Kontaktinfo

Hvordan komme i kontakt med Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet? Hvis du har lyst til å ta opp en sak som opptar deg ved Universitetet i Tromsø, oppfordrer vi deg sterkt til å komme til oss med det. Arbeidsutvalget setter dagsorden i Studentparlamentet og i Universitetet, og det kan vi gjøre med din sak!

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet (SP) og jobber for å få gjennomslag for de sakene Studentparlamentet vedtar. Arbeidsutvalget koordinerer også arbeidet til de tillitsvalgte i Samskipnadsstyret, Universitetstyret og andre tillitsvalgte. Arbeidsutvalget forbereder saker til SP-møtene og er studentenes øverste tillitsvalgte mellom studentparlamentsmøtene.

Du finner en oversikt over alle medlemmene i studentparlamentet, samt studenter i styrer, råd og utvalg under "om oss".

Leder:
Petter Rønning
leder@sp.uit.no
tlf: 92 65 23 33

Nestleder:
Haakon Kyrkjebø Nybø
Nestleder@sp.uit.no
tlf: 92 66 13 33

Velferdsansvarlig
Marthe Hestenes Håkonsen
velferd@sp.uit.no
tlf: 40 46 57 03

Internasjonalisering- og miljøansvarlig
Herman Siggerud
internasjonal@sp.uit.no
tlf: 40 46 56 79


Organisasjonskonsulent

Stine-Andrea Hasselberg
stine-andrea.hasselberg@samskipnaden.no
tlf: 78 45 01 67/41 65 87 83Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 17.09.2019 10:01

Error rendering component