Internasjonal trygderett

Praktisk informasjon og foreløpig program til EØS-/trygderettskonferansen (12. til 13. september i Bergen)

Styringsgruppen i prosjektet "Internasjonal trygderett" inviterer nå til den første fagkonferansen på dette området, som skal avholdes ved Grand Hotel Terminus i Bergen, mandag 12. (fra kl. 13.00) og tirsdag 13. september (til kl. 16.00).

MERKNAD 18. AUGUST, 2022: Denne siden er utdatert, finn oppdatert informasjon her!

Konferansen vil bestå av tre hovedtemaer:

 • Internasjonalt samarbeid og reform av forordning 883/2004
 • Faglig oppdatering på hva som har skjedd det siste året i EØS-/trygderetten
 • Reformarbeidet knyttet til synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering samt helserelaterte stønader

Målgruppen for konferansen er ansatte i forvaltningen (særlig sentralforvaltningen: AID, BFD, JD, Arbeids- og velferdsdirektoratet), forskere og studenter. Videre vil konferansen være relevant for advokater, ansatte hos statsforvalteren og i kommuner og advokater.

Det endelige programmet ferdigstilles og sendes ut rett over sommerferien, men vi kan allerede nå lokke med kjente og store navn inkl. Rob Cornelissen (Leuven), Hilde Ellingsen (Lund & Co/UiO), og Halvard Haukeland Fredriksen (UiB).

Det er ingen påmeldingsavgift, men tilreisende må selv dekke egen reise og opphold. Middag (dag 1) og lunsj (dag 2) dekkes av arrangørene, og det vil være muligheter for sightseeing i Bergen mandag ettermiddag.

Bindende påmelding skjer her – gitt plassbegrensninger, er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

Vel møtt til Bergen i september!

Hilsen

Christian Franklin (UiB) Ingunn Ikdahl (UiO) Martin Hennig (UiT)

 

Foreløpig program

Dag 0: (middag for innledere)

Dag 1 (oppstart etter lunsj)

13:00-14:00        Oppstart

 • Velkommen og kort intro til prosjektet: AiDept + styringsgruppen (v/Christian Franklin, UiB)
 • Key-note: Bernhard Spiegel (Austrian Ministry of Labour)

14:00-14.30:      Kaffe

14.30-16:30:       Akademiske perspektiver på trygd, EU/EØS og internasjonalt samarbeid

 1. Revisjon av forordning 883/2004
  • Essi Rentola (Finnish Ministry of Social Affairs and Health)
  • Filip van Overmeiren (Ghent, tbc)

Paneldebatt – Trygdekoordinering fremover (Essi Rentola, Bernhard Spiegel, Filip van Overmeiren, Jaan Paju)

 1. Korte presentasjoner av pågående forskningsprosjekter
 • Presentasjon av en antologi om nordisk social trygd (Jaan Paju, Universitetet i Stockholm/UiB)
 • LEVEL (Mads Andenæs, UiO - tbc).
 • NAV-prosjektet (Martin Hennig, UiT)
 • Evt. andre som får NFR i mellomtiden]
 • Doktorgradsstipendiatene: (Eivind Marienborg, UiB; Torkell Sætervadet, UiO)

Tid til sightseeing og mingling

19.30:                   Middag på Grand Terminus Hotel

 

Dag 2:

09:00-12:00 (inkl kaffepause) Oppdatering det siste året

 • Nytt fra Brussel (Kristina Jullum Hagen, Norsk arbeids- og sosialråd – tbc)
 • Avgjørelser fra EU-domstolen det siste året – og hva som kommer (Martin Andresen, NAV)
 • Sentrale utviklingstrekk i norsk nasjonal rett (Øyvind Bø/Ingunn Ikdahl, UiO)
 • Tematisk tverrsnitt – Nasjonal og EU/EØS-rettslig utvikling i enkeltspørsmål – Dagpenger eller Kostnadsjustering av familieytelser (Hilde Ellingsen, Lund & Co/UiO)
 • Horisontalt tversnitt – avklaringsprosesser i tvilsomme spørsmål – en case-studie (Haakon Hertzberg, NAV)
 • Hvordan holde seg oppdatert selv? (Christian Franklin, UiB)

12:00-13:30        Lunsj

13:30-15:30        Om Prop. 71 L (2021–2022) Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

 • Presentasjon av NOU’en (Halvard Fredriksen, UiB)
 • presenterer prop – veivalg som avviker fra NOU?
 • Tematiske innspill:
  • o Lovgivningsteknikk (Arnulf Tverberg – tbc)
  • o Kapittel 5 – helserelaterte stønader (Linda Midtun – tbc)
  • o Proposisjonen sett fra akademia (Christoffer Eriksen, UiO)

15:30-16:00        Avslutning

 • Endnote – reflections (Rob Cornelissen, Leuven)
 • Takk fra prosjektgruppen