Illustrasjonsbilde

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Vi jobber for å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.

Hva kan studentdemokratiet gjøre for deg?
Vi velges av studentene på institusjonen for å uttale seg på vegne av dem til universitetets øverste ledelse, samt andre naturlige instanser.

Siste nytt

Utdanningstirsdag

Kjære alle medstudenter! Vi i Arbeidsutvalget i Studentparlamentet håper dere alle har kommet godt i gang med hverdagen og påbegynt studiene etter en fortjent ferie. Noe vi i Arbeidsutvalget jobbet mye med i fjor var å følge opp og oppdatere oss på gjennomføringen av praksis på UiT Norges arktiske universitet. Dette for å vite hvordan vi kan forbedre praksisperioden for dere som skal gjennom dette i løpet av utdanningen.
25.01.22

Leders Mandag

Kjære medstudenter, velkommen til et nytt semester! Jeg håper alle har hatt en god juleferie og kommet godt i gang med studiene igjen. Vi i Studentparlamentet er allerede godt i gang og det er mye som skjer. Vi ønsker å gi bedre innsyn i de mange sakene vi jobber med på vegne av dere og har derfor ambisjon om å skrive en kortere introduksjon til en ny sak hver dag.
24.01.22