Studentparlamentet ved UiT

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Vi jobber for  å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.


Kontakt oss!


Arbeidsutvalget tar i mot alle spørsmål angående studiehverdagen og kan videreformidle informasjon. Har du møtt på noen problemer med eksamener el.l.? Kontakt oss gjerne på mail au@sp.uit.no eller kom innom kontoret i Teorifagbygg hus 2 for en prat.Siste nyheter

Hvem ble valgt på konstituerende møte?

Onsdag 20. mai avholdt Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her ble noen av de mektigste studentrepresentantene på UiT valgt. Er du nyskjerrig på hvem som skal være talerør for studentene det kommende studieåret er det bare å lese videre.

Valg på konstituerende møte 20. mai

Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?

Semesteravgiften 2020 - vårfordelingen er ferdig

Hvert år settes en del av semesteravgiften av til å støtte studentorganisasjoner og aktiviteten de representerer i studentmiljøet. Om våren kan alle studentforeninger som ikke er søknadsberettiget i høstfordelingen søke. Slik ble resultatet av fordelingsrunden:

Se alle nyheter på uit.no/om/studentparlamentet/nyheter

Error rendering component

Postadresse:
Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
Teorifagsbygg Hus 2, 1.etg
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Campus Breivika
Teorifagbygg Hus 2, Plan 1
Kontor 2.117

Kontortid:
10 - 14, alle hverdager

Studentparlamentet 

Studentparlamentet på Instagram

De gamle sidene til StudentParlamentet


En oversikt over andre studentforeningene finner du her


Hvorfor fikk jeg A på eksamen?

Same kva karakter du får på eksamen har du rett til å få ei grunngjeving, uavhengig av om du vil klage eller ikkje. På muntlig eksamen må du spørje rett etter at du har fått vita karakter, og på skriftlig eksamen har du tre veker på deg. Dette står det meir om i § 45 av forskrift for eksamner ved Universitetet i Tromsø, der står det og meir om dei andre rettane ein har knytt til eksamen.

Forskrift for eksamen ved UIT