Studentparlamentet ved UiT

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.


Kontakt oss!


Arbeidsutvalget tar i mot alle spørsmål angående studiehverdagen og kan videreformidle informasjon. Har du møtt på noen problemer med eksamener el.l.? Kontakt oss gjerne på mail au@sp.uit.no eller kom innom kontoret i Teorifagbygg hus 2 for en prat.Siste blogger

Endelig er det tid for årets organisasjonsseminar!

Den 5. april fra kl. 10-15 arrangerer Studentparlamentet årets organisasjonsseminar. De siste årene har vi hatt organisasjonsseminar for våre studentforeninger og vi skal fortsette tradisjonen i år også. I år skal vi fokusere på organisasjonsutvikling. God organisatorisk kunnskap kan være avgjørende for hvordan en studentforening vil klare seg i fremtiden og utvikle seg videre. Seminaret vil Read More

Bli med å kartlegge mobbing i høyere utdanning

Kjære studenter ved UiT! Dere er invitert til å delta i en nasjonal spørreundersøkelse som kartlegger hvordan studentene opplever det psykososiale læringsmiljøet på universitetet, med hovedvekt på mobbing og mobbeprosesser. Hovedproblemstillingen til prosjektet er: «Hvordan kan universitetet forebygge mobbing sett fra studentenes perspektiv», her kan dere gi verdifulle tilbakemeldinger som kan hjelpe UiT å øke Read More

Nå har årets store begivenhet startet, det er tid for Studentparlamentsvalg!

Studentparlamentet består av 31 valgte studentrepresentanter, der 15 av disse velges i et listevalg. Ved å stemme på listen du mener vil gjøre en best jobb for studentene, er du med på å bestemme hva Studentparlamentet skal jobbe med det kommende året. Studentparlamentet er avhengige av studentenes valgdeltakelse – jo høyere oppslutning blant studentene, jo Read More

Se alle blogger på site.uit.no/studentuit
Siste nyheter

Organisering av UIT - Høringssvar fra studentparlamentet

Torsdag 22. juni kommer innstillingen til universitetsstyret om fremtidig organisering av UiT (fakultetsstruktur). Her kan du lese studentparlamentets høringssvar i saken.

Valg av viktige verv

Onsdag 26. april konstituerer studentparlamentet seg for studieåret 2017/2018. I tillegg til å velge arbeidsutvalg for det neste året skal studentparlamentet velge studentrepresentanter i samskipnadsstyret og universitetsstyret. Er du interessert i et tungt og viktig verv?

Kontortildeling i Studentgangen - søknadsfrist 9. april

I henhold til reglement for kontortildeling i studentgangen, skal kontorene lyses ut annethvert år. Arbeidsutvalget i studentparlamentet vil med dette lyse ut søknadsrunde for kontortildeling, med søknadsfrist 9. april (søknadsfristen er forlenget fra 1. april)

Se alle nyheter på uit.no/om/studentparlamentet/nyheter


Postadresse:
Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
Teorifagsbygg Hus 2, 1.etg
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Campus Breivika
Teorifagbygg Hus 2, Plan 1
Kontor 2.117

Kontortid:
10 - 14, alle hverdager

Studentparlamentet 

Studentparlamentet på Wikipedia 

De gamle sidene til StudentParlamentet


Andre studentorganisasjoner:

Støtt studentparlamentet!

Studentparlamentet i Tromsø er registrert i Grasrotsregisteret. Det vil si at du som tipper kan bestemme at din del av overskuddet til Norsk Tipping skal gå til studentparlamentet.


Hvorfor fikk jeg A på eksamen?

Same kva karakter du får på eksamen har du rett til å få ei grunngjeving, uavhengig av om du vil klage eller ikkje. På muntlig eksamen må du spørje rett etter at du har fått vita karakter, og på skriftlig eksamen har du tre veker på deg. Dette står det meir om i § 45 av forskrift for eksamner ved Universitetet i Tromsø, der står det og meir om dei andre rettane ein har knytt til eksamen.

Forskrift for eksamen ved UIT 

Skip to main content