Banner

Publikasjoner og formidling

En sentral del av TRUCOM er formidling. Her finner du en oversikt over fagartikler og annen presentasjon av foreløpige funn fra prosjektet.

Vitenskapelige artikler:

Kjell Olsen (Forthcoming 2024) “The relation of civil society to the Norwegian TRC-process in the light of TRUCOM research” In Cultivating Transformative Reconciliation, John Klaasen, Ray Aldred & Line M. Skum (eds).  Eugene: Wipf and Stock.

Skaar, Elin. (in press). "The Nordic Truth and Reconciliation Commissions: A new TRC model for resolving historic and ongoing violations of indigenous rights." In Cultivating Transformative Reconciliation (ReconTrans Volume II) edited by Ray Aldred John Klaasen, and Line M. Skum. PICKWICK Publications.

 Skaar, Elin, and Aaron John  Spitzer. (in press). "Building Legitimacy: A comparative analysis of the Canadian and Norwegian Truth and Reconciliation Commissions."  Nordic Journal of Human Rights.

Broderstad, Else Grete and Eva Josefsen (2023): The Norwegian trc. Truth, Reconciliation, and Public Engagement In International Journal on Minority and Group Rights. DOI: https://doi.org/10.1163/15718115-bja10120 

Skaar, Elin (2023): "When Truth Commission Models Travel: Explaining the Norwegian Case". I The International Journal of Transitional Justice. Vol. 00, 2023, 1-18. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac027

Stein R. Mathisen (2022): "Fortellinger til kommisjonen: Fornorskingserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv". I Tidsskrift for kulturforskning nr 1. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2092

Populærvitenskapelige publikasjoner:

Josefsen, E., Hernes, H-K., Skaar, E, Mathisen, S.R,. Olsen, K og Broderstad, E.G. (2023):  Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn. Senter for samiske studier, Skriftserie nr 23, 2023 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. https://doi.org/10.7557/sss.2023.23   

Kapitteloversikt: 

  • Hans-Kristian Hernes: Paradokser med en kommisjon 
  • Elin Skaar: Kunnskap og forsoning 
  • Stein Roar Mathisen: Om fortellinger til kommisjonen i et maktperspektiv
  • Kjell Olsen: Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?
  • Else Grete Broderstad og Eva Josefsen: Sagt om kommisjonen: intervjudata og foreløpige funn

Foredrag og faglige bidrag:

Eva Josefsen, professor, UiT: Forsoning på norsk – et politisk perspektiv på oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Konferanse: Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark - veien videre. Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø 1.-2. november 2023

Hans-Kristian Hernes, Professor, UiT: The Norwegian TRC in an institutionalized context.onference. Conference: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? on the 16th and 17th of OctoberUiT, Tromsø

Kjell Ole Olsen, Professor, UiT: Intended and non-intended assimilation/Norwegianization? Conference: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? on the 16th and 17th of OctoberUiT, Tromsø

Else Grete Broderstad, Professor, UiT: Reconciliation, justice and injustice: the Nordic context. Conference: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? on the 16th and 17th of OctoberUiT, Tromsø

Eva Josefsen,Professor, UiT: Nothing to report? explaining the lack of media reporting on the Truth and Reconciliation Commission. Conference: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? on the 16th and 17th of OctoberUiT, Tromsø. In cooperation with Eli Skogerbø and Amalie Drage Habbestad

Stein Roar Mathisen, Professor, UiT: Narratives in open meetings and in the report. Conference: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? on the 16th and 17th of OctoberUiT, Tromsø

Amalie Drage Habbestad, Different stages of the TRC mandate:  Connections made from general and specific ideas, broad adopted mandate and interpretation by the TRC. Conference: Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? on the 16th and 17th of OctoberUiT, Tromsø

Eva Josefsen (2023): "Politisk forsoning. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er lagt fram – hva kan føre til forsoning?" Åpent møte, Alta bibliotek 21. september 2023

Eva Josefsen (2023): "Fornorskningspolitikken – et tilbakelagt kapittel? En drøfting med utgangspunkt i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport". Tirsdagsuniversitetet, UiT Alta.19.september 2023

Skaar, Elin (2023). MINORITETER - Er tiden for oppreising endelig kommet til kvener, skogfinner og samer? Protestfestivalen i Kristiansand 05.09.23. Christianssand Protestfestival (protestfestivalen.no)

