Kontaktinfo

Hvordan komme i kontakt med Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet? Hvis du har lyst til å ta opp en sak som opptar deg ved Universitetet i Tromsø, oppfordrer vi deg sterkt til å komme til oss med det. Arbeidsutvalget setter dagsorden i Studentparlamentet og i Universitetet, og det kan vi gjøre med din sak!

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet (SP) og jobber for å få gjennomslag for de sakene Studentparlamentet vedtar. Arbeidsutvalget koordinerer også arbeidet til de tillitsvalgte i Samskipnadsstyret, Universitetstyret og andre tillitsvalgte. Arbeidsutvalget forbereder saker til SP-møtene og er studentenes øverste tillitsvalgte mellom studentparlamentsmøtene.

Du finner en oversikt over alle medlemmene i studentparlamentet, samt studenter i styrer, råd og utvalg under "om oss".

Leder:
Daniel Hansen Masvik
leder@sp.uit.no
tlf: 92 65 23 33/77 64 45 89

Nestleder:
Martine Tennholm
Nestleder@sp.uit.no
tlf: 92 66 13 33/77 64 62 20

Ansvarlig for karriere, arbeidsliv og internasjonalisering:
Marie A. Sivertsen
marie@sp.uit.no
tlf: 40 46 57 03

Utdannings- og forskningsansvarlig
Tonje Nilsen
utdanning@sp.uit.no
tlf: 40 46 56 79


Organisasjonskonsulent

Edvard W. Bjørnson
edvard.w.bjornson@samskipnaden.no
tlf: 77 64 42 02/90 99 56 37Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 29.10.2018 09:32

Error rendering component