Fagnettverk - Ung vilje

Ung vilje logo 2010-20.jpg
Medlemmer i fagnettverk 
Navn/tittel: Arbeidssted:
Magnus Engeset / Instruktør Igang Igang
Tromsprodukt
Postboks 3454
9276 Tromsø 
Anette Tunheim Jakobsen Tvibit
Fredrik Langesgt. 29
9008 Tromsø 

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Tore Sørlie
Sist oppdatert: 03.09.2013 12:29