Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Vil bygge verdens største simulatorsenter i Tromsø

En gruppe forskere ved UiT vil bygge det de håper blir verdens største senter for simulatorer i Tromsø. Nå har de fått midler fra fylkeskommunen til forprosjekt.

Navnet på prosjektet er Tromsø Arctic Simulation Centre (TASIC). Senteret skal inneholde flere forskjellige typer simulatorer for blant annet luftfart, droner, maritime næringer og helikoptre. I tillegg skal senteret produsere, lagre og samle data for forskning og innovasjon – spesielt innen grønn teknologiutvikling.

Nå har forskningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet fått 750 000 kroner fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Arktis 2030-ordning til et forprosjekt.

En ønskedrøm som har blitt aktuell for nasjonal satsning

Vegard Nergård, professor ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT og initiativtager, har lenge jobbet med å utvikle konseptet. Han er glad for at prosjektet nå er i gang.

Han forteller at det har gått raskere enn han hadde forventet. Etter at de begynte å snakke med aktører innen næringsliv, kommune og stortingspolitikere, har ballen begynt å rulle.

– Da jeg fikk idéen for mange år siden, virket det nærmest som en ønskedrøm, og jeg hadde ikke trodd at vi ville være i gang før jeg ble pensjonist. Men nå ser vi at dette passer perfekt inn i nasjonale satsinger på grønn transport og datadrevet forskning, sier Nergård.

Vegard Nergård, professor i luftfart ved UiT, er initiativtager til det ambisiøse prosjektet om å skape verdens største simulatorsenter ved UiT i Tromsø. Her fra en allerede eksisterende flysimulator.
Vegard Nergård, professor i luftfart ved UiT, er initiativtager til det ambisiøse prosjektet om å skape verdens største simulatorsenter ved UiT i Tromsø. Her fra en allerede eksisterende flysimulator. Foto: Vibeke Os/UiT

– Vil ha store ringvirkninger for regionen

Bengt Svendsen, som er luftfartsforsker ved universitetet, og Bjørn-Morten Batalden, som er instituttleder ved Institutt for teknologi og sikkerhet, har også vært med å utarbeide prosjektet.

– Ringvirkningene av et slikt senter vil være svært store for næringsliv, universitet og regionen. Det vil bidra til å sette UiT, Tromsø og landsdelen på kartet innenfor teknologisektoren, sier Svendsen

– Dette er ekstremt spennende, og alle fagpersoner vi har diskutert det med har vært veldig interessert. Vi har vært i dialog med fagmiljøer på UiT, store aktører i privat sektor og med en del forskere fra Cambridge universitet, sier Batalden.

Også prorektor for forskning ved UiT, Camilla Brekke, hilser prosjektet velkommen.

– Jeg vil gratulere fagmiljøet med bevilgningen til et veldig spennende og ambisiøst prosjekt. Dette kan bidra til at UiT og regionen i enda større grad vil være drivkraft for ny, banebrytende grønn innovasjon og datadrevet forskning. Så vi håper ballen vil fortsette å rulle nå som forprosjektet er i gang, sier Brekke.

Samarbeid mellom UiT, næringsliv, kommune og fylkeskommune

Det siste halve året har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiT, næringslivet, forskningsmiljøer, Tromsø kommune og fylkeskommunen jobbet med å utarbeide både form og innhold for prosjektet. Gruppen har vært ledet av varaordfører i Tromsø, Marlene Berntsen Braathen.

– Vi har et ønske om å satse på teknologi, forskning og innovasjon i Tromsø. Dette prosjektet passer perfekt inn i kommunen sin næringslivsstrategi og jeg har veldig tro på ringvirkningen dette kan ha både i Tromsø og i hele regionen, sier Braathen.

Har ansatt prosjektleder

For å lede forprosjektarbeidet har UiT ansatt Brynjar Andersen Saus som prosjektleder. Saus er nyutdannet sivilingeniør fra UiT og har vært med i arbeidsgruppen siden desember i fjor. Han skal det neste året jobbe med å skape et prosjekt som forhåpentligvis får statsstøtte allerede til neste år.

– Dette er på mange måter en drømmejobb og jeg gleder meg veldig til å komme i gang med arbeidet, sier Saus.

Kontaktinfo:

Ønsker du å vite mer?
Kontakt prosjektleder Brynjar Saus, tlf. 406 12 189, e-post brynjar.a.saus@uit.no