Banner

Opptak fra webinar 13. april 2023: Smakebiter fra forskning på Sannhets- og forsoningskommisjonen

På webinaret Smakebiter fra forskning på Sannhets- og forsoningskommisjonen formidlet forskningsgruppa TRUCOM foreløpige funn fra sin pågående forskning. Opptaket er tatt ned.

Webinaret var på en time, med fire korte faglige bidrag. Her er programmet:

  • Eva Josefsen: Introduksjon
  • Amalie Drage Habbestad, master student: «Mandatets tilblivelse – fra konkrete innspill til vedtatt mandat.» 
  • Elin Skaar, CMI: «Folk sine forventningar til kommisjonen.» 
  • Else Grete Broderstad og Eva Josefsen, UiT: «Hvem skal forvalte våre historier?» 
  • Kjell Ole K. Olsen og Eva Josefsen UiT: «Hvem har ‘tjent på’ fornorskningen?»