Velkommen til skolelaboriatoriet

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi tilbyr aktiviteter for elever og etter- og videreutdanningskurs for lærere.

Vi opprettholder vårt tilbud til skolene og tar imot påmeldinger til aktiviteter. Vi vurderer fortløpende hvordan vi kan gjennomføre aktiviteter i tråd med gjeldene smittevernsråd. Noen aktiviteter kan også tas med til skolene.

Strategiplan for Skolelaboratoriet 2019-2021

Informatikkstudenter

Aktuelle aktiviteter


Siste nyheter

Raet nasjonalpark

Dugnad for havet


Vitensentrene har på oppdrag for Havforskningsinstituttet utviklet et helt nytt undervisningsopplegg for videregående skoler. Det kan gjennomføres med tur i fjæra eller på skolen med digitalt feltkurs.
VR

Fysikken lever! – Levert med augmented reality (AR)


– Fascinerende å se våre notater og teoretiske fremstillinger komme til liv gjennom denne appen for skoleelever, sier Kristine Ettestad og Ingeborg Frøystein.