Internasjonal trygderett

Oppdatert program til EØS-/ trygderettskonferansen

Styringsgruppen i internasjonal trygderett inviterer nå til den første fagkonferansen på dette området, den skal avholdes ved Grand Hotel Terminus i Bergen, tirsdag 13.
september (09.00-16.30).

Konferansen vil bestå av tre hovedtemaer:

• Internasjonalt samarbeid og reform av forordning 883/2004

• Faglig oppdatering på hva som har skjedd det siste året i EØS-/trygderetten

• Reformarbeidet knyttet til synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering samt helserelaterte stønader.

Det er ingen påmeldingsavgift, men tilreisende må selv dekke egen reise og opphold. Lunsj dekkes av arrangørene.

Bindende påmelding innen 2. september skjer her – gitt plassbegrensninger, er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

Vel møtt til Bergen i september!

Christian Franklin (UiB) Ingunn Ikdahl (UiO) Martin Hennig (UiT)

Program (PDF her!)

09.00-10.30 Keynote and Presentation of Current Research Projects

 • Welcome – Christian Franklin (UiB)
 • Keynote – Bernhard Spiegel (Austrian Ministry of Labour)
 • Presentation of Current research projects:
  • Anthology on Nordic Social Security (Jaan Paju, University of Stockholm/UiB)
  • PhD-projects (Eivind Marienborg, UiB; Torkell Sætervadet, UiO)

10.30-11.00 Coffee/Tea

11.00-12.00 Reform of Regulation 883/2004

 • Essi Rentola (Finnish Ministry of Social Affairs and Health)
 • Christina Janzon (Socialdepartementet, Sverige)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Oppdatering det siste året

 • Avgjørelser fra EU-domstolen det siste året – og hva som kommer (Martin Andresen, NAV)
 • Sentrale utviklingstrekk i norsk nasjonal rett (Øyvind Bø, UiO)
 • Horisontalt tversnitt – avklaringsprosesser i tvilsomme spørsmål – en case-studie (Haakon Hertzberg, NAV)

14.30-15.00 Coffee/Tea

15.00-16.00 Prop. 71 L (2021–2022) Endringer i folketrygdloven mv. – Akademiske refleksjoner

 • Presentasjon av NOU 2021:8 Trygd over landegrensene (Halvard Fredriksen, UiB)
 • Proposisjonen sett fra akademia (Christoffer Eriksen, UiO)
 • Lovgivningsteknikk (Arnulf Tverberg – tbc)

16.00-16.30 Endnote and thanks

 • Endnote – reflections (Rob Cornelissen, University of Leuven)