Illustrasjonsbilde

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Vi jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.

Hva kan studentdemokratiet gjøre for deg?
Vi velges av studentene på institusjonen for å uttale seg på vegne av dem til universitetets øverste ledelse, samt andre naturlige instanser.

Siste nytt

Utlysning av verv: medlem i arbeidsutvalget (fulltidsverv)

Etter tilskudd fra UiT i budsjettprosessen for 2022 har Studentparlamentet fått muligheten til å utvide sitt arbeidsutvalg permanent med ett medlem. Det lyses derfor ut et verv nå, med varighet ut perioden. I fremtiden vil vervet stå til valg ved Studentparlamentets konstituerende møte på lik linje med resten av arbeidsutvalget.
29.11.21

UiT-studentene får fri på samenes nasjonaldag

Utvidet ledermøte ved UiT Norges arktiske universitet støtter Studentparlamentets initiativ om å gjøre Samefolkets dag til en undervisningsfri dag.

10.06.21