Ung vilje. Prosjekt: Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og tiltak

Om Ung vilje studien

Ung vilje logo 2010-20.jpg

Prosjektet vil inkludere alle de 18 skolene med elever på Vg1-kurs i den videregående skole i Troms fylke, anslagsvis 2600 elever. Studien er designet som en langsgående kvantitativ og kvalitativ prospektiv tidsstudie som strekker seg over ti år med studiestart høsten 2010. Den kvantitative delen baserer seg på utfylling av fire selvrapporterte spørreskjema, henholdsvis ett ved skolestart og tre, fem og ti år etter oppstart. Utfyllingen av det første spørreskjemaet vil ta ca 45 minutter (én undervisningstime). Utfyllingen av de neste spørreskjemaene vil ta kortere tid, ca 30 minutt. Den kvalitative delen av studien baserer seg på intervjuer på inntil 45 minutter av elever som dropper ut og åtte fokusgruppeintervjuer av lærere, samt intervjuer av åtte rektorer.
Ansvarlig for siden: Sørlie, Tore
Sist oppdatert: 20.05.2019 09:11