Ung vilje. Prosjekt: Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og tiltak

Referansegruppe - Ung vilje

Ung vilje logo 2010-20.jpg

Medlemmer i referansegruppen 
Navn/tittel: Arbeidssted:

Avdelingsleder Renate Thomassen
Utdanningsetaten

Troms Fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø
Kristin Fastvold
Leder for oppfølgingstjenesten

Troms Fylkeskommune
Utdanningsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Sørlie, Tore
Sist oppdatert: 20.05.2019 09:11