Medlemmer

1013 Professor
1013 Professor

Kjell Olsen

1013 Professor
1013 Professor

Stein Roar Mathisen

1013 Professor
1013 Professor

Else Grete Broderstad

Seniorforsker
Seniorforsker

Elin Skaar

1013 Professor
1013 Professor

Hans-Kristian Hernes

1011 Førsteamanuensis
1011 Førsteamanuensis

Eva Josefsen (Prosjektleder)