TASIC skal være et nasjonalt simuleringssenter som binder sammen alle former for simulatorvirksomhet og samler aktiviteten under et organisatorisk og fysisk tak. TASIC vil bestå av to komponenter. Et treningstilbud i simulator til både offentlige og private aktører og et datasenter for oppsamling og lagring av de store mengdene data simulatorene produserer. De to komponentene vil være organisert todelt; en akademisk del som vil være en del av UiT sitt utdannings- og forskningsarbeid og en kommersiell del for salg av treningstimer og simulatorbruk.