Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Ressurser fra UiT:

Podcast - 50 forskere fra UiT
Observatoriet er en forskningspodcast fra UiT Norges arktiske universitet. Podcasten ble lansert i 2018, i forbindelse med 50-årsjubileet til universitetet.

Relevante filmer fra UiT 
NT-fakultetets egen You-Tube kanal

Møt UiT - uit.no/skole
Bestill digitalt møte med UiT, skolebesøk m.m. 

Eksterne ressurser: