Forskningsgruppe - Ung Vilje

Ung vilje logo 2010-20.jpg

Forskningsgruppen ved Universitetet i Tromsø består av følgende medlemmer: 

  • Prosjektleder, professor dr.med. Tore Sørlie, Forskningsgruppe Psykiatri (FP), Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak.)
  • Veileder, professor Oddgeir Friborg, IPS, Helsefak.
  • Førsteamanuensis Trond Bratlid, FP, IKM, Helsefak.
  • Stipendiat Charlotte Bjørnskov Goll, FP, IKM, Helsefak.
  • Stipendiat Karl-Ottar Ottosen, FP, IKM, Helsefak.
  • Stipendiat Rannveig Grøm Sæle, IPS, Helsefak.

 
Ansvarlig for siden: Tore Sørlie
Sist oppdatert: 25.04.2016 10:19