Internasjonal trygderett

Studietilbud

Hvordan berøres trygde- og EØS-retten i relevante obligatoriske og valgfrie fag ved de juridiske fakultetene?

Universitetet i Oslo

På masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er både EØS-rett og velferdsrett obligatoriske fag på annet studieår. Mer informasjon om læringskrav og litteratur ligger her!

Det finnes også flere valgemner som er relevante for møtepunktene mellom EØS-rett og nasjonal trygderett; 

UiT - Norges Arktiske Universitet

På masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT er både EØS-rett og velferdsrett obligatoriske fag på annet studieår. Mer informasjon om læringskrav og litteratur ligger her!

Universitetet i Bergen

På masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB er EU- og EØS-rett en obligatorisk del av studiet, og velferdsrett et valgemne i vårsemesteret. EU-/EØS-trygderettslige problemstillinger inngår ellers videre som del av undervisningen på valgemnet Free Movement under EU and EEA Internal Market Law, på høstsemesteret.

Videre er det fra høsten 2024 mulig å ta verdens første LLM-grad i EU & EØS-rett ved UiB, der EU-/EØS-trygdespørsmål tematisk belyses som en integrert del av undervisningsopplegget. Du kan lese mer om LLM-graden her: