl 13:00-16:00 Arbeidsøkter
Kl 16:00-17:00 Mingling & (finger)mat i Solhallen

 Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Velkommen/Bures boahtin

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. mars 2020 kl. 10.00–17.00
Hvor: Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1 – UiT Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Marit Hansen

Påmelding
Påmeldte:
44
Meld meg på!