De Utrolige Årene (DUÅ)

De Utrolige Årene (DUÅ)

DUÅ er en dokumentert programserie for å forebygge og hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. DUÅ tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager.
 

Hovedside De Utrolige Årene

Se nettsiden for mer informasjon: dua.uit.no
DUÅs programserie består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO/ AKS og skole. Det overordnede målet med programserien er å fremme gode og utviklingsstøttende relasjoner mellom barn og nære voksne både hjemme og i skole, SFO/AKS og barnehage, fremme positivt samspill mellom barn, samt å forebygge og behandle atferds- og sosiale vansker hos barn. Målgruppen er barn i alderen 0-12 år. Programmene bygger på bred norsk og internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav til nytteverdi for barna og deres familier. 

Programserien er utviklet gjennom ca. 40 år av dr. Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved University of Washington, Seattle, USA og administreres i dag av ©The Incredible Years® (IY), USA.

DUÅ finansieres av Helsedirektoratet via de fire regionale kunnskapssentrene rettet mot barn og unges psykiske helse, RKBU Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU), RKBU Vest (NORCE), og Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Øst og Sør (Pilar). DUÅ-Norge er derfor én programtilbyder, med en koordinerende administrasjon og ledelse, som er hovedansvarlig for opplæring, veiledning og implementering av DUÅ på landsplan. DUÅs lederteam utarbeider årlige aktivitets- og langtidsplaner og forvalter dette på oppdrag av RKBUenes og RBUPs senterledelse. DUÅs lederteam består av Oddbjørn Løndal (RKBU Nord), Bjørn Brunborg (RKBU Vest), Siri Gammelsæter (RKBU Midt-Norge) og Inger Hodne (RBUP Øst og Sør). RKBU Nord, UiT har et overordnet ansvar for koordinering av programseriens aktiviteter og har stabsfunksjon med et nasjonalt mandat. 

Helsedirektoratet anbefaler DUÅ som forebyggende tiltak for å fremme godt samspill med barn, som behandlingstiltak for barn og unge med atferdsproblemer og som støttende tiltak i behandling av ADHD.

DUÅs egen hjemmeside kan du lese mer implementering, opplæring og veiledning av DUÅ i Norge.

Under kan du lese om systematiske kunnskapsoppsummeringer på DUÅs programmer i det nettbaserte tidsskriftet Ungsinn

DUÅs foreldreveiledningsprogram (3-12 år)

DUÅs skole- barnehageprogram for ansatte i skole og barnehage

DUÅs universalprogram for foreldre

DUÅs dinosaurskole i smågrupper

Motta nyhetsbrev fra De Utrolige Årene
* indicates required
 


Pågående forskning og evalueringer

Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities (PIRM) – et forskningssamarbeid mellom RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst Sør.


DUÅ foreldregrupper for barn med autismespekterforstyrrelser (DUÅ-ASF), for mer info ta kontakt med prosjektleder May Britt Posserud ved UiB.


Tilpasset DUÅ-foreldreveiledning til foreldre som har barn med ADHD-vansker, les mer om prosjektet her.


Barnehagepiloten Relasjons- og utviklingsstøttende barnehager – evaluering av en to-trinns implementering av DUÅs Skole- og barnehage program ved RKBU Nord, UiT, for mer info ta kontakt med prosjektleder Merete Aasheim ved RKBU-Nord, UiT.Ansvarlig for siden: Løndal, Oddbjørn
Sist oppdatert: 06.09.2023 13:13