Peter F. Hjort-seminaret 2020 i Tromsø/The Peter F. Hjort Seminar in Tromsø - AVLYST

UiT Norges arktiske universitet har foretatt en risikovurdering ut i fra Folkehelseinstituttet og Tromsø kommune v/ kommuneoverlegen sine råd for arrangementer i forhold til koronaviruset (SARS-CoV-2). Beslutningen om avlysning er tatt med bakgrunn i at flere av risikofaktorene definert av Folkehelseinstituttet med sikkerhet eller høy sannsynlighet vil være gjeldende under dette arrangementet, herunder blant annet antall deltakere, deltagere med samfunnskritiske oppgaver, innendørs arrangement med høy tetthet og matservering.

Vi ønsker velkommen til PFH-seminarene i 2021, der vi håper å kunne videreføre deler av de faglige aktivitetene som var planlagt i år.

Du er velkommen til å ta kontakt med Marit Hansen om noe skulle være uklart (m.hansen@uit.no).

Velkommen til Peter F. Hjort-seminaret ved UiT i Tromsø torsdag 19. mars 2020

For sjette gang inviterer UiT Norges arktiske universitet til dagsseminar der nordnorsk arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT møtes for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

Peter F. Hjort-seminaret handler om å se muligheter for samarbeid, og hvordan vi i fellesskap kan bidra til verdiskaping og innovasjon i landsdelen. Seminaret fortsetter med kunnskapsutveksling og dialog om sentrale utfordringer der næringslivet, offentlig sektor og universitetet bør jobbe tettere sammen i årene fremover.  

 

Overordnet tema i 2020 er: For en nordvendt framtid

Kompetansebehovene i Nord-Norge er i konstant endring, og demografi, teknologi, klima og miljø er med på å prege landsdelens videre utvikling. Gjennom et innholdsrikt program fordelt på Alta, Narvik og Tromsø setter årets Peter F. Hjort-seminaret fokus på et bredt spekter av temaer – der vi spør: Hvordan kan arbeids- og næringslivet og UiTs fagmiljøer i samarbeid bidra til en nordvendt framtid som kombinerer verdiskaping med bærekraftmålene?

Seminaret delt inn i en plenumsdel og parallelle arbeidsøkter. Du kan velge mellom følgende arbeidsøkter:

A: Arktisk mat
B: Nye risikobilder i nord
C: Geovitenskap 
D: Livslang læring

Vi håper du vil bidra i erfaringsutvekslingen og diskusjonene, og slik være med på å være en drivkraft i nord på tvers av sektorer, bransjer og fagområder.

 

Program - plenumsdel

Kl 10:00 Velkommen ved Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet

 Innlegg - vi møter: 

Speedinnlegg - vi møter:
  • Christer H. Pursiainen, professor,  institutt for teknologi og sikkerhet, UiT: "Resilienstriangelet - vad är din organisations strategi?"
  • Jørn Weines, stipendiat, Norges fiskerihøgskole, UiT: "Spill for bærekraftig fiskeri"
  • Renate Strugstad Paulsen, stipendiat, institutt for geovitenskap, UiT
  • Flere speedinnlegg kommer

Kl 12:00-13:00 Lunsj
Kl 13:00-16:00 Arbeidsøkter
Kl 16:00-17:00 Mingling & (finger)mat i Solhallen

 Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Velkommen/Bures boahtin

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. mars 2020 kl. 10.00–17.00
Hvor: Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1 – UiT Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Marit Hansen