Studentparlamentet ved UiT

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Vi jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.


Kontakt oss!


Arbeidsutvalget tar i mot alle spørsmål angående studiehverdagen og kan videreformidle informasjon. Har du møtt på noen problemer med eksamener el.l.? Kontakt oss gjerne på mail au@sp.uit.no eller kom innom kontoret i Teorifagbygg hus 2 for en prat.Siste nyheter

Har din studentforening økonomiske utfordringer som følge av korona?

Studentparlamentet ønsker å lyse ut midler til studentforeninger som lider økonomiske tap som følge av koronasituasjonen. I den forbindelse har studentparlamentet laget reglement for tildeling av disse midlene: Reglement for tildeling av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen.

Studentparlamentets retningslinjer for alkohol og andre rusmidler

Studentparlamentet vedtok på parlamentsmøtet den 15.10.20 studentparlamentets egne retningslinjer for alkohol og rusmiddelbruk.Retningslinjene kan leses i sin helhet her.

Etterlengta opning av legesenteret på Kraft

Etter nokre månader som luftvegsklinikk under koronasituasjonen, er det frå 5. august endeleg klart for oppstart som planlagt av det nye legesenteret på Kraft ved UiT i Tromsø.


Se alle nyheter på uit.no/om/studentparlamentet/nyheter

Error rendering component

Postadresse:
Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
Teorifagsbygg Hus 2, 1.etg
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Campus Breivika
Teorifagbygg Hus 2, Plan 1
Kontor 2.117

Kontortid:
10 - 14, alle hverdager

Studentparlamentet 

Studentparlamentet på Instagram

De gamle sidene til StudentParlamentet


En oversikt over andre studentforeningene finner du her


Hvorfor fikk jeg A på eksamen?

Studenter kan klage på karakteren på eksamen eller vektet deleksamen innen tre uker etter at sensurvedtaket er kunngjort, eller fra det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt. Dersom deleksamen ikke er vektet, gjelder klagefristen fra og med endelig sensurvedtak i emnet er kunngjort, eller fra det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt. Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.


Forskrift for eksamen ved UIT