De Utrolige Årene (DUÅ)

De Utrolige Årene (DUÅ)

DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne
UniversalFOREBYGGING,  MÅLRETTET  FOREBYGGING  OG  BEHANDLING

Se nettsiden for mer informasjon: dua.uit.no

Noen av programmene er universalforebyggende, andre er indikert forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn. Målgruppe er barn i alderen 0 - 12 år, deres foreldre og de som jobber barna i denne aldersgruppen.

DUÅ består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO/ AKS og skole. Programmene bygger på bred norsk og internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav til nytteverdi for barna og deres familier. DUÅ er anbefalt av Helsedirektoratet som forebyggende- og behandlende tiltak for barn og unge med atferdsproblemer. De Utrolige Årene i Norge ledes av en nasjonal ledergruppe bestående av Merete Aasheim (RKBU Nord), Bjørn Brunborg (RKBU Vest), Siri Gammelsæter (RKBU Midt-Norge) og Anne Andersen (RBUP Øst og Sør). RKBU Nord, UiT har et overordnet nasjonalt ansvar for tiltaket i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU; RKBU Vest, NORCE og RBUP Øst og Sør. Det har vært en omfattende evaluering av DUÅs skole- og barnehageprogram i perioden 2009 - 2014 og noen artikler er publiserte, mens andre er under publisering. Les mer på De Utrolige Årenes (DUÅs) egne sider og om programutvikler av The Incredible Years (i Norge; DUÅ)

Beskrivelse og vurdering av Dinosaurskolen i smågrupper i det nettbaserte tidsskriftet Ungsinn

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DUÅ- foreldreveiledningsprogram, Det nettbaserte tidsskriftet Ungsinn

Publikasjoner i vitenskapelige tidskrift

 

Motta nyhetsbrev fra De Utrolige Årene
* indicates required
Ansvarlig for siden: Løndal, Oddbjørn
Sist oppdatert: 25.03.2020 10:35