Professor II

For å styrke forskningssamarbeidet og utvikle felles forskningsprosjekter er det opprettet flere professor II stillinger i tilknytning til Brennpunkt nord-prosjektet. Her blir personer med særskilt kompetanse fra våre samarbeidsinstitusjoner tilknyttet fagmiljøet ved Norges arktiske univeritet - UiT. Følgende er eller har vært tilknyttet prosjektet:

Patrik Lantto

Greg Poelzer

Monika TennbergAnsvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 30.12.2016 20:13

This page is also available in English