Brennpunkt nord

Stipendordninger

Brennpunkt Nord ved Senter for samiske studier har to stipendordninger:

- Masterstipend som skal tildeles studenter som tar en toårig grad ved UiT
- Gjestestipend for ansatte ved samarbeidsinstitusjoner. Stipendmidlene skal brukes til å dekke utgifter til opphold i Tromsø i kortere eller lengre perioder

Formålet med ordningene er å legge til rette for personer som ønsker et opphold ved UiT Norges arktiske universitet for å fordype seg i faglige aktiviteter som er relevant for egen arbeidsplass og Brennpunkt nord-prosjektets tematiske fokus. Gjennom denne stipendordningen ønsker Sesam å bygge et aktivt kunnskapsnettverk rundt forskning og utdanning på urfolkstema i Barentsregionen.

Utlysninger:

Stipend til gjesteopphold i prosjektperioden 2014 - 2016 (NB! Søknadsfrist utløpt)

Tildelinger:

Høsten 2014: Lukas Kosner, Simon Pavall og Siv-Eli Vuolab (engelsk presentasjon av kandidatene)


This page is also available in EnglishAnsvarlig for siden: Broderstad, Else Grete
Sist oppdatert: 22.11.2021 14:18