De Utrolige Årene (DUÅ)

DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne.

Noen av programmene er universalforebyggende, andre er indikert forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn. Målgruppe er barn i alderen 0 - 12 år og deres foreldre.

DUÅ består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO/ AKS og skole. Programmene bygger på bred norsk og internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav til nytteverdi for barna og deres familier. DUÅ er anbefalt av Helsedirektoratet som forebyggende- og behandlende tiltak for barn og unge med atferdsproblemer. De Utrolige Årene i Norge ledes av en nasjonal ledergruppe bestående av Bjørn Brunborg (RKBU Vest), Siri Gammelsæter (RKBU Midt-Norge) og Oddbjørn Løndal (RKBU Nord). RKBU Nord, UiT har et overordnet nasjonalt ansvar for tiltaket.

Motta nyhetsbrev fra De Utrolige Årene

* indicates required

Ansvarlig for prosjektet: Oddbjørn Løndal

Skip to main content