Eva Josefsen (2023): "UiT.seminaret: Viljen til forsoning må vises i handling", deltakelse på Panelsamtale, Riddu Riđđu-festivalen, 14.07.2023

Amalie Drage Habbestad (2023): "Mandatets tilblivelse - fra konkrete innspill til vedtatt mandat", foredrag på TRUCOMs webinar Smakebiter fra forskning på Sannhets- og forsoningskommisjonen!,  13. april 2023

Elin Skaar (2023): "Folk sine forventningar til kommisjonen", foredrag på TRUCOMs webinar Smakebiter fra forskning på Sannhets- og forsoningskommisjonen!,  13. april 2023

Else Grete Broderstad og Eva Josefsen (2023): "Hvem skal forvalte våre historier?", foredrag på TRUCOMs webinar Smakebiter fra forskning på Sannhets- og forsoningskommisjonen!,  13. april 2023

Kjell Ole K. Olsen og Eva Josefsen (2023): "Hvem har 'tjent på' fornorskningen?",  foredrag på TRUCOMs webinar Smakebiter fra forskning på Sannhets- og forsoningskommisjonen!,  13. april 2023

Skaar, Elin (2023) ROUNDTABLE: Prospects for reconciliation? Norway’s Truth Commission in an age of Sámi mobilization . Roundtable at: Bergen Exchanges 2023 (August 2023)

Skaar, Elin (2023) Hva vet du om kvenfolket og deres rettighetskamp? Seminar, Bergen Global 30.03.2023

Skaar, Elin (2023): leder av paneldebattet "Samefolkets dag: Konflikt, sanning og forsoning", Bergen Global 06.02.2023

Broderstad, Else Grete & Josefsen, Eva (2023): Who governs our stories? Lecture at International Conference on Sámi Research Data Governance. Tromsø 25.-26. January 2023

Josefsen, Eva (2022): "TRUCOM – researcing the ongoing Norwegian TRC’ work". Introducion on the symposiun Historical Truth and Accountabliity in the Post-Colonial State". 23. september 2022. Ghent University

Broderstad, Else Grete &Josefsen, Eva (2022):: Sagt om kommisjonen: intervjudata, foreløpige funn". På webinaret Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen!" 13. september 2022

Hernes, Hans-Kristian (2002): "En kommisjon med paradokser?" På TRUCOMs webinar Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen!" 13. september 2022

Mathisen, Stein Roar (2002): "Fortellinger til kommisjonen". På TRUCOMs webinar Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen!" 13. september 2022

Olsen, Kjell Ole K. (2022): "Media og forsoningskomisjonen: forsoning mellom hvem?" På TRUCOMs webinar Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen!" 13. september 2022

Skaar, Elin (2022): "Kva veit folk i Norge om kommisjonen?" På TRUCOMs webinar Bli klok på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen!" 13. september 2022

Eva Josefsen (2022): "TRUCOM - researching the ongoing Norwegian TRC' work". Foredrag på møte til prosjektet EU Road map, Alta 6. september 2022

Kjell Ole Kjærland Olsen (2022): "Sivilsamfunnets relasjon til kommisjonsprosessen i lys av TRUCOM-forskningen". Foredrag på konferansen Forsoning uten majoritetsbefolkning? 4.-5. mai 2022. Arrangører: Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø og Den norske kirke ved Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet.

Elin Skaar (2022). “Roundtable: Indigenous Truth Commissions”. Roundtable participants: Elin Skaar (CMI), Rachel Sieder (Center for Research and Graduate Studies in Social Anthropology - CIESAS), Aaron Spitzer (UiB), Elin Monstad (UiB). Moderator: Dorothee Alberts (LawTransform). Indigenous Truth Commissions | Centre on Law and Social Transformation (lawtransform.no). Bergen Exchanges 2022, 25 August 2022

Else Grete Broderstad og Eva Josefsen (2022): "Den tause kommisjon? Sannhets- og forsoningskommisjonen i det offentlige rom". Foredrag på Norske kveners forbunds årsmøte, Tromsø 23. april 2022

Eva Josefsen (2022): "Den tause kommisjon? Sannhets- og forsoningskommisjonen i det offentlige rom". Foredrag på fagseminaret Urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning, 4. februar 2022. UiT Norges arktiske universitet

Elin Skaar. «Den norske sannhetskommisjonen – samtale med Elin Skaar og Dagfinn Høybråten». NRK Dagsnytt 18 TV, 10. desember 2021. https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202112/NNFA56121021/avspiller

Elin Skaar (2021). “What does the Norwegian public know about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission?” DIGSSCORE Tuesday lunch seminar, UiB, October 2021.

