Brennpunkt nord

Ekskursjoner

Brennpunkt nord har som mål å arrangere to ekskursjoner årlig. Hensikten er skape et møtested og samarbeidsarenaer mellom institusjoner. I tillegg er det også ønskelig å aktivt involvere ansatte og studenter i utviklingen av ny kunnskap om urfolk i nord samt bidra til samarbeid med sentrale urfolksinstitusjoner om undervisning.

 

Kommende ekskursjoner:


Tidligere ekskursjoner:

06.-08. September 2017:
Markasamisk område i Sør-Troms

05.-06. september 2016:
Markasamisk område i Sør-Troms/Nordland

24.-29. april 2016:
Finnmark - Samiske institusjoner og grensesamarbeid

September 2015:
Manndalen

26. april - 03. mai 2015:
Trøndelag, Västerbotten og Jämtland

September 2014:
Manndalen - ressurser og rettigheter

23.-30. april 2014:
Nordland fylke og Norrbottens län

August 2013:
Manndalen

15.-19. april 2013:
Finnmark og Nord-Finland


This page is also available in EnglishAnsvarlig for siden: Broderstad, Else Grete
Sist oppdatert: 22.11.2021 14:18