Koronaviruset: Oppdatert informasjon for studenter og ansatte om UiTs håndtering av koronaviruset ligger på uit.no/korona