Eva Josefsen & Elin Skaar (2021): Foredrag om befolkningsundersøkelse (survey) om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Foredrag for Sannhets- og forsoningskommisjonen, Kautokeino 12. oktober 2021

Eva Josefsen (2021): "Sannhets- og forsoningskommisjonen - Bare sannhet?" Internasjonalt seminar, Tromsø 23. september 2021, Arrangører: UiT og VID 

 Eva Josefsen (2021): "En studie av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid – noen foreløpige funn". Foredrag på fagseminaret Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag. Vadsø 27. august 2021

Paper på konferanser:

Elin Skaar (2023) Building Legitimacy: A comparative analysis of the Canadian and Norwegian Truth and Reconciliation Commissions. Paper presented at: MPSA 2023: 80th Annual Conference in Chicago, 12-16 April

Elin Skaar (2022): "The Nordic Truth and Reconciliation Commissions: A new TRC model for resolving historic and ongoing violations of indigenous rights". Paper på konferansen ReconTrans, Oslo 6 mai 2022

Else Grete Broderstad &Eva Josefsen (2021): «The Norwegian TRC's investigation of state assimilation policy towards the Indigenous Sami and the Kven minority – mandate and mode of working». Paper på digital konferanse IPSA 26th World Congress of Political Science, 10-15.07.2021. 

Bidrag i media:

Kronikker/debattinnlegg:

Broderstad, Else Grete og Eva Josefsen (2023): Vi trenger etiske retningslinjer for forskning på materialet til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Forskersonen.no 09.10.2023 Les her

"Er fornorskningen over?" Omtale av foredrag på Tirsdagsuniversitetet,  19. September 2023. Les her

Elin Skaar (2023) https://www.peacetalksradio.com/episode/truth-and-reconciliation-commissions (podcast on Peace Talks Radio in the USA, September 2023)

Elin Skaar (2023) Kritihkalaš Duohtavuođa¬kommišuvnna raportii (cmi.no) (Interview in Avvir (avisartikkel, Kven newspaper), August 2023)

Broderstad, Else Grete og Eva Josefsen (2023): Hva kan føre til forsoning? Nordnorskdebatt.no 26. juni 2023 Les her

Elin Skaar (2023) Sandhedskommission: Hele Norge har tabt (interview in Kristeligt Dagblad (avisartikkel, Denmark). 02.06.23)

Skaar, Elin (2023) Blir det forsoning no? (kronikk). Vårt Land 31.05.2023

Elin Skaar (2023) Neste uke leverer Sannhets – og forsoningskommisjonen rapporten til Stortinget – NRK Sápmi - samiske nyheter, kultur og underholdning (Nettnyheit, NRK Sápmi, 22 May 2023)

Elin Skaar og Elin Monstad (2023) Elin Skaar og Elin Monstad: «Korleis skal forsoning lukkast når forsvinnande få nordmenn føler det angår dei?» – (kronikk, Vårt Land, 31 May 2023)

Skaar, Elin (2023): Den kvenske våren og den samiske sommaren. Kronikk i Klassekampen 2.05.2023. Les her

Skaar, Elin (2023): Samisk film i medvind, sanningskommisjon i motvind? Debattinnlegg, Klassekampen 06.02.2023

Skaar, Elin : Kommisjon i knipe". Kronikk 6. mars 2023 i avisa Klassekampen Les her

Skaar, Elin : "No er ikkje tida for arbeidsro". Kronikk 22. mai 2022 i avisa Vårt land Les her

Skaar, Elin : " Sanningskommisjonen går folk hus forbi". Kronikk 6. desember 2021 i avisa Vårt land Les her

"Fornorskningspolitikken har et langt bredere nedslagsfelt". Nettnyhet. Ruijan Kaiku 6. mai 2022 Les her

"Problematiserte kommisjonens taushetsstrategi". Nettnyhet. Rujan Kaiku 6. mai 2022 Les her

«Den norske sannhetskommisjonen – samtale med Elin Skaar og Dagfinn Høybråten». NRK Dagsnytt 18 TV, 10. desember 2021. Se her

"Følger forsoningen mellom den norske stat og minoritetene". Nettnyhet. Norges forskningsråd. Les her