Ung vilje. Prosjekt: Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og tiltak

Prosjektmedarbeidere - Ung Vilje

Ung vilje logo 2010-20.jpg

Ung vilje - Tore Sørlie

Professor dr.med. Tore Sørlie er prosjektleder og vil ha ansvar for de helsemessige aspekter ved undersøkelsen. Fra tidligere har han et stort antall internasjonale publikasjoner bak seg, hovedsakelig om stress, mestring og tilfredshet ved somatiske sykdommer, psykoterapi, utdanning og transkulturelle temaer. Tore vil også være veileder for stipendiatene som er tilsluttet dette prosjektet.

Tore Sørlies hjemmeside

Oddgeir Friborg

Professor Oddgeir Friborg  fra Institutt for Psykologi, er veileder i dette prosjektet. Han interesserer seg spesielt for hva som fremmer god mestring (såkalte resiliens-faktorer) og hva som forebygger lette til moderate psykiske plager. Han forsker også på hvordan søvnproblemer under mørketiden virker inn på vår funksjon i dagligliv, skole og på jobb.

Oddgeir Friborg sin hjemmeside

Charlotte B Goll

Stipendiat dr. Charlotte Bjørnskov Goll er utdannet lege og spesialist i psykiatri. Charlotte har blant annet erfaring fra barne- og ungdomsarbeid som kommuneoverlege og fastlege i Tromsø kommune.  Lang klinisk erfaring fra allmennmedisin og psykiatrisk avdeling.

Charlotte Bjørnskov Golls hjemmeside

Karl O Ottosen

Stipendiat Karl-Ottar Ottosen har mastergrad i folkehelsevitenskap fra Inst. for samfunnsvitenskap, UiT og er i tillegg lektorutdannet. Karl-Ottar har en variert bakgrunn med erfaring fra både privat og offentlig næring.

Karl-Ottar Ottosens hjemmeside 

Rannveig Grøm Sæle

 

Stipendiat Rannveig Grøm Sæle er utdannet psykolog. Hun har erfaring fra rådgivning og terapi med ungdom, og har arbeidet med utdanning av nye psykologer, spesielt innen feltet klinisk nevropsykologi.

Rannveig Grøm Sæle sin hjemmeside

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Sørlie, Tore
Sist oppdatert: 20.05.2019 09:11