TeraVRI tester Connect the dots sin VR løsning

I Læringsressursen om Relasjonsbygging skal studentene lære både tekniske og praktiske ferdigheter i å gjennomføre kliniske samtaler gjennom bruk av Virtuell Reality (VR). I den forbindelse besøkte flere prosjektmedlemmer fra TeraVRI Connect the dots sitt kontor for å teste ut VR løsningen de har utviklet.

Formålet med utviklingen av læringsressursen er å bidra til å øke studentenes terapeutiske kompetanse. Ved å ta i bruk VR som et virkemiddel ønsker vi å fremme utvikling av relasjonskompetanse blant annet ved å gjøre studentene oppmerksom på egen personlig opptreden og samhandling. Læringsressursen er en del av en felles opplæringspakke som kan anvendes i tverrprofesjonelle læringsarenaer. Det skal lages scenarier ved bruk av et dataskapt miljø med skuespillere/avatarer der studenter skal trene på samhandling og kommunikasjon gjennom å utforske ulike scenario. Tanken er at studentene øver på kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter i VR, drøfter erfaringene i mindre grupper i etterkant og får tilbakemelding fra veileder. 

Les mer om læringsressursen Relasjonsbygging

19. April besøkte prosjektmedlemmene fra TeraVRI Connect the dots (CTD) der de er lokalisert i Tromsø. Connect the dots er et nordisk firma som består av Siva Snarby (siviløkonom), Håvard Snarby (sivilingeniør), Endre Larsen (sivilingeniør) og William Tisdall (sivilingeniør). CTD utvikler og designer spesialtilpassede verktøy med stor vekt på VR til kursing av helsepersonell i helse- og sosialsektoren. Vil du vite mer om CTD, les her.

Vi fikk teste ut en løsning som baserte seg på et scenario der en pasient ble gradvis dårligere og vi som helsepersonell skulle øve på samhandling, kommunikasjon og undersøke pasienten ved hjelp av medisinsk teknisk utstyr. Utprøvingen ble en spennende og motiverende opplevelse. Situasjonen utfordret både observasjonsevne, medisinske ferdigheter, samhandling og kommunikasjon. Vi opplevde det som en reell situasjon som bidro til å aktivere egne følelser, tanker og akuttberedskap. 


Har du spørsmål angående læringsressurs om Relasjonsbygging, kan du ta kontakt med Vår Mathisen, ved ergoterapeut utdanningen, UiT.