Skolelaboratoriet

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi tilbyr aktiviteter for elever og etterutdanningskurs for lærere.

Velkommen til Skolelaboratoriet i realfag og teknologi. Vi har aktiviteter og foredrag for skoleklasser i alle realfaglige disipliner og arrangerer kurs (ikke studiepoenggivende) for lærere.  Skoleklassene kan komme til campus eller aktiviteter/foredrag kan tilbys hos skolene, noen øvelser tilbys også digitalt. Øvelsene må "bookes" minimum to uker før ønsket tidspunkt for gjennomføring.

Elevaktiviteter

Læreraktiviteter

Om skolelaboratoriet

Ressurser

Jeg vil motta informasjon fra Skolelaboratoriet om kommende aktiviteter og arrangementer


Lagring av persondata:
For at vi skal kunne sende e-post med informasjonen du ønsker å motta, må du registrere din e-postadresse. Denne lagres i en database som UiT er databehandler for. E-postadressen slettes fra databasen når du sier opp abonnementet. E-postadressen deles ikke med andre og brukes ikke til andre formål. Meld deg av her