Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Institutt for teknologi og sikkerhet


English flag   

Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning.

ITS tilbyr bachelor- og masterstudier så vel som forskning innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, ingeniør og sikkerhet/ samfunnssikkerhet. Les mer om studiene vi tilbyr i vår digitale brosjyreVåre 550 studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

ITS er aktiv innen anvendt forskning, der profesjonsutdanningene og nordområdene har et spesielt fokus. Instituttet har fire forskningsgrupper, og har forskningsprosjekter med nedslagsfelt og finansiering på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr:

Første skritt i en grønn transportrevolusjon
Når Norges første elektriske skolefly tar av fra rullebanen på Bardufoss, kan de gi svaret på om elfly er redningen for kortbanenettet.

På Bardufoss flystasjon står to små elfly parkert. De venter på at korona-restriksjonene skal oppheves så de kan komme seg på vingene, for aller første gang. UiT Norges arktiske universitet har nemlig kjøpt inn to elektriske småfly som skal prøves ut i luften. Flygingen skal gi en pekepinn på hvordan framtidens luftfart kan bli, og prosjektet følges tett opp av forskere ved UiT.  Les mer her.

Grønn transport er ett viktig tema for instituttet nystartede ingeniørstudium i Bærekraftig teknologi, og prosjektet har også klare koplinger til både bachelor og masterstudiene innen luftfartsfag. 

Ansatte ved Institutt for teknologi og sikkerhet:
[Loading...]