Kontaktinfo

Hvordan komme i kontakt med Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet? Hvis du har lyst til å ta opp en sak som opptar deg ved Universitetet i Tromsø, oppfordrer vi deg sterkt til å komme til oss med det. Arbeidsutvalget setter dagsorden i Studentparlamentet og i Universitetet, og det kan vi gjøre med din sak!

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet (SP) og jobber for å få gjennomslag for de sakene Studentparlamentet vedtar. Arbeidsutvalget koordinerer også arbeidet til de tillitsvalgte i Samskipnadsstyret, Universitetstyret og andre tillitsvalgte. Arbeidsutvalget forbereder saker til SP-møtene og er studentenes øverste tillitsvalgte mellom studentparlamentsmøtene.

Du finner en oversikt over alle medlemmene i studentparlamentet, samt studenter i styrer, råd og utvalg under "om oss".

Leder:
Victor Zimmer
leder@sp.uit.no
tlf: 903 60 492

Nestleder
Tobias Hjermann
Nestleder@sp.uit.no
Velferdsansvarlig
Jonas Dahlberg Torp
Velferd@sp.uit.no
Utdanningsansvarlig
Ida Rabben Larsen
Utdanning@sp.uit.no

Organisasjonskonsulent

Aleksander Terjesen Berget
aleksander.t.berget@samskipnaden.noAnsvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 01.09.2021 09:43

Error rendering component