Brennpunkt nord

Nettverk

Her er en liste over Brennpunkt nords nettverk.

Disse institusjonene og organisasjonene har vært vertskap for studentgruppene på de årlige ekskursjonene. De har bidratt med kunnskap om sin historie, virksomhet og formål. Deltakerne har i disse møtene fått ny kunnskap om sentrale samiske og norske institusjoner som er viktige for samfunnsutviklingen i Barentsregionen. Gjennom besøkene har institusjonene fått en nærmere tilknytning til utdanning og forskning ved UiT.

Institusjonene har dessuten bidratt i publikasjoner og ved seminarer og workshops i regi av Brennpunkt nord. Studenter fra UiT har også fått tilgang til praksisplasser gjennom nettverket.

 

Ájtte, Jokkmokk
Svensk fjell- og samisk-museum
Kontakt: Kjell-Åke Aronson - Direktør

Alta Museum, Alta
Verdensarvsenter for bergkunst
Kontakt: Gerd Johanne Valen - Direktør


Árran, Tysfjord
Lulesamisk senter
Kontakt: Lars Magne Andreassen - Direktør

Arctic Centre - Lappland Universitet, Rovaniemi
Kontakt: Monica Tennberg - Professor II
monica.tennberg@ulapland.fi
Bardufoss videregående skole, Bardufoss
Kontakt:  

Barentssekretariatet
Kontakt: Anja Krisine Salo - Kommunikasjonssjef

CeSam - Umeå Universitet, Umeå
Kontakt: Patrik Lantto - Professor II
patrik.lantto@umu.se

Finnmarkseiendommen, Lakselv
Kontakt: Jan Olli (jan.olli@fefo.no)

Finnmarkskommisjonen, Tana
Kontakt: Gro Dikkanen – Administrativ leder

Gállogieddi samisk friluftsmuseum
Kontakt: Marit Myrvoll - MuseumslederGruvstadparken, Kiruna 
Kontakt: Marianne Nordmark - informatør

Indre Finnmark Tingrett, Tana
Kontakt: Finn-Arne Schanche Selfors
indre-finnmark.tingrett@domstol.no
Inga Sami Siida
Kontakt: Laila Inga


Laponia, Jokkmokk
Verdensarv i Lappland, Sverige
Kontakt: Jan Erik Länta, Jåhkågaska sameby og Åsa N. Jonsson, Virksomhetsleder

Márkomeannu festival
Kontakt: Susanne Amalie Langstrand-Andersen


Nord universitet, Bodø
Kontakt: Astri Dankertsen, Førsteamanuensis

Fylkesmannen i Nordland, Fauske
Kontakt: Ing-Lill Pavall, Seksjonsleder reindrift

Nordlandsmuseet, Sulitjelma
Kontakt: Wenche Spjelkavik
post@nordlandsmuseet.no

NRK Sápmi Radio/TV, Karasjok
Kontakt: Rávdná Buljo Gaup - Nyhetsredaktør
sapmi@nrk.no

Reindriftsadministrasjonen, Alta
Kontakt: Nils M. Utsi - Rettslig konsulent
nils@rettshjelpernilsutsi.com


RiddoDuottarMuseat - samisk museum, Karasjok
Kontakt: Káren Elle Johansdatter Gaup - Museumsdirektør
keg@rdm.no

Riddu Riđđu Festivála - internasjonal urfolksfestival
Kontakt: Karoline Trollvik - Daglig leder
karoline@riddu.no 

Samerådet, Utsjok
Kontakt: Marja Katarina Påve
mkp@saamicouncil.net

Sameskolen i Troms/Tromssa sámeskuvla 
Kontakt: Karen Juuso Baal - Rektor


Sametinget Norge, Karasjok
Kontakt: Kåre Balto – Konsulent
Kare.Balto@samediggi.no


Sametinget Sverige, Kiruna
Kontakt: Marie Enoksen - Informatør


Sametinget Finland, Inari
Kontakt: Alatorvinen Johanna – Administrator
johanna.alatorvinen@samediggi.fi

Sámi allaskuvla - Samisk høgskole
Kontakt: Mai Britt Utsi - Dekan

Sami Nurash  - Samisk ungdomsorganisasjon i Murmansk regionen

Saskatchewan universitet, Saskatchewan
Kontakt: Greg Poelzer - Professor II
greg.poelzer@usask.ca
Senter for nordlige folk -  Samisk kulturhus og urfolkssenter
Kontakt: Karoline Trollvik


SIIDA, nasjonalmuseum for finske samer, Inari
Kontakt: Arja Jomppanen - Kurator
arja.jomppanen@samimuseum.fi

Silvermuseum, Arjeplog
Kontakt: Ingela Bergman -  Direktør

Skånland kommune
Kontakt: Helene Johanne Berg Nilsen -  Ordfører

Stuornjárga Sámi Duodji
Kontakt: Kjersti Myrnes Balto - Leder

The Independent Barents Observer
Kontakt: Thomas Nilsen - Journalist

Trondenes Historiske Senter, Harstad
Kontakt: Tore Einar Johansen

Universitetet i Helsinki
Kontakt: Pirjo Virtanen - Associate Professor

Varanger samiske museum, Varangerbotn
Kontakt: Mia Krogh - Museumsdirektør

Várdobáiki samisk senter
Kontakt: Kjersti Myrnes Balto - Daglig leder

Working Group of Indigenous Peoples (WGIP) 
Kontakt: Christina Henriksen  - Leder Norge

Yasavey - the Association of the Nenets People


This page is also available in EnglishAnsvarlig for siden: Broderstad, Else Grete
Sist oppdatert: 22.11.2021 14:18