TASIC


TASIC skal være et nasjonalt simuleringssenter som binder sammen alle former for simulatorvirksomhet og samler aktiviteten under et organisatorisk og fysisk tak. TASIC vil bestå av to komponenter. Et treningstilbud i simulator til både offentlige og private aktører og et datasenter for oppsamling og lagring av de store mengdene data simulatorene produserer. De to komponentene vil være organisert todelt; en akademisk del som vil være en del av UiT sitt utdannings- og forskningsarbeid og en kommersiell del for salg av treningstimer og simulatorbruk.